Prázdný pytel nestojí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že bez dostatečného materiálního zabezpečení nebo výživy nelze přiměřeně existovat. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Už moje babička tvrdila, že prázdný pytel nestojí...Žádná zázračná metoda neexistuje, prostě se musí snížit energetický příjem pod výdej...A jestli je to ráno nebo večer je při hubnutí jedno, pak je to zajímavější při udržení váhy...A proč nejíst večer?Protože přes den člověk jíst nestíhá a večer to má zakázaný, takže vlastně nejí vůbec. http://www.outdoorforum.cz/viewtopic.php?f=31&t=2169

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«