[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Nemožno sedieť naraz na dvoch stoličkách.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nemožno tancovať na dvoch svadbách."\\ /%
* Slovinsky: [Na dveh stolih se ne da sedeti. | Na dveh stolih se ne da sedeti] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Man kann nicht auf zwei Stühlen sitzen."\\ /% 
* Česky: [Na dvou svatbách současně tancovat nelze. | Na dvou svatbách současně tancovat nelze]
* Maďarsky: [Nem lehet egy fenékkel két lovat megülni. | Nem lehet egy fenékkel két lovat megülni] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nedá sa jedným zadkom udržať sa na dvoch koňoch."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [nemožno|Search:skkomnemožno] Lemma: [možno|Search:sklemmožno]

* [sedieť|Search:skkomsedieť] Lemma: [sedieť|Search:sklemsedieť]

* [naraz|Search:skkomnaraz] Lemma: [naraz|Search:sklemnaraz]

* [dvoch|Search:skkomdvoch] Lemma: [dvaja|Search:sklemdvaja]

* [stoličkách|Search:skkomstoličkách] Lemma: [stolička|Search:sklemstolička]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie je radou a upozornením, že nie je možné alebo vhodné robiť [naraz viac rozdielnych vecí|Search:skbegnaraz00viac00rozdielnych00vecí], zastávať napr. [dva rôzne posty|Search:skbegdva00rôzne00posty], dve rôzne funkcie, pretože buď [trpí kvalita|Search:skbegtrpí00kvalita] alebo môže dôjsť ku konfliktu. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch často používa v rôznxh ransformovaných podobách. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Nedá sa sedieť naraz na dvoch stoličkách. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje s rôznymi spôsobmi vyjadrenie záporu. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Stavby, ktoré sú rozostavené z roku 1997 a nebudú sprevádzkované v roku 1998, pohltia 2,6 miliardy Sk. Na stavby začaté v tomto roku sa vynaloží 1, 3 miliardy Sk a 1 miliarda pôjde na diaľničné hraničné priechody. Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách Viac než tri štvrtiny príjmov ŠFCH sa od jeho vytvorenia používajú na výstavbu diaľnic. Vynára sa teda otázka, či sú výdavky na výstavbu a údržbu existujúcej cestnej siete dostatočné. P. Ondroušek pripúšťa, že nie celkom. „__Nie je možné sedieť naraz na dvoch stoličkách__. Riešia sa niektoré havarijné stavy, škody po povodniach, bežné opravy, ale veľké stavebné akcie absentujú.“ Pripravené sú niektoré stavby na cestnej sieti predovšetkým na pokračovaní južného ťahu Zvolen — Košice, obchvat Tornaľa, serpentíny Ožďany. V nedávnej minulosti riešili prístupy k novovybudovaným hraničným priechodom s ČR, spojenie Kežmarok — Huncovce a nový prieťah cez Šurany. „ Drobné vylepšenia na existujúcej cestnej sieti budú aj naďalej, ale masívne investície nie. Tie prídu na rad až po dobudovaní diaľničnej siete. %%tip-Zdroj Profit 1998/08 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Už som sa stretla s otázkou, či nie som feministka, keď takto rozmýšľam. Nie, nie som. Som len realistka. Sama žijem v manželstve 23 rokov, mám dve deti a pokiaľ som chodila do spomenutého pokojnejšieho zamestnania, mala som čas na všeličo. Ak niektorá žena dnes hovorí, že popri vedení firmy dokáže zabezpečiť plynulý chod domácnosti, ba i do fitnescentra si na hodinu - dve odskočiť, prinajmenšom preháňa. A už vôbec nie pri malých deťoch, ktoré si vyžadujú oveľa viac starostlivosti. __Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách__, najmä ak si chcete vybudovať ozajstnú kariéru a prosperujúcu firmu, ktorá bude dávať pocit istoty jej zamestnancom. Moje deti sú už dospelé, a