[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Neraduj se předčasně. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  Neraduj se předčasně
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Man sollte sich nicht zu früh freuen | Man sollte sich nicht zu früh freuen] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Člověk se nemá radovat předčasně.
* Slovensky: [Nevrav hop, kým nepreskočíš. | Nevrav hop, kým nepreskočíš]
* Slovinsky: [Ne veseli se prezgodaj. | Ne veseli se prezgodaj] 
* Maďarsky: [Ne örülj korán! | Ne örülj korán]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [neraduj|Search:czkomneraduj] Lemma: [radovat|Search:czlemradovat]

* [předčasně|Search:czkompředčasně] Lemma: [předčasně|Search:czlempředčasně]
%%

     
!!!Význam(y)
Říká se, když někdo na základě počátečního [pozitivního vývoje] automaticky vychází z toho, že určitá [věc] také [pozitivně skončí]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se vyskytuje především v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Neradujme se předčasně. [Doklad 3 | 3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty%%

   
!!!Typické užití v textu
  
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Když jsem si před pár lety pochvalovala před jednou zkušenou pěstounkou, jak jsme všechno hezky zvládli, řekla mi: "__Neraduj se předčasně__, ono se to všechno ještě jednou vrátí - v pubertě." Tehdy mi připadla jako nepřející škarohlíd. Vrátilo se to. Zmizely mi nějaké peníze. Srdce mi pokleslo, tak hluboké to bylo zklamání, zoufalost, lítost. Nikdo o nich nic nevěděl, pochopitelně. Dva týdny mi bylo hořko a chodila jsem jak tělo bez duše. Co můžeme dělat? Svěřit se? Svěřila jsem se. %%tip-Zdroj http://www.rodina.cz/clanek5279.htm/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
__Radovali se předčasně__ KINSHASA - Zpětné dobytí budovy rozhlasu v zairském hlavním městě Kinshase si včera ráno vyžádalo dva lidské životy. Při akci prezidentské gardy přišel o život jeden vládní a jeden povstalecký voják. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 20/1992/% 
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Občanovi, který se v poslední době začal obávat o vlastní bezpečnost, svitla naděje. Policejním sborům bude velet policejní prezident a co nevidět budou schváleny zákony o boji s narkomafií a mezinárodním terorismem. __Neradujme se předčasně__. Za současné legislativy vyzraje na policejního prezidenta i ten poslední kapesní zlodějíček. Pokud je na své trase mezi Kotvou a Václavákem přistižen, putuje zpráva o jeho přestupku podle razítka v občance řekněme do Rožňavy, kde zjistí, že se dotyčný v místě trvalého bydliště nezdržuje. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 133/1991/%
/%
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]