Plné břicho se nerado učí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, podle níž jsou mentální výkon a vnímavost člověka po vydatném jídle značně omezené. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Pro duchovní život je především nebezpečná lenost. A přejídání vede k lenosti. Už v antice znali přísloví: Plenus venter non studet libenter (Plné břicho se nerado učí). A nerado též přemýšlí, nerado se modlí, nerado dělá smysluplnou činnost. http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=6643&webSSID=68544fc0b4717f4e425cc3eca911577a

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«