[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Ne prodajaj kože, dokler je medved še v brlogu. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist. | Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist ]
* Slovaščina: [Ešte vlka nechytili, už na jeho kožu pili. | Ešte vlka nechytili, už na jeho kožu pili] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: "Volk še ni ujet in že se pije na njegovo kožo."\\ /% 
* Češčina: [Nerozdělujme kůži medvěda, který ještě běhá po lese.| Nerozdělujme kůži medvěda, který ještě běhá po lese] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: "Ne deli medvedove kože, dokler še teka po gozdu."\\ /%
* Madžarščina: [Ne igyunk előre a medve bőrére | Ne igyunk előre a medve bőrére] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: "Ne pije se vnaprej na medvedovo kožo."\\ /% 
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [ne|Search:sikomne] lema: [ne|Search:silemne]
* [prodajaj|Search:sikomprodajaj] lema: [prodajati|Search:silemprodajati]
* [kože|Search:sikomkože] lema: [koža|Search:silemkoža]
* [dokler|Search:sikomdokler] lema: [dokler|Search:silemdokler]
* [je|Search:sikomje] lema: [biti|Search:silembiti]
* [medved|Search:sikommedved] lema: [medved|Search:silemmedved]
* [še|Search:sikomše] lema: [še|Search:silemše]
* [brlogu|Search:sikombrlogu] lema: [brlog|Search:silembrlog]

%%

     
!!!Pomen(i)
Pregovor izraža opozorilo, da ni dobro razpolagati s stvarjo, ki je še nimamo ali se obnašati, kot da jo že imamo. \\


    
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe

Pregovor je v slovenskem jeziku sicer leksikaliziran, vendar je v rabi le izjemoma. Ustreznih besedilnih zgledov ni.

%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice
Ne prodajaj kože, dokler je medved v brlogu.\\
Ne prodajaj kože, dokler medved v brlogu tiči.\\
Ne prodajaj kože/kožuha, dokler medved (še) v brlogu spi.\\
%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin
%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  

%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
%%collapsebox-closed
  
!!! Zgledi
%%
%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih
%%
%%

 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]