Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když něco, co se nejdřív zdá jako obtížné, nemožné nebo dokonce bezvýchodné, nakonec vůbec nemusí dopadnout špatně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. [Doklad 2]
Nic se nejí (tak) horké. [Doklad 3]
Nic se nejí tak horké, jak se na první pohled může jevit.

Záměna komponent#

Nic se nejí tak horké, např. jak to vypadá
. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

"Úsloví o tom, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří, platí zřejmě také o olomouckých politicích. Zatímco ještě ve středu se zdálo, že kvůli vstupu cizího kapitálu do Vodohospodářské společnosti, v níž má Olomouc čtyřicetiprocentní podíl, odejdou dvě ze čtyř stran z radniční koalice, nyní je vše jinak. Mladá fronta DNES, 28. 11. 1997

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Scéna třetí. Paní Chudobová si mezitím usušila slzy a začala realisticky hodnotit svoje možnosti. Došla k názoru, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Vždyť bydlet se dá i v Roztokách, kde má paní Chudobová letní byt. Ten by sice potřeboval trochu opravit a vylepšit, ale mladí, kteří bydlí ve svém, určitě pomůžou. Mladá fronta DNES, 24. 2. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Zásadní problém? Nikoliv, problém by bylo sloučení všech stran 4k kvůli "odistickému" dluhu. Kdo ho zaplatí? Vypadá to neutěšeně, ale nic se nejí tak horké. Je-li Vladimír Mlynář (US) podle vlastních slov "liberál s konzervativními prvky", pak Cyril Svoboda nepochybně je konzervativcem s prvky liberálními. Právo, 21. 6. 2001

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

A dobře si přitom zaharašíme. Něco jiného je zákon, jeho duch a jeho naplňování. Například v některých státech v Americe je zákonem zakázána soulož zezadu. Myslíte si, že je tento zákon dodržován? Nic se nejí tak horké, jak to vypadá," reagoval včera Blesku přední sexuolog Radim Uzel. Na normu Evropské unie pohlížejí právníci spíše s úsměvem." U nás také existuje norma postihující sexuální obtěžování na pracovišti. Je v obecné rovině a je zahrnuta v zákoníku práce. Blesk, 22. 4. 2002

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Ministr Kavan podporu pro svůj původní záměr v Evropě nenašel a asi nenajde. Ocitl se v situaci, kterou hutně charakterizuje staročeské pořekadlo: tvrd kozel dojiti! Což znamená, že z kozla mléko nedobudeš a embargo v rezoluci pravdivě nepojmenuješ. V diplomacii se nic nejí tak horké, jak se peče. Dá se tedy předpokládat, že Kavanův zámysl se bude při jednáních obrušovat, rozmělňovat a jinak kádrovat, až z toho zbude málo či skoro nic a všichni řeknou, jak pěkný kompromis to je. Právo, 30. 3. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="nic"]{0,4}[lemma="horký"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«