na domácnosť či záľubu vo varení mi naďalej zostáva veľmi málo času. " Podľa Kataríny Prítyiovej sa na podnikateľku v zrelom veku rozhodne netreba pozerať zvrchu, ako na niekoho, komu to myslí archaicky a pomaly. Sama sa rozhodla pre štúdium nového odboru, cestuje po Európe, veľa času venuje rozvojovým programom firmy, ktoré v konečnom dôsledku vždy priniesli osoh. %%tip-Zdroj Profit 2000/04 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Pretože nebude prezidenta, nebude komu podať demisiu. Kto chce takúto neodvolateľnú vládu, tomu náš návrh na priamu voľbu prezidenta nevonia. A ďalej : kto chce, aby predseda vlády, okrem svojich ústavných kompetencií, bol i vrchným veliteľom ozbrojených síl, zastupoval Slovenskú republiku navonok, kto chce aby predseda vlády mohol komukoľvek zaručiť beztrestnosť udelením milosti, vyhlasovať vojnový stav, či výnimočný stav, kto chce, aby premiér mohol pozastavovať činnosť predsedu Ústavného súdu a vracať Národnej rade schválené zákony, kto chce, aby premiér __sedel súčasne na dvoch ústavných stoličkách__, tak ten nech samozrejme zostane doma. Ten, kto si želá diktatúru, moc sústredenú v jedných rukách, ten nikdy nepochopí prečo je dobre, ak je prezident volený priamo. My ostatní sme povinní sa proti tomuto postaviť! Vykonať všetko preto, aby valce budovali cesty pre ľudí, a nie ako ten zo Zlatej Idky, gniavili chrbtice a osudy občanov. I o tom je návrh na priamu voľbu prezidenta! Podaktorí ale hovoria, že je to všetko vec politikov. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 13.1.1997 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 „Nezískame ich späť tým, že budeš vyzváňať na poplach.“ „Priveľa času tráviš v Kalifornii,“ povedal. „Preto nám klesajú tržby.“ „Budúci september, keď spustíme nové programy, sa to napraví.“ „To je ešte ďaleko. O necelý týždeň sa začne nový rok. Musíme ešte zvládnuť finančnú situáciu v zime a v lete. Musíme sa s ňou vyrovnať, Steve. Nikto okrem teba nepozná tak dobre agentúry. Musíš sa sem vrátiť. Nemôžeš sedieť naraz na dvoch stoličkách.“ „Konečne hovoríš k veci,“ povedal som. „__Nemôžem sedieť na dvoch stoličkách__. Ale v tej prvej veci sa mýliš. Viem o človeku, ktorý pozná agentúry aspoň tak ako ja.“ Zvedavo na mňa pozrel. „Jack Savitt,“ povedal som. „Zabúdaš, že strávil život na Madison Avenue a predával svoje programy agentúram, sponzorom a televíznym spoločnostiam.“ „Lenže čo bude so štúdiom ?“ „Tam splnil svoju úlohu,“ povedal som. %%tip-Zdroj Robbins, Harold: Dedičia. Bratislava: Gemini 1992. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
DSS bola jednou z 18 strán, ktoré pred dvoma rokmi vytvorili Demokratickú opozíciu Srbska s cieľom zvrhnúť vtedajšieho juhoslovanského prezidenta Slobodana Miloševiča. Vďaka čoraz väčším konfliktom, medzi ktoré patrí aj vydanie Miloševiča haagskemu tribunálu v júni minulého roka, Koštunicova strana najprv odvolala svojich ministrov zo srbskej vlády a potom úplne prerušila kontakty s DOS. Podľa Djindjiča odobratie mandátov poslancov DSS poslúžilo na "vytvorenie jasných pomerov". "Teraz je všetkým ľuďom jasné, kto je vo vláde a kto v opozícii. __Nedá sa sedieť naraz na dvoch stoličkách__, ako to robila DSS, uviedol srbský premiér. EÚ upozorňuje na prekážky Európska únia včera upozornila na celý rad prekážok, ktoré môžu zmariť plán ukončiť prístupové rokovania s kandidátskymi krajinami do konca tohto roka. Pochválila však kandidátov za pokrok a ubezpečila, že spoločne kráčajú pevne k splneniu stanoveného cieľa. Tým je uzavrieť rokovania na decembrovom summite v Kodani a prijať nových členov pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2004. