[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Nevedomosť neospravedlňuje

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Unwissenheit schützt vor Strafe nicht] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nevedomosť nechráni pred trestom."\\ /%
* Slovinsky: [Nevednost ne ščiti pred kaznijo. | Nevednost ne ščiti pred kaznijo] 
* Česky: [Nevědomost neomlouvá. | Nevědomost neomlouvá]
* Maďarsky: [A törvény nem tudása nem mentesít. | A törvény nem tudása nem mentesít] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nevedomosť zákona neoslobodzuje."\\ /% 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [nevedomosť|Search:skkomnevedomosť] Lemma: [nevedomosť|Search:sklemnevedomosť]

* [neospravedlňuje|Search:skkomneospravedlňuje] Lemma: [ospravedlňovať|Search:sklemospravedlňovať]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že [neznalosť zákonov, predpisov, nariadení|Search:skbegneznalosť00zákonov,00predpisov,00nariadení] pod. nie je dôvodom na [odpustenie previnenia|Search:skbegodpustenie00previnenia]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   V textoch sa často vyskytuje frazeologický derivát s časťou "ospravedlniť niečo nevedomosťou!. [Doklad 3 | 3 ] 
   
   Príslovie sa niekedy vyskytuje v kladnej podobe. [Doklad 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Nevedomosť nemožno ospravedlniť. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Nevedomosť nemôže nikoho ospravedlniť. %%tip-Komentár Unwissenheit kann niemanden entschuldigen. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] 

Neznalosť zákona neospravedňuje. %%tip-Komentár Unkenntnis des Gesetzes entschuldigr nicht. \\ /% [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [nemôže|Search:skvkonemôže] Lemma: [môcť|Search:skvlemôcť]

