This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Nepodřezávej si pod sebou větev. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že všichni lidé jsou individuality s mnoha odlišnostmi, a jako takové je musíme akceptovat, nelze je posuzovat jen podle vlastních představ. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Lidi musíme brát takové, jací jsou, jiné nemáme. Deníky Bohemia, 13. 10. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="brát"]{0,2}[word="jací"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«