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 02/07 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Začala som pátrať po tom, kto má pravdu: či oni, alebo režim, ktorý ich zatvára. O politických väzňoch vedeli mnohí, stačilo počúvať Hlas Ameriky, ale málokto našiel odvahu niečo proti tomu urobiť. Vy ste začali organizovať protisocialistické demonštrácie. Prečo? Najskôr som sa len snažila skontaktovať s ľuďmi, ktorí pôsobili v disente. Ja nie som človek, ktorý by bol ľahostajný. Keď už som vedela o politických väzňoch, tak bolo nemysliteľné, aby som sa tvárila, že o tom neviem. __Nebolo možné sedieť na dvoch stoličkách.__ Bola to len vec svedomia, alebo za tým bolo aj kresťanské presvedčenie či viera? Nepovedala by som o sebe, že som veriaci kresťan, nie som však ani neveriacim človekom. Ale bola by som mala zlé svedomie : boli tu ľudia, ktorých zatvárali za ich presvedčenie a ja som vedela, že majú pravdu. Jednoducho sa nedalo mlčať. Nepripadali ste svojim spolužiakom – budúcim právnikom ako naivná? O politických väzňoch určite vedela väčšina z nich, a predsa to „strávili“. %%tip-Zdroj Domino Fórum 2002-04 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Výsledkom debát a polemík prítomných politikov, novinárov, publicistov a občanov bolo konštatovanie, že jediným nádejným východiskom je vytvorenie novej politickej strany, ktorá by mala šancu vyhrať voľby. Musí to byť strana so všetkými náležitosťami politického subjektu. Jej vznik musí súčasne znamenať zánik terajších strán, ktoré tvoria koalíciu ( SDK ). Takéto riešenie považujem za jediné reálne vyhrať voľby. Kombinácie a špekulácie o zachovaní identity jednotlivých strán terajšej koalície, pred voľbami i po voľbách, považujem za falošnú ilúziu. __Sedieť na dvoch stoličkách__ sa nevypláca, vedie to zvyčajne k pádu medzi ne. Ak nie sme schopní pochopiť túto základnú požiadavku pre dosiahnutie predpokladaného úspechu, potom priznávame, že nie sme realisti, že nie sme hodní dôvery občanov - voličov. Zodpovednosť za vnútropolitický vývoj leží v prvom rade na členoch jednotlivých strán SDK, v celej ich hierarchii, od členov až po najvyššie stranícke orgány. Ak členovia týchto strán neprejavia rozhodnosť a zásadovosť, nemôžeme očakávať, že občan - volič, nestraník, dá svoj hlas tomuto zoskupeniu. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 29.4.1998 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Bratislava poskytuje určite veľa výhod , ale prináša aj zápory a jedným z nich je častá tendencia zúženého pohľadu na svet. Poznám veľa kolegov z Bratislavy, ktorí často cestujú na západ, ale Slovensko smerom na východ pre nich končí 15 kilometrov za hlavným mestom. Tejto optike by sme sa radi vyhli, a preto ten záujem o regióny, ako aj časté, i keď únavné výjazdy po celej republike. Aké bude vaše postavenie v rámci novej strany? - Čo robím, robím naplno. __Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách.__ Ak som sa teda už raz rozhodol vstúpiť do politiky, chcem tomu podriadiť takmer všetko : svoj čas, energiu, schopnosti i zodpovednosť. Takže žiadne miestečko v úzadí... Z toho vyplýva, že máte isté politické ambície. Aké sú? - Analytici hovoria o reálnych ôsmich až desiatich percentách preferencií. Ale neradi by sme sa zväzovali číslami. Pokiaľ ide o voličov, ambícia je jednoduchá - tak veľa ako bude možné. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/04 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="dvoch"][[]*[[word="stoličkách "]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]