Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že není možné uspokojit každého člověka ve všech ohledech, protože každý má své individuální potřeby a představy. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. [Doklad 2]

Záměna komponent#

Není (na světě) člověk ten, např. co/který by se zalíbil lidem všem
. [Doklad 3] [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktory typu tvrdí se apod. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Často si na jejich organizování seženou sponzory a někdy na nich i vydělají. Určitě stále platí přísloví: Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Na navýšení spojů nemají obce na Plzeňsku peníze Lidé v Bdeněvsi nejsou spokojeni s dopravní obslužností v obci. Starosta jim však nepomůže. Zlepšení totiž není v jeho pravomoci. Bdeněves - Přes týden jezdí spoje do Bdeněvsi každou hodinu. Deníky Bohemia, 14. 5. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Máte na mysli asi dálnici D8. Tady musím upozornit, že bylo zatím rozhodnuto prvoinstančně a v této věci se nemohu vyjadřovat, abych nebyl obviněn z podjatosti. Ale, jak praví české přísloví, není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. LN: Váš bratr právník Petr Kužvart zareagoval na jaře na situaci v ČSSD odchodem ze strany. Řekl jste tehdy, že ho chápete, ale vy že se budete snažit tento stav změnit zevnitř. Daří se vám to? Lidové noviny, 12. 9. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Proč zrovna my? To je přece zjevná nespravedlnost," používá průvodčí ve vlaku na trase Bonn Berlín bezděky příbuzné formulace jako René. Není na světě člověk ten, co by se zalíbil lidem všem. Pokud je někdo německým kancléřem, může se mu snadno stát, že se nezalíbí nikomu, jak je vidět. Nechuť k autoritě Devětadvacetiletá prodavačka v knihkupectví Bouvier Natalia se pro změnu pohoršuje nad typickou německou nechutí k experimentům. Lidové noviny, č. 234/1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Využívám této příležitosti k tomu, abych poděkoval všem, kteří mně dali svou důvěru a zároveň se omluvil těm, které jsem během svého působení na radnici zklamal. Ale jak praví klasik: "Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. "Přeji Vám radostné vánoční svátky, šťastný nový rok, pevné zdraví a hodně optimismu do dalších let. Zpravodaj města Horšovský Týn, č. 12/1998

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Méně či více otevřeně se dalo ve stanoviscích našich výrobců a obchodníků mezi řádky číst a slyšet o "podmazání" uvedených orgánů - jejich pracovníků. Novela živnostenského zákona je jedním z opatření, které mělo nekalé praktiky prodeje znesnadnit. Tvrdí se, že "není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem". Obdobně to lze říci o zákonech. Neexistuje zákon, který vyhovoval všem a řešil vše ideálně. Jistě se dají očekávat po nějaký čas určité problémy a napětí, možná i schválnosti. Právo, 28. 2. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
člověk ten


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«