[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Ne morete služiti dvema gospodarjema.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. | Man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen ]
* Slovaščina: [Nemožno naraz slúžiť dvom pánom. | Nemožno naraz slúžiť dvom pánom]
* Češčina: [Nelze sloužit dvěma pánům. | Nelze sloužit dvěma pánům]
* Madžarščina: [Nem lehet egyszerre két urat szolgálni. | Nem lehet egyszerre két urat szolgálni]
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [ne|Search:sikomne] lema: [ne|Search:silemne]
* [morete|Search:sikommorete] lema: [moči|Search:silemmoči]
* [služiti|Search:sikomslužiti] lema: [služiti|Search:silemslužiti]
* [dvema|Search:sikomdvema] lema: [dva|Search:silemdva]
* [gospodarjema|Search:sikomgospodarjema] lema: [gospodar|Search:silemgospodar]%%

     
!!!Pomen(i)
Rečemo, kadar ni mogoče hkrati ugoditi različnim ali nasprotujočim si potrebam ali zahtevam oziroma se ravnati po izključujočih si moralnih načelih. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3]\\
Pregovor je sopomenka pregovora [Na dveh stolih se ne da sedeti].

\\

    
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
Pogosto je sklicevanje na svetopisemski izvor pregovora, predvsem v besedilih z versko tematiko. [Zgled 5 | 5] [Zgled 6 | 6]
%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice
Nihče ne more služiti dvema gospodarjema. [Zgled 5 | 5]\\
Nihče ne more služiti dvema gospodoma. [Zgled 6 | 6]\\
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin

%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic   
* [nihče|Search:sivkonihče] lema: [nihče|Search:sivlenihče]
* [gospodoma|Search:sivkogospodoma] lema: [gospod|Search:sivlegospod]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    

!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
»Že stoletja pozna človeštvo opozorilo: »__Ne morete služiti dvema gospodarjema__.« (Mt 6:24), ker obstaja le ena inteligenca, ena moč, ena prisotnost, ki lahko deluje in to je Bog, ki deluje v vas. Ko se obračate k zunanjim dogajanjem in dajete moč raznim navideznim pojavom, služite napačnemu, nezakonitemu gospodarju, ker se zunanji pojavni svet lahko izrazi le z uporabo mogočne notranje (božje) energije.« (Saint Germain)
%%tip-Vir http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bFiG51HnPakJ:www.gape.org/gapes/prispevki/files/jazsem.htm+ne+morete+slu%C5%BEiti+dvema+gospodarjema&cd=10&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 7. 9. 2010)
/% 
/%
 [Zgled 2 | #2] 
%%quote
Tudi švicarski teolog Hans Urs von Balthasar je opozarjal Opus Dei, da __ne more služiti dvema gospodarjema__, Bogu in mamonu, in da njegove metode pridobivanja novih članov niso prave, a ta komentar je ostal brez odmeva.
%%tip-Vir Nova beseda
/% 
/% 

%%
 [Zgled 3 | #3] 
%%quote
Še preden so sploh formalno zlezli pod ameriški škorenj, že korakajo kot washingtonska kohorta proti »stari Evropi« ‒ proti tistemu centru moči, okrog katerega se edino lahko oblikuje kakšna združena Evropa. __Dvema gospodarjema pač ne moreš služiti__. Morebitni vstop Slovenije v NATO je čudna faustovska kupčija.
%%tip-Vir Nova beseda
/% 
/% 
%%
 [Zgled 4 | #4] 
%%quote
Že na sami seji komisije sem omenil vprašljivost, da bo lahko direktor prestavljal svoje delavce, ne samo v okviru svoje službe, ampak tudi v druga podjetja. Potem nastane vprašanje, komu bo ta delavec podrejen, ali novi službi ali bo delno podrejen novi službi, delno pa direktorju - mi pa vemo, da dvema gospodarjema, __dvema gospodoma je pravzaprav nemogoče služiti__; v nadaljevanju v Svetem pismu pove, kaj se v takem primeru zgodi.
%%tip-Vir Nova beseda
/% 
/% 
%%
 [Zgled 5 | #5] 
%%quote
__Nihče ne more služiti dvema gospodarjema__: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu (Mt 6,24).

%%tip-Vir http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J0bO8maBuI0J:heliopolis.si/blog/13072009/nekaj-novega/+star+si+toliko,+kot+se+po%C4%8Duti%C5%A1&cd=2&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 10. 9. 2010)
/% 
/% 

%%
 [Zgled 6 | #6] 
%%quote
Naša ljubezen do Boga mora biti absolutna. 
Gospod nas uči: "__Nihče ne more služiti dvema gospodoma__." (Mt 6,24) 

Koliko gospodarjem služiš?
%%tip-Vir http://rkcsiverainluc.mojforum.si/rkcsiverainluc-post-1881.html (Dostop: 7. 9. 2010)
/% 
/% 
%%

!!! Iskanje zgledov v korpusih
----
 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]