[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Příležitost dělá zloděje. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Gelegenheit macht Diebe. | Gelegenheit macht Diebe] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Příležitost dělá zloděje.
* Slovensky: [Príležitosť robí zlodeja. | Príležitosť robí zlodeja]
* Slovinsky: [Priložnost dela tatu. | Priložnost dela tatu] 
* Maďarsky: [Alkalom szüli a tolvajt. | Alkalom szüli a tolvajt]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [příležitost|Search:czkompříležitost] Lemma: [příležitost|Search:czlempříležitost]

* [dělá|Search:czkomdělá] Lemma: [dělat|Search:czlemdělat]

* [zloděje|Search:czkomzloděje] Lemma: [zloděj|Search:czlemzloděj]
%%


   
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se [člověk] za [příhodných okolností] podlehne [pokušení] nebo se nechá [zlákat] na [nerozumný] či přímo [kriminální čin]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se objevuje v aktualizovaném kontextu, většinou v souvislosti se zločinem. [Doklad 2 | 2 ]   \\
Pravdivost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 5 | 5 ]   
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Příležitost dělá %%tip-X např. výtržníka \\ /%. [Doklad 3 | 3 ]  \\
Příležitost %%tip-X např. nejvíc \\ /%. dělá zloděje. [Doklad 4 | 4 ]
%%
 \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [výtržníka|Search:czvko.X] Lemma: [výtržník|Search:czvle.X]
* [nejvíc|Search:czvko.X] Lemma: [nejvíc|Search:czvle.X]
* [tehdy|Search:czvko.X] Lemma: [tehdy|Search:czvle.X]
%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví je často uvozeno výrazy typu ''Říká se'', ''Ne nadarmo se říká'' apod. [Doklad 5 | 5 ] 

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Položme si však jen zdánlivě cynickou otázku: Proč by zrovna policajti neměli páchat kriminální delikty, když pro ně jsou dobře vybaveni, mají nejlepší informace a nakonec i komplice si vždycky snadno najdou? Vždyť policajt je taky jenom člověk a __příležitost dělá zloděje__. Nedivme se tedy a počítejme s tím, že odhalené případy představují jen zlomek policejní kriminality. Právě tak ovšem můžeme počítat také s tím, že policie není jedinou složkou státní správy, která v tom jede.  %%tip-Zdroj Právo, 2. 7. 1999/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Řada těchto skutků vůbec nehýřila originalitou a z mnohých jednoznačně vyplývá, že jejich pachatelé nebyli žádní géniové, nýbrž naivní prosťáčci, kteří se ke kradení odvážili snad jen proto, že ona __přílovečná příležitost už tehdy dělala zloděje__. K těm ne právě oduševnělým zlodějům patřil i jistý František Němec, osmnáctiletý nádeník, který se k svému činu odhodlal roku 1911 ve Slatince u Letovic. O velikonoční neděli onoho roku odešel tamější zbožný hostinský Vrána časně zrána do kostela a svou živnost. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 23. 6. 2000/% 
/%
-----
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Zničené vývěsky a rozbitý prosklený ukazatel příjezdů a odjezdů vlaků si ale musí tak jako Jablonečtí přičíst do dlouhé kolonky pachatel neznámý. Podle ředitele Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Vladimíra Píši přitom podobnému druhu drobného prázdninového vandalství zřejmě nelze zabránit." Parafrází řečeno, __příležitost dělá výtržníka__ a je jen iluzí si myslet, že pokud se nám podaří vylepšit morální krédo národa, že takové přestupky zmizí. Vždycky zůstane někdo, kdo se tomu vymkne, je to daň modernizaci a globalizaci. %%tip-Zdroj Právo, 14. 8. 2001/% 
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Pro letošek očekává vzrůst jak deliktů, tak také škod přinejmenším o patnáct procent. Většina šéfů firem nebezpečí toho, že zaměstnancům zůstane nemálo za nehty, lehkovážně podceňuje. A i tam, kde __příležitost nejvíc dělá zloděje__: v účtárnách, mzdových odděleních, na pokladnách v maloobchodě a ve skladech. Tady se častokrát pravidelně přesouvají nevysoké částky na soukromá konta anebo bývají na scannerech pokladen některé položky z nákupů účtovány dvakrát. "Ve většině případů máme co do činění s, osamělými vlky. %%tip-Zdroj Právo, 12. 9. 1998/% 
/%
-----

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Drobné krádeže se personál i policie snaží řešit na místě. Pokud cena ukradených věcí není velká, spraví to pokuta. Proč kradou ti, kdo to nemají zapotřebí? Dopustí se krádeže každý, když má příležitost? "Říká se, že __příležitost dělá zloděje__. Ale ne z každého," je přesvědčen psycholog Petr Weiss. "Existuje psychická porucha - kleptomanie, což je nutkavé kradačstv . Trpí jí lidé bez ohledu na společenské a finanční postavení. Dá se léčit, hlavně psychoterapií. %%tip-Zdroj Blesk, 20. 12. 2000/
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="příležitost"][]{0,3}[[lemma="dělat"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]