[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Pospíchej pomalu. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Eile mit Weile] %%tip-Komentář Doslovný překlad: "Pospíchej s chvílí"\\ /%
* Slovensky: [Ponáhľaj sa pomaly | Ponáhľaj sa pomaly]
* Slowenisch: [Hiti počasi. | Hiti počasi]
* Maďarsky: [lassan járj, tovább érsz. | lassan járj, tovább érsz.] %%tip-Komentář Doslovný překlad: "Běž pomalu, dojdeš dál."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [pospíchej|Search:czkompospíchej] lemma: [pospíchat|Search:czlempospíchat]

* [pomalu|Search:czkompomalu] lemma: [pomalu|Search:czlempomalu]

%%

   
!!!Význam(y)
   Přísloví poukazuje na význam [opatrnosti] a [rozmyslu] při každé [činnosti], varuje zároveň před ukvapeným [jednáním], které by mohlo způsobit [pochybení] nebo dokonce [neštěstí]. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   Přísloví se často vyskytuje ve zprávách o domácí i zahraniční politice. [Doklad 3 | 3 ]\\
   
Přísloví se často vztahuje k problematice zdraví. [Doklad 4 | 4 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  
%%(display:inline;) Pospíchají jaksi pomalu. %%tip-Kommentář Přísloví je často organicky zakomponováno do jiné větné konstrukce, s tím souvisí doplnění o další větné členy.\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
%% 
\\

%%collapsebox-closed

!! Variantní komponenty

* [jaksi|Search:czvkojaksi] lemma: [jaksi|Search:czvlejaksi]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické užití v textu
  
Přísloví se kromě své primární podoby (v imperativu) vyskytuje velmi často ve tvaru s infinitivem. [Doklad 5 | 5 ]
!!! Doklady

[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Přísloví | Základní tvar přísloví#Přísloví]): \\
%%quote
Na expresní stěhování nábytku se čeká i týden. __Pospíchej pomalu__, říká se, i když je na rady většinou už pozdě. V případě stěhování platí toto rčení dvojnásobně, ale přesto někdy okolnosti donutí člověka přivolat si na pomoc expresní stěhovací službu. Firmy , které ji provozují, nabízejí odvezení nábytku ještě v den objednávky. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 5. 6. 1996 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Když vycházejí ze školy, mají jedinou představu: Jak rychle udělat velkou kariéru. Narazil jsem na spoustu mladých lidí, kteří byli docela chytří. Ale tím, jak byli strašně suverénní a sebevědomí, tak přesně tím si tu příležitost zavřeli a nikam se nedostali. "__Pospíchej pomalu__. Jaký je tedy recept na úspěch? Být trpělivý, pokorný, a přitom zdravě sebevědomý," uvažuje Malý. Pak se prý úspěch dostaví jakoby sám.  %%tip-Zdroj Právo, 15. 5. 2002 /% 
/%
-----
 

[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití | Základní tvar přísloví#Zvláštnosti užití]): \\
%%quote
Ve Rwandě však může být i něco ušlechtilejšího a kritika Francie by neměla zastínit nezodpovědnost Rady bezpečnosti OSN. Když masakr začal, OSN snížila svou přítomnost ve Rwandě natolik, že zbývající síly byly sotva schopny bránit samy sebe, natož aby někomu pomohly. Od té doby OSN __pospíchala tak pomalu__, jak jen to bylo možné, aby chybu napravila. Násilí příslušníků Rwandské vlastenecké fronty (RPF) během uplynulé války bylo mimořádně malé ve srovnání s násilím, kterého se dopouštěl minulý režim.  %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 157/1994 /% 
/%
\\

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití | Základní tvar přísloví#Zvláštnosti užití]): \\
%%quote
Rozpačitý monolog se postupně změnil v dialog. Otázky a odpovědi skládající postupně mozaiku celkového zdravotního stavu i momentálních obtíží. Doktor Tomáš Applt, gynekolog a ředitel polikliniky ve Stamicově ulici v Praze 6, dělá svou práci více než čtvrtstoletí a už dávno se naučil "__pospíchat pomalu__". Ukvapenost se v medicíně nevyplácí; ani na operačním sále, ani při určování diagnózy a koneckonců ani v kontaktu lékaře s pacientem. Výsledným efektem spěchu je zpravidla nakonec ztráta času. A čas je dnes v medicíně velice drahá veličina.  %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, ročník 1996 /% 
/%

-----
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty | Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Čtyři opoziční strany sice po volbách prohlásily, že výměna vlády by se měla uskutečnit co nejdříve a bez zbytečných odkladů, ale dva týdny po nich __pospíchají jaksi pomalu__. Kdyby nešlo o to, jak bude fungovat stát a kdy se vrátí do první integrační skupiny, málokomu by překáželo, že se vláda zformuje třeba i v době mezi Vánoci a Novým rokem. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 12. 10. 1998 /% 
/%

-----
[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): \\
%%quote
"Já bych mosteckou dráhu viděl jako netradiční a myslím, že největší kámen úrazu je skryt na protilehlé rovince. Kdo přepálí do stoupání tempo, má většinou smůlu v cílové rovině. Tady se musí na protilehlé rovině __pospíchat pomalu__, nesmíte si nechat soupeře moc utéct, ale ani se moc hnát. Kdo správně odhadne tempo, má šanci na úspěch," odhalil Šarina jedno ze svých tajemství na mostecké dráze. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 9. 12. 2000 /% 
/%
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Další doklad): \\
%%quote
Dahrendorf tím naznačuje, že ústava pronikne do zákonů velmi rychle, ale do myslí lidí si bude nacházet cestu mnohem déle. Myšlenka, že samy svobodné volby ještě nejsou synonymem demokracie, je samozřejmě stará. Již Alexis de Tocqueville chápal demokracii spíše jako stav společnosti. __Pospíchej pomalu__. Západní demokracie je navíc výsledkem dlouhého vývoje, který nelze napodobit během pár měsíců . %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 31. 7. 2004 /% 
/%
\\

%%
   
%%collapsebox-closed

!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[lemma="pospíchat"][[]{0,2}[[word="pomalu"]__  \\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]