[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Papier veľa znesie.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Papier ist geduldig] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Papier je trpezlivý."\\ /%
* Slovinsky: [Papir vse prenese. | Papir vse prenese.] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Papier erträgt alles."\\ /% 
* Česky: [Papír snese všechno. | Papír snese všechno] 
* Maďarsky: [A papír sok mindent elbír. | A papír sok mindent elbír] 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [papier|Search:skkompapier] Lemma: [papier|Search:sklempapier]

* [veľa|Search:skkomveľa] Lemma: [veľa|Search:sklemveľa]

* [znesie|Search:skkomznesie] Lemma: [zniesť|Search:sklemzniesť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, že formálne prijaté dohody ešte nemusia byť zárukou na ich uskutočnenie a nemožno im vždy bezvýhradne veriť. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje v textoch so zdôrazňovacou časticou typu "naozaj, skutočne". [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Papier všetko znesie. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Papier znesie veľa. %%tip-Komentár Papier verträgt viel. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [veľa|Search:skvkoveľa] Lemma: [veľa|Search:skvleveľa]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ak chceš poznať pravdu, musíš neraz zájsť až na kraj sveta. Ak svet, stačí, ak zájdeš na kraj pravdy. Čisté nebo Nebo je dnes čisté, ako vyzametané, tešíš sa. Vôbec nie je čisté, hovorím. To len smeti zamietli inam. Krátko o hrdinstve Hrdinstvo je obdivuhodné len vtedy, keď mal človek aj inú možnosť. Recept na šťastie Potrebujete: čím menej surovín, čím menej prísad. Potrebujete: tak málo surovín, tak málo prísad, že nepotrebujete ani recept. __Papier znesie všetko__. Ak papier zniesol všetko, je spravodlivé, aby sa o jeho konečnú rehabilitáciu postarala riť. Kresba Marcel Krištofovič Len smelo do toho! ... S heroickým reportérskym nasadením na veľkom priestore v č. 14 / 98 LT sa venoval Vladimír Ferko poctivému rozprávaniu o ľudských prdoch, čiže smradoch, za ktoré vlastne ani ľudia nemôžu, a tak dovoľte na malom priestore poukázať na smrady v Bratislave, za ktoré ľudia môžu. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 1998/17 str. 16 

 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Zákon ústavným činiteľom zakazuje využívať funkciu, právomoci a informácie nadobudnuté počas výkonu štátnej funkcie na získavanie osobných výhod pre seba alebo niekoho iného a používať svoje meno, priezvisko, hlas, obraz alebo podpis na reklamno - obchodné ciele. Ústavní činitelia nesmú za odplatu sprostredkovať obchodný styk so štátom, štátnymi firmami alebo s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu alebo s FNM SR či nadobúdať majetok od štátu alebo od FNM SR inak ako vo verejnej súťaži, verejnej dražbe alebo prostredníctvom kupónovej privatizácie. Nepochopiteľné zábrany Na Slovensku __papier znesie všetko__. Dnešný zákon o konflikte záujmov je iba ústavnou dekoráciou. Vo svojej podstate je vlastne zbytočný. Majetkové priznania ústavných činiteľov, ich vedľajšie pracovné a podnikateľské aktivity a lobing v prospech seba či niekoho iného sú totiž predmetom utajenia. Do majetkového priznania a mimopracovných činností nemá právo nahliadnuť iný poslanec, tobôž už novinár alebo radový občan. " Aj možnosť zamedzenia lobingu je farizejstvom tohto zákona. Problém zákon nerieši, pretože neumožňuje možnosť verejnej kontroly, " hovorí poslanec NR SR Ivan Šimko. %%tip-Zdroj Profit 2000/11 

 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Viem, viem, aké je rozhlas efemérne médium, na rozdiel od knihy, napríklad, ale ak sa ešte raz Repkovi stane, že mu niečo podstatné z relácie unikne, môže sa na Literárnu redakciu obrátiť, poskytneme mu scenár, aby náhodou nerozširoval nové mýty, napríklad o Lenčovi a bývalom režime. Scenár tejto konkrétnej relácie mu môžem poskytnúť aj ja, ako zodpovedný redaktor. Autorka pásma, ba ani ja, si totiž relácie necucáme z prsta, aj keď je to veľmi lákavá predstava. (Veď, keď dnes __papier naozaj znesie všetko__, prečo by nemali všetko zniesť, zhltnúť aj poslucháči, a keď nie oni, tak rozbúrené vlny éteru?) Trošku som sa nechal uniesť, ale keď sa karhá Repko, človek nikdy nevie, aké nasadenie je potrebné. Bez mačky a myšky som sa chcel zaobísť, aby si mohli aspoň ony plniť svoje povinnosti v týchto medo - mediálnych časoch... Howgh! P. S. Poruke je ešte aj Slovník slovenských spisovateľov. Je to tam čierne na bielom. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 1998/45 str. 2 

