V části Interaktivní cvičení jsou úlohy a cvičení k různým významovým okruhům v jednotlivých jazycích. Klikněte na odkaz a objeví se seznam didakticky zpacovaných významových okruhů.Německé významové okruhy

Slovenské významové okruhy

Slovinské významové okruhy

České významové okruhy

Maďarské významové okruhy

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«