V interaktivnej cvičebnej časti k SprichWort-Plattform sú úlohy a cvičenia k dole uvedeným prísloviam v určených jazykoch. V zátvorke za príslovím sa nachádza tematický orkuh, do ktorého príslovie patrí.


Prehľad nemeckých prísloví spracovaných didakticky: Prehľad nemecké príslovia

Prehľad slovenských prísloví spracovaných didakticky: Prehľad nemecké príslovia

Prehľad slovinských prísloví spracovaných didakticky: Prehľad nemecké príslovia

Prehľad českých prísloví spracovaných didakticky: Prehľad české príslovia

Prehľad maďarských prísloví spracovaných didakticky: Prehľad maďarské príslovia

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«