[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

  
%%columns
!!!Po daždi zas slnko svieti

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Auf Regen folgt Sonnenschein] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Po daždi nasleduje slnečné svit."\\ /%
* Slovinsky: [Za vsakim dežjem posije sonce. | Za vsakim dežjem posije sonce] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nach jedem Regen scheint die Sonne."\\ /% 
* Česky: [Po bouři bývá jasno. | Po bouři bývá jasno]
* Maďarsky: [Borúra derű. | Borúra derű] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "~Po zamračení sa vyjasní."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [daždi|Search:skkomdaždi] Lemma: [dážď|Search:sklemdážď]

* [slnko|Search:skkomslnko] Lemma: [slnko|Search:sklemslnko]

* [svieti|Search:skkomsvieti] Lemma: [svietiť|Search:sklemsvietiť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, že [po zlých alebo ťažkých časoch|Search:skbegpo00zlých00alebo00ťažkých00časoch] opäť nastane [pozitívne obdobie|Search:skbegpozitívne00obdobie]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Po daždi výjde slnko. %%tip-Komentár Nach dem Regen geht die Sonne auf. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [výjde|Search:skvkovýjde] Lemma: [výjsť|Search:skvlevýjsť]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ste na dovolenke, ale počasie vám nevyšlo... a) vždy si dokážete nájsť nejakú zábavu b) pripravíte sa na dlhé, nekonečne nudné dni c) vopred ste vedeli, že počasie zasa nevyjde Hodnotenie: NAJVIAC ODPOVEDÍ „a“ - DIEŤA ŠŤASTENY: Ste predurčená žiť šťastne ! Na život sa pozeráte s optimizmom a všetko vidíte vo veselých farbách. Keď na vás prídu zlé dni, viete, že sa raz pominú. Držíte sa hesla, že __po daždi vždy svieti slnko!__ Ste sebaistá žena a zo všetkého sa usilujete dostať to najlepšie. NAJVIAC ODPOVEDÍ „b“ - REZIGNOVALI STE: Myslíte si, že vaše životné šťastie sa nijako nedá ovplyvniť, takže nechávate na osude, náhode, vyššej moci, aby rozhodli za vás. Dokážete si spomenúť len na málo príjemných chvíľ vo svojom živote a nedokážete pochopiť, že šťastie je len a len vo vašich rukách. %%tip-Zdroj Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 10. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Na veľkom plátne premietajú projekcie najpopulárnejších svetových filmov pre deti a kreslených filmov. V nedeľu 20. januára malí Staropazovčania, ktorých bolo zo 60, si pozreli Život chrobáka. Ináč premietanie kreslených filmov je novinkou v spolku. Deti sa tešia každej ďalšej nedeli a kamaráteniu s rovesníkmi. __Po daždi svieti slnko__. Každý človek má vo svojom živote aj dni plné problémov a ťažkých chvíľ. Keď sa tie ťažké dni minú, znova sme šťastní a žijeme bez problémov, hovoríme si, že po daždi zasvieti slnko. Pocítila som to viackrát. Raz som sa tak pohádala s rodičmi, že mi nechceli niečo kúpiť. Veľmi sme sa pohádali a nerozprávali sme sa viacej dní. To boli pre mňa ťažké chvíle. Nevedela som, čo mám robiť. Toľko som sa trápila, že som sa nemohla skoncentrovať na žiadnu robotu. Ale prešli aj tie trápne dni a pomerili sme sa. Tak aj mne, ako to ľudia vravia, zasvietilo slnko. Ešte niečo bolo pre mňa veľké a boľavé. %%tip-Zdroj Hlas ľudu. Novi Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2002, č. 05 

 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Variantné výrazy pohár a horkosť sú novšieho pôvodu. Spojenia kalich / pohár horkosti / utrpenia, resp. vypiť kalich / pohár horkosti / utrpenia (až) do dna vyjadrujú krutú skúšku, zápas, bolesť a dotiahnutie týchto strastí až do konca. Strasti a trápenia sú vyjadrené aj v spojeniach kvapka horkosti ; pohnutý život ; psí život ; krížová / tŕnistá cesta ; Jóbova skúška ; niesť svoj kríž a iné. A aby sme neskončili tak pesimisticky, pripomenieme ešte jedno spojenie. Po noci príde deň, __po daždi vyjde slnko__, takže takisto po vypití kalicha horkosti až do dna si zaslúžime, aby sme sa dožili lepších časov a šťastnejších chvíľ a aby sme už konečne mali na ružiach ustlané. Dnes nám ustálené spojenie mať na ružiach ustlané symbolizuje pohodlný, šťastný život, ktorý nie je skalený starosťami a ťažkosťami. V staroveku však latinské spojenie iacere in rosa neoznačovalo iba obrazne vznášať sa v slastiach a radostiach, ale doslovne vyjadrovalo odpočívať na ružiach. Okrem iných starovekých národov aj Rimania plnili vankúše lupienkami z ruží. %%tip-Zdroj Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999. 

 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Na sídlisku Ťahanovce sa zas zrútil bilboard. A výjazd k spadnutým stromom mali aj hasiči v Moldave nad Bodvou. Lokálne búrky celom území Slovenska na stredu predpovedali aj meteorológovia. Intenzívne búrky zúria v celej Európe. Ničivá búrka sa prehnala Krakovom kde napáchala veľké škody. Marián KIZEK Košice - Ani hromy - blesky, ktoré sa z včera zniesli z oblohy na delegátov mestského snemu KDH v KSC Južan neobrali o dobrú náladu mestského šéfa hnutia Františka Knapíka. "Nad KDH sa nezmráka, naopak, __po daždi nad nami vyjde slnko__," povedal nám v prestávke rokovania. Presne o 10 minút sa jeho slová stali realitou, a tak spolu s ďalšími delegátmi a hosťami mohol bilancovať pomerne úspešný uplynulý rok. Ako uviedol vo svojom príhovore, hnutie dosiahlo v parlamentných a komunálnych voľbách veľmi slušné výsledky, avšak zdôraznil, že ešte lepší pocit by mal vtedy, keby sa spolu s SDKÚ inak zachovali pri voľbách primátora. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2003/06 

 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="dážď"] [[]* [[lemma="slnko"] [[]* [[lemma="svietiť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]