Pořádek je půl života. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že dodržování jistých pravidel a pevného režimu hraje v životě důležitou roli. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Pořádek je půl života

Už 13 let jsme „činní“ jako rodiče a za tu dobu jsme zjistili, že nemůžeme od dětí očekávat cokoli, co sami neděláme! Neumíme-li být ve výchově dětí důslední, je to proto, že nejsme důslední sami k sobě. Tedy musíme začít sami u sebe. Důslednost vlastně znamená dělat a udržovat pořádek – tady jako matka vycházím z oblíbeného rčení svého otce: „Pořádek je půl života!“ Já to zažívám stejně. Tady je k tomu pár příkladů. http://www.schoenstatt.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=28


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«