Pýcha předchází pád. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že člověk, který se pyšní svými úspěhy nebo výkony, na své jednání doplatí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se objevuje v transformované podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Pýcha člověka předchází jeho pád. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Pýcha např. často, však apod.
předchází pád. [Doklad 4]
Pýše předchází pád. [Doklad 5]
např. pocit uspokojení
předchází pád. [Doklad 6]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často objevuje v citátové podobě. [Doklad 7]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Oficiálně má jeho slova potvrdit zpráva Evropské komise, kterou dostanou naši vyjednavači k nahlédnutí při listopadovém zahájení rozhovorů o vstupu naší země do Evropské unie. Dopadá to na nás jako další z tvrdých varování. I jako poučení, že pýcha předchází pád. Není to tak dávno, co jsme se my naparovali před Poláky a Maďary. A Slovince nejspíš nebrali v potaz vůbec. Není to tak dávno, co představitelé naší vlády mluvili o návštěvách v Bruselu jako o připomínce starých byrokratických časů. Mladá fronta DNES, 19. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
KRITIK NEMÁ JEN HLEDAT CHYBY V noci končilo každodenní vystoupení francouzského Que-CirQue a člověku šla cestou domů hlava kolem z dokonalosti tří tanečníků a herců - akrobatů, kteří svůj příběh o lásce, vášni, krutosti, manipulaci, násilí, pýše, která předchází pád a vítězství ducha nad hmotou vyprávěli svými dokonale trénovanými těly s pomocí náčiní a rekvizit. Jejich produkce v sobě zahrnula témata lidské existence a zpracovala je v dokonalé pohybové kreaci, beze slov. "Mluvit o hudbě je jako tančit architekturu," říkají umělci z francouzského cirku. Mladá fronta DNES, 20. 10. 1999

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Omezíme granty, ale budeme se snažit financovat muzea, galerie, tak jak byly financovány dosud, budeme se snažit přispívat i na krajská zařízení, protože ta jsou leckdy důležitější než centrální. LN: Napadá vás nějaké poučení z povodní? Že pýcha člověka předchází jeho pád. Byl jsem před časem na jednom semináři, který pořádala nadace pana Klause na Žofíně na téma globální oteplování země. A tam s výjimkou Miloše Kužvarta si pět pánů, kteří seděli na jevišti, z toho dělalo jenom legraci. Lidové noviny, 29. 8. 2002

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Plakátová omluva lidovcům, které označil za budoucí koaliční partnery, je silnou předvolební kávou. O nic pozadu ovšem nezůstává ani Václav Klaus. Jeho šoumanské prohlášení, že za týden už bude oslovován jinak, také mluví za vše. Pozor, pánové, pýcha často předchází pád. A to bez ohledu na volební preference . Překračuje ČNB své pravomoci? Blesk, 16. 6. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Pamatuji si jej z minulosti jako vysoce erudovaného a nadšeného člena zastupitelstva. Jeho slova se mi zdají slušně řečeno jako neadekvátní. Normální člověk v jeho postavení musí vystačit s mnohem menším příjmem. Pýše předchází pád," sdělil. názory z e-mailu Jako výsměch mi přišla formulace: "Nezkolabovala záchranka, Praha nezažila žádnou epidemii, v našich domovech, ústavech nebyla žádná mimořádná událost. ladá fronta DNES, 20. 7. 2000

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

A můžete přece jen říci nějakou významnější ránu? Mám jednu zásadnější, kterou uvádím velmi často jako příklad toho, že pocit uspokojení předchází pád. Když jsme rozjeli vysílání z Barrandova, během tří měsíců jsme se dostali v podstatě na čísla, na kterých byla Nova před tím odchodem. A pak jsme odvysílali zprávu o tom, že postřelili ministra (byla to podstrčená dezinformace - pozn. red.) Mladá fronta DNES, 6. 4. 2002

[Doklad 7] (Odstavec Typické užití v textu):

Na druhý den se předpověď naplnila a záchranné práce se proměnily v likvidační. Do podzemí už nelze vstoupit bez roušky. Na korbách multikár a v kontejnerech pro odpad nenávratně mizí zbytek knihovny. Povodňová sbírka knih "Pýcha předchází pád," říká knihovník Pospíšil a odvrací oči od haldy na kontejneru. "Říkal jsem si, že tu po mně zůstane opravdu dobrá knihovna." Staral se o ní třicet let. Lidové noviny, 24. 8. 2002

[Doklad 8] (Odstavec Další doklad):

Na druhý den se předpověď naplnila a záchranné práce se proměnily v likvidační. Do podzemí už nelze vstoupit bez roušky. Na korbách multikár a v kontejnerech pro odpad nenávratně mizí zbytek knihovny. Povodňová sbírka knih "Pýcha předchází pád," říká knihovník Pospíšil a odvrací oči od haldy na kontejneru. "Říkal jsem si, že tu po mně zůstane opravdu dobrá knihovna." Staral se o ní třicet let. Lidové noviny, 24. 8. 20022002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="předcházet"]{0,3}[lemma="pád"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«