[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Nič nie je zadarmo, iba smrť.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Umsonst ist nur der Tod] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Zadarmo je len smrť."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia] 
* Česky: [Zadarmo je jen smrt. | Zadarmo je jen smrt] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Umsonst ist nur der Tod."\\ /% 
* Maďarsky: [Nem adnak semmit ingyen. | Nem adnak semmit ingyen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nedajú nič zadarmo."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [nič|Search:skkomnič] Lemma: [nič|Search:sklemnič]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [zadarmo|Search:skkomzadarmo] Lemma: [zadarmo|Search:sklemzadarmo]

* [smrť|Search:skkomsmrť] Lemma: [smrť|Search:sklemsmrť]
%%

     
!!!Význam(y)
   Príslovie poukazuje na skúsenosť, že [za všetko sa v živote platí|Search:skbegza00všetko00sa00v00živote00platí]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje v skrátenej podobe "Nič nie je zadarmo." 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Nič nie je zadarmo. %%tip-Kommentár Nichts ist umsonst. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa často uvádza introduktorom "V živote (však) ..." [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Naposledy sme opustili nášho hrdinu na ceste z rodičovského domu (krajiny). Začína sa cesta učenia a zrenia, je to prijatie výzvy života učiť sa žiť dobro aj zlo. Od detského snenia a podvedomej túžby prechádza hrdina k vedomému činu, oslobodzuje sa od tlaku rodičovských očakávaní a stáva sa sám sebou. V našom živote to obvykle býva fáza, keď po niečom túžime, o niečom snívame, až nakoniec nájdeme prostriedky a spôsob, ako svoje sny realizovať. Niet pochybnosti o tom, že __nič nie je zadarmo__ a často je potrebná šokujúca emocionálna skúsenosť, aby sme sa zobudili a začali venovať pozornosť tomu, čo robíme. V rozličných rozprávkach sa niečo " zosype " a hrdina sa musí dostať do nebezpečných situácií, aby prišlo znovuzrodenie. Ako v živote, keď sa " poskladáme ", " zrútime ", príde plač, hnev, depresia, beznádej, aby sme nakoniec niečo zmenili - urobili rozhodnutie. Nechať zomrieť a nechať žiť je veľmi dôležité. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=3382; Krížne cesty /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Je to dobrá životná skúsenosť. Keď som za komunizmu vyrastal v Československu, mal som sa dobre, ale všímal som si, že ďalšie kroky by už neboli také, aké by som ja chcel. Emigroval som nielen kvôli hokeju, ale i pre slobodu. Najhoršie z celého bolo, že som tu nechal rodičov a brata, pritom sme rodina, ktorá je veľmi súdržná. Prvých päť - šesť rokov, keď sme sa nemohli stretávať, bolo veľmi ťažkých. V živote však __nič nie je zadarmo__. Mama to brala veľmi ťažko, predsa len bol som veľmi mladý a nikde nebolo napísané, či sa ešte niekedy v živote uvidíme... Na jej mieste by som zareagoval asi rovnako. Otec to znášal o niečo lepšie, lebo vedel o mojich životných schopnostiach. Našťastie, vďaka pánu Bohu nastala politická zmena a mohli sme cestovať kdekoľvek, " spomenul si na svoje rozhodnutie spred 17 rokov jeden z najväčších českých hokejistov súčasnosti Petr Svoboda. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/12 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Puč to bol, obyčajný puč a hneď od začiatku, od toho osemdesiateho deviateho. Puč riadený kapitalistickými imperialistami a vykonávateľmi nebol nik iný ako ten disidentský brloh. Áno, súdruh, viem, ešte aj teraz sú niektorí z nich viditeľní, vraj nejaká opo - opoz - opp, no ani na meno im neviem prísť, také ťažké slovo to je. Ale, súdruh, neboj sa, už sa nám podarilo mnoho vecí, ale vieš, je to veľmi drahá záležitosť. Vieš, dnes __nič nie je zadarmo__. Dnes by každý len bral. Tam továrnička, tam koncerník, jednému obchodný dom, druhému eseročku. Ej, veru ťažko je dnes v tej de - mo - kra - cii. Súdruh môj zaslúžilý, vieš ty, čo dnes stojí také hlasovanie v parlamente? Vieš ty, čo dnes stojí jeden jediný hlas ? Vám bolo voľakedy dobre. Strana prikázala a hotovo, ale dnes? Tak, tak, súdruh, to je tá naša dnešná demokracia. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 22.3.1996 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="zadarmo"] [[]* [[lemma="smrť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]