[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
 Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.| Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Kdo nectí fenyk, není hoden tolaru.
* Slovensky: [Kto si groš neváži, na zlatku sa nezváži. | Kto si groš neváži, na zlatku sa nezváži]
* Slovinsky: [Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni. | Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni] 
* Maďarsky: [Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli | Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [nezaslouží|Search:czkomnezaslouží] Lemma: [zasloužit|Search:czlemzasloužit]

* [dukátu|Search:czkomdukátu] Lemma: [dukát|Search:czlemdukát]

* [kdo|Search:czkomkdo] Lemma: [kdo|Search:czlemkdo]

* [neváží si|Search:czkomneváží si] Lemma: [vážit si|Search:czlemvážit si]

* [groše|Search:czkomgroše] Lemma: [groš|Search:czlemgroš]
%%


     
!!!Význam(y)
    Přísloví konstatuje zkušenost, že [člověk], který neumí [zacházet s penězi] a neváží si malých [částek], neumí většinou [hospodařit] ani s větším [majetkem], a tudíž si ho nezaslouží. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované.   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty


%%

   
!!!Typické užití v textu
  

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Já jsem spořínek od dětství. Tehdy jsem dostal např. peníze na pouť, kde jsem se svezl na koloči, koupil si nějaký mls, ale většina těch peněz putovala do kasičky. A dneska dokážu šetřit na drobných kravinách typu kafe z automatu (když mám velkou chuť, tak si ho samozřejmě dám), ale pak mi není líto jet na drahou dovolenou nebo si koupit počítač za 70 tisíc. Je to jen o prioritách. Řídím se heslem "__Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše__", to je vše.  %%tip-Zdroj http://finance.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A090213_140435_viteze_fib&razeni=time/% 
/%
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]