[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Oko za oko, zub za zub. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Auge um Auge, Zahn um Zahn | Auge um Auge, Zahn um Zahn] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Oko za oko, zub za zub.
* Slovensky: [Oko za oko a zub za zub. | Oko za oko a zub za zub]
* Slovinsky: [Oko za oko, zob za zob. | Oko za oko, zob za zob] 
* Maďarsky: [Szemet szemért, (fogat fogért). |Szemet szemért, (fogat fogért)]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [oko|Search:czkomoko] Lemma: [oko|Search:czlemoko]

* [za|Search:czkomza] Lemma: [za|Search:czlemza]

* [zub|Search:czkomzub] Lemma: [zub|Search:czlemzub]
%%

     
!!!Význam(y)
Říká se, když někdo [lidem] oplácí stejnými [prostředky] za to, čeho se něm dopustili. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se někdy vyskytuje v redukované podobě. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Oko za oko, zub za zub, %%tip-X např. smrt za smrt \\ /%. [Doklad 3 | 3 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [smrt|Search:czvko.X] Lemma: [smrt|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se nejčastěji vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 4 | 4 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Přestávám rozumět lidem kolem sebe. Rozčilují se, že nás Slováci vydírají. Slováci mluví o křivdě, poněvadž se o nich rozhodovalo v Praze. Pan Mečiar vyjede do Itálie, pan Čarnogurský do Záhřebu a pan Pithart se pomstí cestou do Quebeku. __Oko za oko, zub za zub__. Slepí a bezzubí však budeme všichni, nejen tito pánové. Zájmy různých regionů, republik a zemí mohou být v konfliktu. Příklad svobodného demokratického světa - na rozdíl od sovětského a balkánského vzoru - ukazuje, že se konflikty dají řešit. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 218/1991/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Ale pravda je jiná. Oni první útočí na naše kostely a používají kazetové bomby, které jsou mezinárodně zakázané. A vy jejich svatá místa neničíte? Neútočíte? Co uděláte, když vám někdo vypálí kostel, zabije někoho z rodiny. Nejsem pro odvetu __zub za zub__, ale nelze všechno kontrolovat. Útočíme pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro naši bezpečnost. Z nouze - protože jednak máme málo munice a pak, dodržujeme dohody z Haagu. Jinak jen držíme pozice. %%tip-Zdroj Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 47/1991/%
/%
-----
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Také přátelé zabitého dali v soudní síni dost hlasitě najevo, že s tak nízkým rozsudkem nesouhlasí. Všem, kdo se dívali večer na televizi, pak někteří z nich řekli, že vezmou spravedlnost do svých rukou a pana O. potrestají sami. __Oko za oko, zub za zub, smrt za smrt__. Zemřel člověk, který zemřít nemusel. Zabil ho člověk, který ho zabít nechtěl. Pochybuji, že se přes další a další výslechy dozvíme, co přesně se onen večer stalo, jak přesně jednal obžalovaný. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 244/1992/%
/%
-----

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Slováci mluví o křivdě, poněvadž se o nich rozhodovalo v Praze. Pan Mečiar vyjede do Itálie, pan Čarnogurský do Záhřebu a pan Pithart se pomstí cestou do Quebeku. __Oko za oko, zub za zub__. Slepí a bezzubí však budeme všichni, nejen tito pánové. Zájmy různých regionů, republik a zemí mohou být v konfliktu. Příklad svobodného demokratického světa - na rozdíl od sovětského a balkánského vzoru - ukazuje, že se konflikty dají řešit. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 218/1991/%
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="oko"][]{0,2}[[word="zub"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]