[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Přesnost je výsada králů. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. | Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Přesnost je zdvořilost králů.\\ /%
* Slovensky: [Presnosť je výsadou kráľov. | Presnosť je výsadou kráľov]
* Slovinsky: [- | -] 
* Maďarsky: [A pontosság a királyok udvariassága. | A pontosság a királyok udvariassága]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [přesnost|Search:czkompřesnost] Lemma: [přesnost|Search:czlempřesnost]

* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [výsada|Search:czkomvýsada] Lemma: [výsada|Search:czlemvýsada]

* [králů|Search:czkomkrálů] Lemma: [král|Search:czlemkrál]
%%

     
    
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že [dochvilností] a [dodržováním termínů] prokazujeme lidem [úctu] a [respekt].  [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované.   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Přesnost, %%tip-X např. dochvilnost \\ /% je výsadou králů. [Doklad 2 | 2 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [dochvilnost|Search:czvko.X] Lemma: [dochvilnost|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Již samotný příjezd Dolly Buster mohl naznačovat problémy. Havíři bývalou pornohvězdu totiž marně vyhlíželi dvě a půl hodiny. "Když na ni budu čekat ještě chvilku, tak ji ve volbách hlas nedám. Už tady mrzneme dost dlouho. Říká se, že __přesnost je výsada králů__," krátil si čas nadávkami jeden ze zaměstnanců dolu ještě pár minut před půl desátou. Dolly přitom měla podle programu NEI přijet už v osm hodin. Několik dnů připravovaná exkurze měla původně proběhnout bez komplikací. Byla vybraná i optimální trasa. %%tip-Zdroj Právo, 12. 3. 2004/% 
/%
-----
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Občanské demokratické strany Mirek Topolánek. Abyste slyšel to, co jsem tady o vás vyprávě. Nebyly to hezké věci. Hezký dobrý den, pane předsedo. Dobrý večer. Říká se, že výsada, respektive , že __přesnost, dochvilnost je výsadou králů__. Nejste králem. To je docela možné. Já se moc omlouvám. Ještě se vydechnu. V Praze je to trochu komplikovanější jak jinde a zpozdil jsem se o dvě minuty, tak to si budu muset napsat černé políčko do modrého života. %%tip-Zdroj Interview BBC 2002/%
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="přesnost"][]{0,3}[[lemma="výsada"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]