 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 1997 Zdroje celkom: 71 180,3 mil. Sk v tom: - základný fond nemocenského poistenia: 8 168,9 mil. Sk - základný fond dôchodkového zabezpečenia: 49 364,2 mil. Sk správny fond: do výšky 4 % rezervný fond: 311, 2 mil. Sk Znižovanie platieb štátu do SP 1994 - 5 mld Sk 1996 - 3 mld Sk 1997 - 664 mil. Sk. __Papier všetko znesie.__ A poistenec Všeobecná zdravotná poisťovňa naďalej s najnižšou cenou bodu a nesplatenými dlhmi Všeobecná zdravotná poisťovňa ako jediná zo všetkých musí svoj rozpočet nechať schvaľovať v parlamente. Ide doposiaľ o najväčšiu zdravotnú poisťovňu, ktorá má v súčasnosti nad 3 milióny poistencov. V roku 1997 plánuje v príjmovej časti získať viac ako 22 miliárd korún. Podľa zákona 273/1994 Z. z. by výdavky nemali prevýšiť príjmy, poisťovňa však tak ako v predchádzajúcich rokoch bude hospodáriť so stratou. %%tip-Zdroj Profit 1997/01 

 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Oddeľte papier od dosiek a položte ho na hrubší papier, naň položte druhý hrubší papier a znovu zaťažte. Po nejakom čase môžete papier vybrať, nechať ho doschnúť a začať používať. Na ručne vyrobený papier sa výborne kreslí, maľuje, aj píše, a tak je len na vás, ktorej z týchto aktivít dáte prednosť. Ak pri varení dáte do papierovej hmoty farbu, môžete mať jedinečný farebný papier, aký nemá vo svete páru (a ani vám sa druhýkrát taký istý nepodarí). __Papier__, na rozdiel od ľudí, __znesie veľa__, a tak naň môžete písať naozaj všetko. A ak nájdete odvahu, môžete pomocou neho osloviť niekoho, kto vám už dlhšie chodí po rozume. Určite to bude originálnejšie, ako sedieť v kúte. Zdá sa, že nášmu šéfredaktorovi Petrovi Pišťankovi tvorivá dovolenka mimoriadne prospieva. Neviem, ako sa mu darí v písaní diela, kvôli ktorému si dovolenku zobral, v každom prípade do jeho príspevkov v inZine sa vrátil starý známy rozprávač príbehov. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4223; Handmade 

 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Z tohtoročného plánovaného náboru 1 600 vojakov zatiaľ kontrakt z ASR podpísalo vyše 900 ľudí. Na budúci rok mieni armáda prijať ďalších 1 500 profesionálov. Nábor mladých vojakov bude zabezpečovať osem náborových centier v spolupráci s okresnými vojenskými správami. Akékoľvek úvahy o možnom nenaplnení počtov minister obrany odmieta. Podiel mladých profesionálov v mužstve a poddôstojníckych funkciách by mal v roku 2006 tvoriť 65 percent. __Papier znesie všetko__. Minister obrany Jozef Stank označuje model za východiskový. Cieľ vybudovať do roku 2006 profesionálnu a mobilnú armádu je podľa neho veľmi ambiciózny, ale uskutočniteľný. "Dúfam, že táto reforma ozbrojených síl neskončí tak ako reforma z roku 1999, keď sa predalo 110 tankov, 15 lietadiel a 25 rádiostaníc, ktoré doteraz neboli nahradené," podotýka bývalý náčelník generálneho štábu ASR a nezávislý poslanec Jozef Tuchyňa. %%tip-Zdroj Profit 2001/12 

 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Papierová spotreba vody a čierni podnájomníci. Hovorí sa, že __papier veľa znesie__, podľa toho sa riadi aj Správa a údržba bytov Košice III Furča. Nájomníci, ktorí ešte doteraz nemali namontované vodomery, majú smolu, pretože spotrebu teplej a studenej vody mali vypočítanú odhadom. Je to jednoduchá matematika. Dodávatelia vody teplárne a vodárne predložili ročné faktúry "vraj podľa spoločného vodomeru v bloku" na SaÚB a tá to potom rozpísala - podelila počtom evidovaných osôb v celom bloku podľa výmeru ešte spred niekoľkých rokov. Takže neoverené počty osôb v domácnostiach boli rozhodujúcim kritériom pri spotrebe vody. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 18.7.1996 

 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
A Vy ako predseda DK nesiete hlavnú zodpovednosť. Myslíte si určite - mesiac na nás ponadávajú a ďalej budeme vysmiatí s rukami vo vreckách určite nie prázdnych. Tu sú fakty, ktoré bohužiaľ akceptujete iba vtedy, ak Vám to pasuje. Hlavná vec, že ste hrali urazeného v Spišskom denníku, vy ste vyšetrovateľ a morálka sama o sebe. Tak nejak ste to písali. __Papier znesie všetko.__ Vysvetlite mi aký je rozdiel medzi rozhodcami Šofrankom, Zmijom, Mihálikovou a na druhej strane R Guballom, Drábikom, Puškárom. Čo majú spoločné ? Všetci vystúpili s nejakými svedectvami pred DK, ale prvej skupine ste neverili a druhej áno. Potrestáte iba toho koho chcete a nie podľa skutočnosti. Nekonáte podľa svedomia. Ste teda... Každý si domyslí. Potrestali ste hráčov Margecian a Olcnavy, R Zmija, R Mihálikovú a delegáta Kaľavského po dohadoch a bludoch R Guballu. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2003/04 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="papier"] [[]* [[word="znesie"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]