[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Nehvaležnost je plačilo sveta.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Undank ist der Welt Lohn. | Undank ist der Welt Lohn]
* Slovaščina: [Nevďak vládne svetom. | Nevďak vládne svetom]
* Češčina: [Nevděk světem vládne. | Nevděk světem vládne] 
* Madžarščina: [Jótett helyébe jót ne várj. | Jótett helyébe jót ne várj] 

%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [nehvaležnost|Search:sikomnehvaležnost] lema: [nehvaležnost|Search:silemnehvaležnost]

* [je|Search:sikomje] lema: [biti|Search:silembiti]

* [plačilo|Search:sikomplačilo] lema: [plačilo|Search:silemplačilo]

* [sveta|Search:sikomsveta] lema: [svet|Search:silemsvet]

%%

     
!!!Pomen(i)

Rečemo, kadar ljudje ne cenijo dobrih dejanj ali zaslug, ki jih ima kdo na kakem področju. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] 

Pomensko soroden je pregovor __Dobrota je sirota__.
 
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice

Nehvaležnost je plačilo tega sveta. [Zgled 3 | 3]

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin

%%

%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  

%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1]

%%quote
__Nehvaležnost je plačilo sveta__, bi lahko rekli, saj je Slovenija odprla v BiH več kot tri tisoč delovnih mest, pomagala s tolarji in dolarji, zdaj pa Bošnjaki pozivajo k bojkotu slovenskega blaga.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
Kako to, da smo mi prej lahko poskrbeli za vse, pa tudi za pokojnine, in nikoli nismo rekli, da tega ali onega ne moremo. Stegnili smo se pač le toliko, kolikor je bila odeja dolga. Tako bi morali tudi danes ravnati tisti, ki nam vladajo. Očitamo si lahko le to, da smo tiste, ki danes odločajo, preveč razvajali in slabo vzgojili v spoštovanju do starejših. No, __nehvaležnost je plačilo sveta__!
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
/…/ tudi on gre opoziciji na roke in pripravi restriktiven tehnični zakon<<, kot so zahtevali, potem pa jim ni dovolj, da mu ga zrušijo ne, zraven bi radi zrušili še njega. Svetopisemsko inspiriran komentar vsega tega bi bil jasen: __nehvaležnost je plačilo__ tega __sveta__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\

__#1nehvaležnost_#1biti_#1plačilo__

%%

[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]