[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Oko je okno do duše.

  [Doklad 1 | 1] 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Die Augen sind der Spiegel der Seele] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Oči sú zrkadlo duše."\\ /%
* Slovinsky: [Oči so ogledalo duše. |Oči so ogledalo duše] 
* Česky: [Oko je do duše okno. | Oko je do duše okno] 
* Maďarsky: [A szem a lélek tükre. | A szem a lélek tükre] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Oko je zrkadlom duše."\\ /% 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [oko|Search:skkomoko] Lemma: [oko|Search:sklemoko]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [okno|Search:skkomokno] Lemma: [okno|Search:sklemokno]

* [duše|Search:skkomduše] Lemma: [duše|Search:sklemduše]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie opisuje skúsenosť, že pohľad do očí človeka môže veľa vypovedať o jeho [duševnom rozpoložení|Search:skbegduševnom00rozpoložení] a o [psychike|Search:skbegpsychike]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy používa v priamom význame v súvislosti s chorobami oka. [Doklad 3 | 3 ] 
   
   Príslovie sa niekedy aktualizačne používa v skrátenej podobe "Okno do duše". [Doklad 5 | 5 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Oči sú okná do duše. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Okno do duše. [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo forme plurálu. [Doklad 6 | 6 ] Niekedy sa príslovie rozširuje o aktualizačný komponent. [Doklad 8 | 8 ] 


%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 __Oko - okno do duše.__ O očiach sa právom hovorí, že sú oknom či bránou do duše. Očami sa dá povedať veľa vecí. Dá sa s nimi zvádzať, smiať, ale i "zabíjať". Rovnako ako všetko na ľudskom tele starne a opotrebováva sa, i oči pociťujú svoj vek. Preto by starostlivosť o oči a okolie mala byť zahrnutá do každodenného rituálu. Pokožka okolo očí je veľmi jemná a citlivá a už okolo dvadsiateho roka života sa tu prejavujú známky starnutia. Predovšetkým sú to nepopulárne vrásky. %%tip-Zdroj http://wanda.atlas.sk/oko-okno-do-duse/wellness-a-fit/zivotny-styl/500734.html /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Povera neklamala. __Oči sú skutočne okná do duše.__ Neurológ Michael Nicholls preukázal, že oko je do duše okno . Staré porekadlo podložil experimentálne a tvrdí, že z očí je možné naozaj vyčítať, na čo mozog akurát myslí. Vo svojom laboratóriu starostlivo sledoval pohyb očí u niekoľkých mužov, ktorí si mali náhodne vyberať čísla medzi jednotkou a štyridsiatkou. A s presnosťou na 60 percent sa preukázalo, že skôr ako si muži vybavili číslo nižšie ako to predchádzajúce, oči sa pohli vľavo dole, zatiaľ čo pred číslami vyššími išli vpravo hore. %%tip-Zdroj http://adam.cas.sk/clanky/6631/povera-neklamala-oci-su-skutocne-okna-do-duse.html /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
V takomto prípade by zábery snímané „rybím okom“ boli figúrami vypovedania Jana Němca ako syna. Musíme však upresniť, že tieto obrazy neodkazujú nevyhnutne na jeho vnímanie, ale konotujú aj pohľad matky – pohľad prichádzajúci odinakiaľ (doslova z iného sveta). Zároveň toto pokrivené videnie môže byť i mierne ironizujúcou figúrou „ profesionálnej deformácie “ matky, ktorá bola očnou lekárkou. V takom prípade by nám neostávalo iné, než chápať metaforu, ktorú Němec vkladá do filmu v podobe titulku i akéhosi motta (__„Oko – okno do duše“__), úplne doslovne. 9 Zmeny uhlov pohľadu by však boli iba banálnou štylistickou figúrou, keby nemali svoj pendant vo vypovedaní. A naopak, obraz poskladaný z rôznych druhov „ videnia “, diskurz vystavaný z viacerých vypovedajúcich „ ja “ ani programové striedanie prvej a tretej osoby by nemali nijaký účinok bez tohto vrstveného obrazu. Napriek tomu však treba priznať, že z hľadiska vypovedania je divák filmu ponechaný v neistote, pretože nie vždy dokáže priradiť videné k vidiacemu. %%tip-Zdroj Kino-Ikon. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2005, č. 1. 

