[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Ne vágjuk magunk alatt a fát. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Man sägt nicht den Ast ab, auf dem man sitzt. | Man sägt nicht den Ast ab, auf dem man sitzt] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Nem vágjuk le azt az ágat, amelyen ülünk."\\ /% 
* Szlovén: [Ne žagaj veje, na kateri sediš. |Ne žagaj veje, na kateri sediš]
* Szlovák: [Nepíľ konár, na ktorom sedíš. | Nepíľ konár, na ktorom sedíš]
* Cseh: [Nepodřezávej si pod sebou větev. | Nepodřezávej si pod sebou větev] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ne vágd magad alatt az ágat."\\ /% 

%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [ne|Search:hukomne] Lemma: [ne|Search:hulemne]

* [vágjuk|Search:hukomvágjuk] Lemma: [vág|Search:hulemvág]

* [magunk|Search:hukommagunk] Lemma: [maga|Search:hulemmaga]

* [alatt|Search:hukomalatt] Lemma: [alatt|Search:hulemalatt]

* [fát|Search:hukomfát] Lemma: [fa|Search:hulemfa]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy ne cselekedjünk saját érdekeink ellen, ne tgyünk önmagunknak rosszat. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\ 
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A magyarban a kifejezés inkább szólásszerűen használatos (__maga alatt vágja a fát valaki__), ritka ebben a felszólító formában.   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Ne vágjuk magunk alatt a fát#Sprichwort]): \\
%%quote
Nos, úgy gondolom, talán Önökkel együtt, hogy a vélemény szabadsága élteti az internettót. Guga nemrég az ÍRÁS FELELŐSSÉGÉRŐL beszélt, felismerve, hogy nemcsak tetteinkért, hanem szavainkért is felelősek vagyunk és azok saját magunkat minősítenek. Hát __ne vágjuk magunk alatt a fát__ és legalább magunkat ne kezeljük gyermekként. Jól gondolják át, hogy mivel is játszanak. A bizalom törékeny dolog. Az itt lévők többsége bizalommal ír ide, tudván, hogy véleményük nyilvánítása szabad. De mindehhez egyértelmű játékszabályok kellenek, részrehajlás és egyéni befolyások nélkül. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Utas2; Dátum: 1998/12/17 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Ne vágjuk magunk alatt a fát#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
…az ügyész állítja, hogy a nyomozás érdekében nem köteles teljes mértékben mindent elárulni, mert __maga alatt vágja a fát__, ha rögtön az eljárás elején ő maga készíti föl a vádlottat a védekezés hatékony módozatára. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1997/04/9., 7 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Schuster bleib bei deinen Leisten#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Harag igen nagy tömbökkel építkezik, mindent alárendel egyetlen törekvésnek, hogy a dráma fő ütőerét tartsa életben, és ezért kegyetlenül megválik az olyan részletektől, amelyek esetleg nehezékei lehetnek a darabnak. Némelykor minden szóért sír a szerző, de végül is az összhatás dolgában, úgy látom, hogy Haragnak lett eddig igaza. Nagyon konokul távol tartja magát mindenfajta melodramatikus hatástól, mindenfajta érzelgős hatáscsikarástól, és ebben tökéletesen igaza van, mert az igazi drámai erőt, a tragikum tulajdonképpeni atmoszféráját roppant egyszerű eszközökkel, rideg logikával, nagyon racionális építkezéssel éri el, és meggyőződése neki is, most már nekem is, hogy a tulajdonképpeni összhatás az egésznek a végső kicsengése, és hogy ebben hamis hang és félrevezető út a melodráma, az emberi könnyzacskókra való utazás. Engem kezdetben mindig aggodalommal tölt el, hogy __vajon nem magunk alatt vágjuk el a fát__, vajon nem kezeljük túl ridegen az anyagot. Ilyenkor Harag a maga esztétikai alapelveihez tér vissza, mondván, hogy ami a nézőben történik, az úgyis titkos folyamat, és hogy ezt a belső mikrokozmoszt megmozgatni nem külsőleges eszközökkel, hanem mélyreható gondolatisággal és képi-gondolati eszközökkel kell. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Sárkány alszik veled; Szerző: Sütő András; Dátum: 1991 /% 
/%
 \\
   
/%
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]