* [zákona|Search:skvkozákona] Lemma: [zákon|Search:skvlezákon]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 ... veria tomu, že Lenin je stále živý, že Sovietsky zväz je jediná nádej a Západ nás chce zničiť, NATO napadnúť. Títo ľudia už iní nebudú. Od vojny do nás hustili stále to isté a nové časy s pánom Mečiarom tiež neukazujú nič lepšie ako bolo. Čo od týchto prostých ľudí očakávame ? Rozprával som s mnohými, vysvetľoval, ale oni mali od pána Ivana Hoptu z ÚV KSS rozkázané ísť voliť a otázku o vstupe do NATO odmietnuť. A tak sa i stalo. Hovorí sa, že __nevedomosť neospravedlňuje__, ale ja prosím, ospravedlnite nás. Aj tu žijú čestní a demokraticky založení ľudia. Tí vedia, že teraz máme možnosť svojim deťom otvoriť dvere vyspelého sveta, kde ľudia žijú a nie živoria, kde za prácu dostanú zaplatené, môžu študovať, kde vláda je vládou a predseda vlády sa chová ako slušný človek, keď už nemôže byť slušným politikom, kde parlamentný šéf sa chová k hlave štátu slušne, kde provinční právnici nesuplujú najvyšší súd. Ale vieme aj to, že za to, že sa tam ľahko nedostaneme. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.8.1997 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
 Azda nik dnes nepochybuje, že nový zákon naozaj potrebujeme Veď napríklad vo februári tohto roka sa podpredsedovi vlády pre legislatívu Ľubomírovi Fogašovi stal osudným výrok, že „ ducha socializmu sa podarilo vykoreniť zo slovenskej legislatívy “. Prišiel tak o fľašu šampanského. V spomínanej právnej norme sa totiž píše, že deti treba vychovávať v duchu socializmu a o ich výchovu sa starajú nielen rodičia, ale aj štát a pionierska organizácia. Takže, podľa tohto ustanovenia rodičia veľmi dlho na Slovensku porušovali zákon. Veď predsa, ani __neznalosť zákona neospravedlňuje__. Tlačiaca topánka Zaujímavé, že sa usilujeme o aproximáciu slovenského práva s EÚ a v jednom z najdôležitejších zákonov si ponecháme takéto paragrafy. Pritom novelizáciu zákona o rodine mal pripraviť práve bývalý predseda KDH, minister spravodlivosti Ján Čarnogurský. Štyri roky sa však vyhováral na nevyjasnené kompetencie medzi jeho rezortom a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Od začiatku apríla neplatí iba nový Zákonník práce, ale aj novelizovaný zákon o rodine. Teda, niektoré jeho doplnené ustanovenia.%%tip-Zdroj Slovo 2002/19 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Toto podvedome vražedné správanie sa vždy vysvetľovalo biedou a nevedomosťou, ktorá biedu sprevádza : Ako mohli chudobní, negramotní ľudia vedieť, čo očakávalo ich deti u dojky alebo v nemocnici? Veľkej časti obyvateľstva sa tento argument bezprostredne týka, nie však všetkých rodičov. Aj keď obyčajne rodičia nevedeli, čo sa stalo s ich opustenými deťmi, opakované nehody a úmrtia ich mali zalarmovať a znepokojiť. Nanajvýš možno povedať, že sa skutočne neusilovali dozvedieť, aký bol osud všetkých tých opustených detí. Ešte ťažšie možno __ospravedlniť nevedomosťou__ rodičov, ktorí sami dali svoje novorodeniatka do opatery dojke. Mimochodom, koncom 18. storočia mnoho chudobných matiek podalo žalobu proti zlým dojkám, ktoré im dieťa vrátili v žalostnom stave. Prost de Royer cituje prípad viacerých lyonských matiek, trpko nariekajúcich nad deťmi, ktoré sa vracajú domov len umrieť. Jedna z nich, ktorej zomrelo u dojky sedem deti, žiada policajného riaditeľa, „či pre chudobné ženy z ľudu, ktoré nemôžu dojčiť, nejestvuje nijaký prostriedok, ako si uchovať deti“. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Zopár minút ma trpezlivo počúval a potom ma prerušil. „Cindy “ riekol, „toto naozaj nemusíš robiť.“ „Čo nemusím robiť?“ spýtala som sa rozhorčene, zabudnúc na svoje predsavzatie, že na svadobnej ceste sa nebudem hádať. „Sú predsa určité základné veci, ktoré by mal vedieť každý, a ja ti o nich chcem povedať, či sa ti to páči, alebo nie! __Nevedomosť nemožno ospravedlniť!__“ „ Ale Cindy, ja som predsa nikdy ani len nenaznačil, že by si bola nevedomá. „Prepánajána, o čom to hovorí? „Viem, z akého zázemia pochádzaš – to nie je tvoja chyba, že si nemala prístup k poriadnemu vzdelaniu. Zato na mňa nemusíš robiť dojem s týmito fiktívnymi intelektuálskymi nezmyslami. Milujem ťa presne takú, aká si, Cindy.“ „Ale ja nie som taká!“ skríkla som zúfalo. „Ty si ma vôbec nepočúval! Ja som predsa vzdelaná!“ %%tip-Zdroj Chater, Lynda: Diabol menom láska. Bratislava: Ikar 2002. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
