[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Wo Rauch ist, ist auch Feuer. | Wo Rauch ist, ist auch Feuer]
* Szlovén: [Kjer je dim, je tudi ogenj./ Ni dima brez ognja. | Kjer je dim, je tudi ogenj./ Ni dima brez ognja.] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ahol füst van, tűz is van. / Nincsen füst tűz nélkül."\\ /% 
* Szlovák: [Bez vetra sa ani lístok (na strome) nepohne. | Bez vetra sa ani lístok (na strome) nepohne] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Szél nélkül egy levél se mozdul a fán."\\ /% 
* Cseh: [Kde je kouř, tam je také oheň. | Kde je kouř, tam je také oheň]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [nem|Search:hukomnem] Lemma: [nem|Search:hulemnem]

* [zörög|Search:hukomzörög] Lemma: [zörög|Search:hulemzörög]

* [haraszt|Search:hukomharaszt] Lemma: [haraszt|Search:hulemharaszt]

* [ha|Search:hukomha] Lemma: [ha|Search:hulemha]

* [szél|Search:hukomszél] Lemma: [szél|Search:hulemszél]

* [fújja|Search:hukomfújja] Lemma: [fúj|Search:hulemfúj]


%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy minden szóbeszédnek szokott lenni vmilyen igazságmagva. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] %%tip-Kommentár A magyar kifejezés szinonim az __Ahol füst van, tűz is van__ közmondással, l. azt is. \\ /% \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.  Viszonylag gyakran használják a közmondást úgy, hogy csak az első felét idézik (__Nem zörög a haraszt__), a második már odaértődik. [Példa 4 | 4 ] [Példa 5 | 5 ]  \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél [Példa 1 | 1 ] 
%% \\


%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    
%%collapsebox-closed

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja#Sprichwort]): \\
%%quote
 - Ezt mondják a népek, de nem ez az igazi kérdés. Hanem az: botlott -e a ló? Jelen esetben néked hites urad, nékem jó elvtársam, kenyeres pajtásom. Én tehát azt kérdem: erről a botlásról te megbizonyosodtál? - __Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja__ - így durcásan Rozál. - Már hogyne zörögne! - csapott le azonnal az ilyen kérdésekben igen művelt Apó. - Zörög az bizony, hogyha megzörgetik. - Aztán mért zörgetnék? - Hát épp erről akarlak felvilágosítani téged, a nagy Marksz Károly szellemiségében, kiről te csak annyit tudsz, hogy ő volt, ki a Hegel Vilmos Frigyest a fejéről a talpára állította. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Halasi Veres Köztársaság csudálatos történetje; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 2002 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Majd hozunk haza valami érdekeset. Menjenek a fenébe. Így paríroznak ennek a Grófnak, amikor pedig az iskolában is mondják, hogy amíg a keresztények megszakadnak a munkában, ezek csak harácsolnak. Ezt mondják. És __nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél__. Tizennégy éves elmúltam. És rám zárják az ajtót. De nem akarok botrányt csinálni, mert a háztulajdonos Mici felmondja a bérletet. Minden hangos lakónak felmond, azt állítja, a lánya is azért kezdett el csuklani, mert egy részeg könyvkötő megijesztette a kapu alatt. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
A Buckingham palota és a Downing Street között lappangó feszültség az úgyne-vezett Sunday Times-ügy kapcsán vált nyilvánvalóvá, amikor a lap egészen szokatlan módon címoldalas történetet jelentetett meg arról, hogy Erzsébet több kérdésben „mélységesen elégedetlen” Thatcher politikájával. Bár az udvar hevesen tagadta, hogy maga a királynő szivárogtatta volna ki nézeteit sajtótitkára útján, a Downing Streeten úgy érezték, „__nem zörögne a haraszt, ha nem fújná a szél__”. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1996/03/2., 47-49 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Valamilyen elemzések kapcsán a koalíció szétszakadását várók mindig mint le-hetséges MSZP-partnert jelölik meg a kereszténydemokratákat, s ahogy mondani szokták „__nem zörög a haraszt__…”. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1996/08/5., 7 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 - Akkor elválsz tőlem, és megkeresed a hentesed. - Miklós becsapta az ajtót. Kinyílt a levélszekrény, nagy csattanással, üresen. Februárban dr. Abaházy Emma számtan-fizika szakos igazgatóhelyettest áthelyezték a kerületi szakgimnáziumba igazgatónak. A szakgimnáziumban nagy botrány volt, az ottani igazgató állítólag megcsókolt egy növendéket a rajzszertárban, a lány eldicsekedett vele, az igazgató tagadta, de "__nem zörög a haraszt__". Doktor Abaházy Emmáról feltételezték, hogy nem fog a rajzszertárban csókolózni, mert negyvennyolc éves és hihetetlenül ronda. - Ilyen ronda embereket nem is engednék pedagógus pályára - mondta Ildikó -, az ember legyen szép. A csehovi ideál... - Az igényeid - jegyezte meg Miklós gúnyosan -, talán tapsolj egyet: és tökéletes lesz a világ egyszeriben... %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: 4447 - Tartozik és követel; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 2000 /% 
/%
 \\
   
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]