[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Nejdřív práce, potom zábava. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Erst die Arbeit dann das Vergnügen|Erst die Arbeit, dann das Vergnügen] %%tip-Komentář Doslovný překlad: "Nejdřív práce, potom zábava."\\ /% 
* Slovensky: [Najskôr práca, potom zábava. | Najskôr práca, potom zábava]
* Slovinsky: [Najprej delo, potem zabava. | Najprej delo potem zabava]
* Maďarsky: [Előbb a munka, aztán a szórakozás. | Előbb a munka, aztán a szórakozás]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
   
  
* [nejdřív|Search:czkomnejdřív] Lemma: [brzy|Search:czlembrzy]

* [práce|Search:czkompráce] Lemma: [práce|Search:czlempráce]

* [potom|Search:czkompotom] Lemma: [potom|Search:czlempotom]

* [zábava|Search:czkomzábava] Lemma: [zábava|Search:czlemzábava]
%%

     
!!!Význam(y)
    Přísloví poukazuje na známou [pravdu], že nejdřív je zapotřebí [splnit] všechny [úkoly] a [povinnosti] a teprve pak je vhodné [věnovat čas] příjemným věcem. [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
    Přísloví se často vyskytuje s introduktory obsahující výrazy ''zásada, slogan''. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Nejdřív práce a potom zábava. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Nejdřív
%%tip-X 
||Substituens ||Slovní druh ||Komentář 
| práce \\povinnosti\\pomsta\\ | Podstatné jméno | Podstatné jméno práce bývá často nahrazeno jiným podstatným jménem ze stejné významové oblasti, v korpusu se objevují i příklady kreativní transformace významu přísloví. /%, potom zábava. [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [nejdřív|Search:czvkonejdřív] Lemma: [brzy|Search:czvlebrzy]

* [povinnosti|Search:czvkopovinnosti] Lemma: [povinnost|Search:czvlepovinnost]

* [potom|Search:czvkopotom] Lemma: [potom|Search:czvlepotom]

* [zábava|Search:czvkozábava] Lemma: [zábava|Search:czvlezábava]
%%

!!!Typické užití v textu
  
%%(display:inline;) Přísloví se většinou vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 7 | 7 ]
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Přísloví | Základní tvar přísloví#Přísloví]): \\
%%quote
Pořád někde cestuje. Když si půjčí chlapce, všechno mu dovolí a navádí ho, aby říkal, že chce k ní. Já jsem na něho přísný. Vedu ho k tomu, že __nejdřív práce, potom zábava__." V obci, kde malý Venda s tátou bydlí, prý všichni vědí, že se o něho stará dobře. Ke stejnému závěru dospěl i Fond ohrožených dětí, na který se paní Milena obrátila.  %%tip-Zdroj Blesk, 20. 12. 1999 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Večer to ožívá především v místní hospůdce. Pije se a vypráví a zpívá. Ale pozor, přijdete - li dřív než v deset či v jedenáct, budete tu pravděpodobně sedět jako kůl v plotě. Tady totiž, více než kde jinde, platí - __nejdřív práce, potom zábava__. Nejprve je potřeba nakrmit a obstarat dům a všechen dobytek, a potom teprve přichází čas na hospodu. Hodně veselo je, když se koná zábava. Anebo svatba. To je pak na nohou celá vesnice. Stovky svatebčanů pijí a hodují třeba celý víkend. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 25. 8. 2004 /% 
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití | Základní tvar přísloví#Zvláštnosti užití]): \\
%%quote
Současně je však třeba změnit podporu v nezaměstnanosti - podporovat aktivní přístup lidí k hledání práce. S tím souvisí i zlepšení dostupnosti bydlení a rozhýbání trhu s byty a nemovitostmi. Zároveň musíme vytvářet ve společnosti pozitivní povědomí, charakterizované sloganem __Nejdřív práce, potom zábava__. Doporučení, jak situaci zlepšit, už známe dlouho, ale chybí odvaha a motivace politické elity se do těchto kroků pustit. Ve světě se však uplatníme pouze jako na vzdělání založená ekonomika. Proto musíme miliardy místo do hutí nalévat do vzdělání a motivace lidí. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 12. 7. 2004 /% 
/%  
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty | Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Mojmír Popp podotkl, že ochránci pořádku nesmějí bránit koncertu skupiny, která nemá soudní zákaz vystupovat. "Protiextremistické oddělení akci sice monitorovalo, ale k žádnému narušení veřejného pořádku nedošlo," shrnul Popp. Farář Rous učí v církevním domě romské děti pracovat. __Nejdřív práce a potom zábava__. Takové heslo by mohlo být napsáno nad vchodem na faře v Brně-Zábrdovicích. Farář Jiří Rous, který vede tamní církevní dětský dům, kam dochází výhradně romská mládež, považuje práci za jedinečnou terapii. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 17. 12. 2001 /% 
/%
-----
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Já jsem výchovu synů moc neovlivňoval, protože jsem byl pořád někde s basketem ve světě, ale moje první žena, povoláním lékařka, oběma klukům vštípila zásadu: __nejdřív povinnosti, potom zábava__. Starší Honza vystudoval medicínu, hrál taky basketbalovou ligu, ale dnes se věnuje své profesi. V čem Jirku studium a život v Americe změnily? Umí racionálně využívat čas. %%tip-Zdroj Reflex, č. 22/1997 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Eva Hellerová: __Nejdřív pomsta, potom zábava__. Mladou ženu jednoho dne opustí milenec kvůli jiné. Aby jej získala zpět, rozhodne se podstoupit pro záchranu ohrožené lásky velice riskantní dobrodružství. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 246/1998 /% 

/%
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): \\
%%quote
Máma mi vždycky tloukla do hlavy: __"Nejdřív povinnost, potom zábava!"__ Toto dogma je mi sympatické, protože zábavu nevylučuje. Pouze ji staví na druhé místo. Od dětství to chápu tak, že zábava je na světě za odměnu po splněných povinnostech. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 12. 10. 2002 /% 
/%
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Další doklad): \\
%%quote
Tím je bitva u Jankova rozhodnuta. Když o pár let později kníže Montecuccoli píše svá pojednání o vojenství, vtělí tam i poučení z jankovské seče o tom, že loupit se nemá dřív, než je bitva dobojována. Žoldák by řekl: __Nejdřív práce, potom zábava__. Zbytek bitvy byl jen formalitou. Švédové zmáčkli císařskou pěchotu a ta se rozprchla . Zajat byl i Hatzfeld . Na místě mohyly , kde stojíte, se setkal s Torstensonem. Oba si, sedíce na koních, podali pravice a levýma rukama smekli klobouky. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 10. 2. 2001 /% 
/%
 \\
   
%%collapsebox-closed

!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu __potom zábava__ \\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]