[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Oko je do duše okno. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Die Augen sind der Spiegel der Seele. |Die Augen sind der Spiegel der Seele] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Oči jsou zrcadlem duše.
* Slovensky: [Oko je okno do duše. | Oko je okno do duše]
* Slovinsky: [Oči so ogledalo duše. | Oči so ogledalo duše] 
* Maďarsky: [A szem a lélek tükre. | A szem a lélek tükre]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [oko|Search:czkomoko] Lemma: [oko|Search:czlemoko]

* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [duše|Search:czkomduše] Lemma: [duše|Search:czlemduše]

* [okno|Search:czkomokno] Lemma: [okno|Search:czlemokno]

%%

     
!!!Význam(y)
    Přísloví vyjadřuje zkušenost, podle níž [pohled] do [očí] může vypovědět hodně o [psychickém rozpoložení] či [charakteru člověka]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované.   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  /%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty


%%

   
!!!Typické užití v textu
  
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
__Oko je do duše okno__ Vypůjčil jsem si toto lidové přísloví, abych ukázal, nakolik je pohled sémioticky důležitý pro důvěryhodnost člověka, pro úspěšnost jeho jazykového projevu i celkové znakové chování, pokud chce být přesvědčivý. S okem je spojována krása: Pallas Athéna byla podle Homéra volooká, což bylo nejvyšší možné ocenění, i když v naší kultuře jsou s volem spojovány úplně jiné vlastnosti. Divá Bára měla oko hluboké jako jezero, Brigitte Bardotová měla v očích ohníčky, kdežto Claudie Cardinálová měla oči mandlově svůdné. Všechny tyto oči vzbuzovaly důvěru a lásku. A leccos se na ně i svedlo. Každopádně je neoddiskutovatelné, že oko je v sémióze obličeje velmi důležitým znakem, který lze blíže popsat.

 %%tip-Zdroj http://jan-amos.cz/amos/view.php?cisloclanku=2006041301/%
/%
 \\
 
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]