Posledního kousne pes. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že ten, kdo je v hierarchii nejníž nebo se do něčeho zapletl jako poslední, je velmi často potrestán nejvíc. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

POSLEDNÍHO KOUSNE PES Už od mladých let tě nutí vítězit a nebrat přitom ohled na druhý. Rány pod pás jsou tím vhodným způsobem, jak vyhrávat a získat ostruhy. Lhát nebo krást o co vám kráčí? Pád urychlím soupeřům. Tak klacky házej, práskni do koní, a nebuď blázen pomalýho dohoní. Tak klacky házej, po zádech jim lez, nesmíš váhat posledního kousne pes. http://krles.cz/index.php?id=66&L=3

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«