[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. | Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Když se oslu dobře vede, jde na led.\\ /%
* Slovensky: [Keď je somárovi dobre, ide tancovať na ľad. | Keď je somárovi dobre, ide tancovať na ľad]
* Slovinsky: [ | ] 
* Maďarsky: [A kutya is jó dolgában veszik meg. | A kutya is jó dolgában veszik meg]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [oslu|Search:czkomoslu] Lemma: [osel|Search:czlemosel]

* [dobře|Search:czkomdobře] Lemma: [dobře|Search:czlemdobře]

* [vede se|Search:czkomvede se] Lemma: [vést se|Search:czlemvést se]

* [jde|Search:czkomjde] Lemma: [jít|Search:czlemjít]

* [tancovat|Search:czkomtancovat] Lemma: [tancovat|Search:czlemtancovat]

* [led|Search:czkomled] Lemma: [led|Search:czlemled]
%%
!!!Význam(y)
    Přísloví hodnotí situaci člověka, který začne [riskovat] a [přeceňovat] se poté, co [zaznamenal úspěch] a [dlouhodobě] se mu [daří]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed

!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované.   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  /%

%%collapsebox-closed
!!!Komponenty
     
%%
!!!Typické užití v textu
  
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Co není, může být#Význam(y)]): \\
%%quote
__Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat__.  %%tip-Zdroj http://www.beruna.cz/rs/index.php?skip=75/% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]