 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Žiaľ , aj duše romantické chodia po tvrdej zemi, preto radíme vo všedných dňoch odev takzvaný normálny a praktický a krehkosť svojej nátury odložte na voľné chvíle. STE DUŠA SKEPTICKÁ? Máte pravdu, svet je pod psa, no dajte pozor, bez ideálov čoskoro zostarnete. Hoci sa vám to protiví, odložte staré sivé haraburdy a prinúťte sa vyskúšať všetky dostupné variácie na módnu tému. Viacdielne komplety sú skvelým spoločníkom pre každého a ľahko pod ne skryjete svoju náladu. Jednako - __oči sú oknom do duše__, a preto noste tmavé okuliare. STE RODENÁ OPTIMISTKA? Ste dieťa šťasteny a svet je váš. Noste napriek diktátu priliehavej línie odev voľný, inšpirujte sa všetkým, popusťte uzdu svojej zvedavosti. Veľmi podmanivé sú variácie na etnickú tému z rôznych kútov sveta - od ostrovov v Tichomorí až po oblasti severnej Afriky. STE REALISTKA? Ak áno, máte veľké šťastie, prišiel čas nohavicových kompletov, spoľahlivých košeľových blúzok, twinsetov a prirodzeného make - upu. Vyhnite sa transparentným tkaninám, veď žene najviac pristane trochu záhadnosti. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.3.1995 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Človek by ju mal viac vnímať, ale niekedy sa to nedá. Teraz nemám dôvod mať lásku, byť zaľúbený. Pretože na to nemám čas. Sú síce medzi predajcami aj páry. Ja rozmýšľam inak. Najskôr potrebujem normálne žiť, bývať a až neskôr to ostatné. Čo pre vás znamená rodina ? - Neviem. Ako dieťa som žil v detskom domove. Najprv šesť rokov v Taliansku, potom ma premiestnili na Slovensko. Mamku som videl dvakrát. Ale pribuchla za mnou dvere. Zavrela okno. __Okno do duše.__ Možno za to nemohla, neobviňujem ju za to. Detský domov poskytne dieťaťu zázemie, vzdelanie do osemnástich rokov. Potom prichádza obrovská neznáma, mladého človeka vypustia do života, kde sa už o neho nik nestará. - Mladý človek dostane tisícpäťsto korún na začiatok a dovidenia. Čo bude mať vo vrecku o mesiac, to už nikoho nezaujíma. Ja som sa po vyučení zamestnal v Bratislave, po dvoch rokoch roboty som sa ocitol na ulici. %%tip-Zdroj Nové slovo 2008-05-06 

 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Nato nie sme my Bosniaci na svete. Nikdy sa nevzdám... radšej umriem. Ty si básnik aj ja som básnik. Všetci sa pri tomto stretnutí nazývajú básnikmi alebo spisovateľmi, ale nie všetci sú nimi naozaj. Mám nos pre to, kto je pravý básnik, a kto nie. Na ľuďoch to vidieť, či niečo vedia... na ich očiach... na tom, čo sa odohráva za týmito očami. Na jagote za zrenicami... __Oči sú okná do duše.__ Ak sú jasné a hlboké, potom... niečo by na tom mohlo byť... ale nie vždy... tebe verím, že píšeš dobré básne... Dôverujem ti. Neviem prečo, ale dôverujem ti. Možno si ma presvedčil aj tým, ako sa dotýkaš svojej priateľky, alebo tým, ako rozprávaš, ale predovšetkým, ako mlčíš. Áno, aj mlčanie patrí k básneniu. Razija, moja sestra, tiež písala dobré básne. Také, ktoré vošli do srdca. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/19 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
__Oko je okno do duše.__ Dvadsať percent populácie na Slovensku trpí syndrómom suchého oka Mnoho ľudí považuje zrak za jeden z najdôležitejších zmyslových orgánov. A predsa mu nevenuje toľko pozornosti ako tým ostatným - čiže sluchu, hmatu, čuchu a najmä chuti. Oči sú nielen oknom do duše, ale aj do organizmu, z očí možno vyčítať dokonca aj choroby. Táto tzv. východná diagnostika sa už uplatňuje aj na Slovensku. Oči prezradia radosť i smútok. Možno v nich však pobadať aj nervozitu alebo nezáujem. %%tip-Zdroj Profit 2002/01 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Letné tábory s rovesníkmi patrili k najkrajším častiam roka. Aspoň pár týždňov sa mohla vyblázniť a rozprávať o chlapcoch. Po rokoch sa jej zuby vyrovnali a kolená zaoblili. Mala štíhle nohy a pružnú postavu, no zakrivený nos po páde z koňa si nechala. Nedbala na rady Buffi, aby si ho dala operovať. Na správnych miestach bola oblá a tam, kde bolo treba, zasa štíhla. Iba vlasy jej ostali ohnivočervené a pehy jej stále strpčovali život. Zarážalo ju, že jej __oči sú ozajstné okná do duše__ a zračí sa v nich každý cit ako v sivých hlbinách jazera. Vedela, že nič neutají, lebo ľudia jej vidia na očiach, čo prežíva. Mala štrnásť, keď po prvý raz videla otca s milenkou. Potajomky utiekla s dvoma dievčatami z vyučovania. Išli nakupovať, a potom sa vybrali na čaj do hotela Ritz - Carlton. Otec bol s peknou mladou ženou. Mala tmavé vlasy, svetlú pleť a on ju pod stolom držal za ruku. Shannon cítila, ako sa červená. %%tip-Zdroj Adler, Elizabeth: Zdedené tajomstvo. Bratislava: Remedium 1996. 

 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="oko"] [[]* [[lemma="okno"] [[]* [[lemma="duša"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]