Pomsta je sladká. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když člověk pociťuje uspokojení, může-li někomu oplatit jeho špatné chování z minulosti a způsobit mu bolest nebo škodu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje v transformované podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Pomsta bude sladká. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Pomsta je např. hořká
. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktorem typu Říká se. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Zřejmě i proto včera vyzval šéf právního výboru Sněmovny reprezentantů, republikán Henry Hyde, prezidenta, aby dobrovolně opustil svou funkci. Květa Buschová Od naší zvláštní zpravodajky Republikáni až "na doraz" Říká se, že pomsta je sladká. Pokud je tomu tak, američtí republikáni a především všichni, kteří zarytě nenávidí Billa Clintona, se musí tetelit blahem. Na půdě Kongresu se totiž o ničem jiném nemluví než o jeho křivé přísaze, zneužívání pravomocí a o tom, jak bránil průchodu práva. Hospodářské noviny, 14. 12. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Lidmi, kteří s Bohem nepočítají, bude považován za slabocha a zrádce, ve skutečnosti je to ale člověk statečný, který může měnit dějiny. Nejsladší pomsta je totiž odpuštění. Každá jiná je hořká. Lidové noviny, č. 188/1994

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Tentokrát určitě "ten dědečkův", který zvoní aspoň pět minu. Znovu jsme museli ven na pátrací akci. Tak to šlo až do rána. Intervaly zvonění už sice řídly, zato naše zlost rostla. Dodnes nevíme, kde tenkrát sehnali tolik budíků, ale pomsta bude sladká, vždyť zanedlouho se žení zase bratr. Story, ročník 1995

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Tito občané pak podstatnou měrou přispěli k rozbití československého státu odtržením pohraničí po mnichovském diktátu. Dnes mohou být nevinní asi tak, jako bývalí sovětští občané okupací Československa v roce 1968. Zbývá jen dodat: jistě, pomsta je hořká. Kdo jí byli po roce 1945 snad opojeni, těžko vystřízliví dodnes. Bylo to jen několik hlasů volajících na poušti, které nás před pomstychtivostí varovaly. Nelze však tuto akci a reakci spojovat s jakýmisi "nápravami škod". Lidové noviny, č. 281/1993

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Zřejmě i proto včera vyzval šéf právního výboru Sněmovny reprezentantů , republikán Henry Hyde , prezidenta , aby dobrovolně opustil svou funkci . Květa Buschová Od naší zvláštní zpravodajky Republikáni až " na doraz " Říká se , že < pomsta je> sladká . Pokud je tomu tak , američtí republikáni a především všichni , kteří zarytě nenávidí Billa Clintona , se musí tetelit blahem . Na půdě Kongresu se totiž o ničem jiném nemluví než o jeho křivé přísaze , zneužívání pravomocí a o tom , jak bránil průchodu práva. Hospodářské noviny, 14. 12. 1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
pomsta je


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«