V prvom proti Grécku dal nádherný gól, po druhom skončil v priepasti. Doping a tresty Dopingové pravidlá FIFA neurčujú pre prípad pozitívneho testu výšku trestu. V pravidlách sa uvádza: „Organizačná komisia je oprávnená pri priestupkoch proti dopingovým pravidlám uložiť ľubovoľné sankcie uvedené v zozname disciplinárnych opatrení FIFA.“ Komisia si vyhradzuje právo „zaoberať sa aj členmi výprav, ktoré úmyselne alebo neúmyselne uľahčili priestupok, alebo naň navádzali“. O konkrétnych trestoch sa rozhodne pred nasledujúcim zápasom. __Nevedomosť nemôže nikoho ospravedlniť__ ani ochrániť. FIFA zriadila horúcu linku, aby sa každý účastník mohol poradiť vo veci užívania liekov a iných prostriedkov. Futbalový kráľ si zrejme už nekopne do lopty Maradonova vzorka obsahovala efedrín, fenylpropanolamín, pseudoefedrín, nonpseudoefedrín a metylefedrín Špeciálna komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pod vedením viceprezidenta Guillerma Caneda z Mexika rozhodla včera v Dallase o vylúčení Diega Maradonu z ďalšieho priebehu šampionátu za pozitívny A i B dopingový test v zápase proti Nigérii. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 01.07.1994. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Jeho úvaha o tom, že hlasovanie by možno dopadlo inak, keby sa žilinskí poslanci boli pozrieť v Osvienčime, je však s najväčšou pravdepodobnosťou mylná, lebo ako hovorí stará múdrosť, kôň síce vie plávať, ale na chrbte ho to nenaučí nik." Vo Varíne pomenovali ulicu po Tisovi. Pýtali sme sa starostu, prečo? Z hrôzou som zistil, že nemá základné vedomosti o deportáciách Židov zo Slovenska a už vôbec nie o tom, ako to bolo v iných európskych štátoch, " prekvapene hovorí Frankl. Nevedomosť poslancov však nie je podstatou a už vôbec nie ospravedlniteľnou stránkou problému. __Neznalosť totiž môže ospravedlňovať__ staršiu Žilinčanku na ulici, ale nie ľudí, ktorí majú moc rozhodovať o veciach verejných. Aj keď možno súhlasiť s názorom, že na každého, a teda aj na Tisa, sa dá pozerať z rôznych uhlov a nikto nemá iba záporné stránky, prvý slovenský prezident zlyhal v princípe. Slovensko bol jediný neobsadený štát, ktorý deportoval svojích občanov a o tom vie, alebo chce vedieť málokto. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2000/02 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
„Trenčín v tejto etape hľadá firmy, ktoré sú zamerané na vývoj s menším počtom zamestnancov, Akceptujeme jeho rozhodnutie i to, že mesto na výstavbu parku našlo nové finančné zdroje a bude ho spravovať, V prípade, že nájdeme vhodného investora, do trenčiankeho priemyselného parku opäť vstúpime,“ povedal hovorcu J∁ T Maroš Sýkora, Formáty Som obyčajný televízny divák a mám iba matné vedomosti o zákulisí televíznych štúdií a funkciách jednotlivých pracovníkov týchto vskutku masových médií, Možno práve táto __nevedomosť ma ospravedlňuje__, keď vyslovujem názor, že niektoré profesie to v našich televíziách nemajú veľmi zložité, Stačí sa len poobzerať okolo seba, tu a tam navštíviť cudzinu, niečo odpozorovať, niečo nakúpiť, a programová štruktúra je raz - dva na svete, Presviedča ma o tom skutočnosť, že namiesto relácií večer čo večer sledujem akési formáty, Samozrejme prevzaté, odkúpené, dovezené, Chvíľami sa mi zdá, že našim tvorcom pomaly, ale isto, odumierajú mozgové bunky, ... %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 05/12 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Aspoň ja si myslím, že navodzuje tento list takúto atmosféru. Pre niekoho síce môže byť potešiteľné aj to, že predseda SNS si niečo myslí, pravda je však taká, že pri svojom myslení vychádza z absolútnej neznalosti veci - v tomto prípade konkrétne z odpovede prezidenta. Na Slovensku vládna štvorka - HZDS, ZRS, SNS a RSS - inovuje aj niektoré základné poučky. Neznalosť vecí rovnako ako __neznalosť zákona ospravedlňuje__ - čo pravda, platí iba pre konanie spomínanej brigadírskej divízie. Ak totiž poslanci dajú prednosť už spomínanému "prezidentskému" bodu pred prerokovaním a schválením zákona, ktorý by vyriešil dodnes pretrvávajúci a dokázateľne protiústavný stav v súvislosti s platením za lieky, nejde o nič iné ako o naplánované a každomesačné vyvíjanie psychického nátlaku na prezidenta s veľmi jednoznačným a napokon ani netajeným úmyslom - jeho abdikácie. Ten, kto aspoň trochu pozná Ústavu SR, vie, že neobsadená funkcia prezidenta znamená dokonalé zabetónovanie vládnej moci - nepodliehala by ani parlamentnej kontrole. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 16.1.1995 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="nevedomosť"] [[]* [[lemma="ospravedlniť"], [[lemma="neznalosť"] [[]* [[lemma="ospravedlniť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]