[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Papír snese všechno. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Papier ist geduldig. | Papier ist geduldig] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Papír je trpělivý.\\ /%
* Slovensky: [Papier veľa znesie. | Papier veľa znesie]
* Slovinsky: [Papir vse prenese. | Papir vse prenese.] 
* Maďarsky: [A papír sok mindent elbír. | A papír sok mindent elbír]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [papír|Search:czkompapír] Lemma: [papír|Search:czlempapír]

* [snese|Search:czkomsnese] Lemma: [snést|Search:czlemsnést]

* [všechno|Search:czkomvšechno] Lemma: [všechno|Search:czlemvšechno]

%%

        
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje zkušenost, že [závazek], [slib] či [dobrý úmysl], který je [vyjádřen písemně], nemusí být ještě [zárukou uskutečnění], i když za ním třeba stojí [osoba] s [vyšším postavením] a [autoritou], žádnému [závazku] nelze [bezvýhradně věřit].  [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se vyskytuje v transformované podobě. [Doklad 2 | 2 ]  [Doklad 3 | 3 ]  \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Papír toho snese. [Doklad 4 | 4 ] \\
Papír snese mnoho. [Doklad 5 | 5 ] \\
Papír snese vše. [Doklad 6 | 6 ]
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [mnoho|Search:czvko.X] Lemma: [mnoho|Search:czvle.X]
* [vše|Search:czvko.X] Lemma: [vše|Search:czvle.X]
%%

   
!!!Typické užití v textu
  
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Vážení čtenáři, přečtěte si odpověď pana ministra a udělejte si úsudek sami, __papír snese všechno__. Vůbec ho nezajímají obrovské náklady s případnou likvidací velmi dobře vybavené posádky, sliby o odškodnění zaměstnanců jsou pouze chabým dočasným řešením a budoucnost zachování posádky z důvodu dalšího skladování pohonných hmot je dle mých informací mizivá. Údajně to vše s výstavbou multiskladu nemá nic společného. %%tip-Zdroj Chlumecké listy, č. 5/2002/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Jejich jedinou, a bohužel téměř vždy spornou kvalitou je, že jsou po ruce hned. Občas lze u stánku s rychlými knihami zahlédnout nešťastníka, který, sledován nevraživým prodejcovským okem, rychlou knihu rychle hltá. Někdy k tomu kroutí hlavou, __co všecko papír snese__. Ve výjimečných případech zrudne vzteky: to když je to novinář, který si zrovna čte řádky, které napsal a které vyšly včera v novinách, do nichž píše. %%tip-Zdroj Lidové noviny, 12. 1. 2001/%
/%

[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Inu, __nejen papír snese všechno__. Zdá se, že i rozhlasoví posluchači. Čtyřicetiletým praním mozků utvrzováni v názoru, že člověk (a tím spíš embryo) je pouze náhodným shlukem buněk. %%tip-Zdroj Britské listy, 19. 5. 2003/%
/%
-----
 
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Je kniha zbožím? Bezpochyby! Prodává se za peníze stejně jako rohlíky... Ale co literatura? Nemůžeme přece zaměňovat literaturu knihou, vždyť kniha je pouhým obalem pro cosi napsaného, a jak známo, __papír toho snese__! Nám však jde o původní českou beletrii - o poezii a prózu vznikající právě teď a na tomto místě, jde nám o nejhmatatelnější projev naší národní identity. Ačkoli je kniha obsahující sbírku básní nebo román také pokládána za zboží, zisk nepřináší. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 23. 4. 2003/%
/%

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
V posledních týdnech (od 8. dubna 2004) zaplavily stránky novin a jejich prostřednictvím občany Nového Strašecí a okresu Rakovník informace od pana Petra Kotyka, bývalého místostarosty města. Nadpisy článků měly mnohdy bulvární nádech a obsah byl velmi často podřízen heslu "__papír snese mnoho__". Články byly publikovány v Rakovnickém deníku, týdeníku Raport a dále autor "své informace" rozesílal e-mailem různým institucím a jejich představitelům. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 14. 5. 2004/%
/%

[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Všichni tiše očekávají, že až se za dva roky před volbami budou voliči ptát, co ze svých slibů kabinet splnil, ministři jen tiše řeknou: My jsme říkali, že je to plán do roku 2010, musíte nás znovu zvolit. Mají na to právo, __papír snese vše__, a pokud tím po volbách v roce 2006 ušetříme za tisk nového prohlášení, má to v podstatě i své ekonomické důvody. %%tip-Zdroj Deníky Moravia, 17. 8. 2004/%
/%
-----

[Doklad 7 | # ] (Odstavec [Další doklad | Základní tvar přísloví#Další doklad]): %%quote
Ten ještě téhož večera vystoupil na multižánrovém koncertu studentských kapel v sále restaurace Vatikán se svým recitálem písní a poezie. Jiří Dědeček pokládá čtení za důležitá. "Co je blbý, to jazyk nepustí. __Někdy papír snese víc, než co jste ochotni a schopni vyslovit__," domnívá se. Účastníci semináře měli za úkol dokončit báseň, jejíž první sloku dostali k dispozici. Každý tak vytvořil svou vlastní další sloku. Takto dokončenou báseň pak většina i prezentovala autorským čtením. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 5. 5. 2005/% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="papír"][]{0,2}[[lemma="snést"] __\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]