Nebude z vlka baranina.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • Lemma:
  • Lemma:
  • Lemma:

Význam(y)#

Opis významu príslovia s kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina. [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Maďari odchádzajú z koalície, zvyšok koalície plní priority SDĽ – skvelá príležitosť pritvrdiť vykorisťovanie človeka štátom! Dáma prepáči, ale nebude zo psa slanina a zo Schmögnerovej proreformná (reformná sa ani neodvážim napísať!) ministerka financií. A takisto nebude z vlka baranina a z Ftáčnika ľavicovoliberálny minister školstva. A pritom – uveríte tomu? – nie tak dávno sa práve na týchto dvoch ľudí upierali oči časti verejnosti, lebo na chvíľu uverila, že by mali chuť a vôľu potiahnuť migašovsko - koncošovskú Auróru aspoň do vôd modernej európskej ľavice. Minister Ftáčnik, ktorý minulý týždeň predložil do vlády návrhy na zmenu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, je obeťou vlastného smutnotrápneho paradoxu. Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2001, číslo 34.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Môj sused má psí život, ľudia ho ani za psa nemajú. Zaobchádzajú s ním ako so psom. Nedávno ho v noci zmlátili ako psa. Hej veru, nie je to dobrý človek, ten sused môjho pána. Vravia o ňom, že je nepolepšiteľný a ľudia súdia o ňom, že z vlka nebude baran, ani zo psa oráč. Iní zas o ňom vravia, že nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina a z mora pustatina. Nájdu sa aj takí, čo sa o tomto nepolepšiteľnom človeku pohrdlivo vyslovia takto: Darmo kladieš psovi nohu na stôl, on ju vždy dolu strhne. A neraz i dodajú: Chváľ psa, ako chceš, nebude zo psa iné len pes. Ej, veru, toho človeka si ľudia nevážia, vraj ani pes sa oň noobzrie. Akosi ti ťažko na srdci, priateľ môj Černuško. Kynologická revue 1998/11


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Neverili by ste, pán premiér, že medzi nich patrí aj naša dcéra - stredoškoláčka. Tá už číta anglické noviny a spravodajstvo sleduje na satelite. Verte, ani mladí nebudú mať problémy s EÚ a NATO, len aby sme im to my dospeláci v tej našej zadubenosti nadobro nepokazili. Do tejto nóbl spoločnosti sa navyše chodí v slušnom obleku a s jasnou hlavou, nie v montérkach či v krojoch a s dutými hlavami. Veru, darmo sa Darmo snaží, nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina. Nachádzame sa totiž na prahu novej revolúcie. Nebojte sa, zatiaľ ide len o informačnú. Nepáči sa mi STV, prepnem na Markízu, Novu alebo satelit. Nepáči sa mi Slovenská republika, kúpim si SME alebo TIMES, tí zdatnejší si to môžu dokonca prečítať na Internete. Dnes už nepomôžu rušičky Slobodnej Európy ani sprivatizovanie STV 2. Zvuk i obraz sa šíria slobodne (a dokonca i digitálne). Rovnako slobodne sa rozhodujú aj naši ľudia, pokiaľ majú možnosť. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 26.10.1996


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Ostatne, keby som aj vypotila geniálny nápad, kto by ho realizoval? Neviem, aké zbrane zvierajú v rukách a na koho mieria hlavňami. Predpokladám však, že si vzali na mušku Yvettu a Lorieuxa. Voľakto sa k nám blíži. Pod ťarchou jeho krokov padá sneh z konárov. Zrejme ich okrem mňa nepočuje nik, lebo Francine s Yannom sa bezstarostne zhovárajú ďalej. Na okamih ma opanuje nádej, že sa k nám zakráda prepadové komando s namierenými puškami. — V kúpeľni sa nesvieti. Nebude zo psa slanina ani z vlka baranina. Och, nie! Bernard! — Si zlý chlapec! Nedostaneš zákusok! — Hej, čo to má znamenať? — vyjachtá Yann prekvapene. — Ten mizerný tučko kdesi splašil samopal a teraz ťa ním ohrozuje! — nadhodí Francine opatrne. — Yann má zakrvavené ruky, musí sa ísť umyť, — dôrazne vyhlási Bernard. — Na Vianoce sa nesmie jesť špinavými paprčami. — Keď myslíš, — naoko sa podvolí, — len odlož tú skurvenú pušku, lebo je nabitá. Aubert, Brigitte: Snežná smrtka. Ružomberok: Epos 2001.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Každý musel zbadať , že je v nezvyčajnom stave, oči má rozšírené od vzrušenia, rýchlosť pulzu sa mu možno zrkadlila vo zväčšených zreniciach. Prečo sa mi srdce tak často rozbúcha... No je to tak. Je to tak, a nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina. Som taký a onaký a naďalej ostanem taký a onaký. Prečo by som proti tomu bojoval? Moja rovnováha pramení z lability. Nie z organizovanosti alebo odvahy ako u iných ľudí. Je to kruté, no je to pravda. V týchto pojmoch chápem aj ja — ešte aj ja! — isté veci. Azda je to moja jediná možnosť chápať. Bellow, Saul: Herzog. Bratislava: Tatran 1968.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Naostatok svorne vyhlásia, že v austrálskom Sydney žila ich sesternica z bohviekoľkého kolena . Clara a Émilie sa naťahujú o akúsi ozdobu do vlasov . Jean - Claude si nasadil volkmenové slúchadlá a počúva rozhovor medzi Truffautom a Hitchcockom. Laetitia zvažuje výhody dvoch známych značiek kozmetických prípravkov. A ja sa nervózne prplem v tanieri. Yann ma povzbudzuje do jedla. Ešte šťastie, že nám naservírovali bezmäsité jedlo. Zapekané zemiaky so syrom mi obvykle chutia, lenže... Bernard nás neúnavne ubezpečuje, že nebude zo psa slanina ani z vlka baranina a že stravovacie návyky nemožno zmeniť zo dňa na deň. — Škoda, že neostalo trochu salámy, — ľútostivo prednesie. — Priveľa sa napchávaš, tučko, — dobromyseľne ho napomenie Yann. Hugo s Martinou sa potichučky zhovárajú o príkladnom odprevádzaní nebožtíkov na poslednej ceste. To je do popuku. Christian, sediaci oproti mne, dookola omieľa krum - ple, krum - ple a zrazu mi uštedrí kopanec.. Aubert, Brigitte: Snežná smrtka. Ružomberok: Epos 2001.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Zadnja srajca nima žepovovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="vlk"] []* [lemma="baranina"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«