[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Protiklady se přitahují. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Gegensätze ziehen sich an | Gegensätze ziehen sich an] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Protiklady se přitahují.
* Slovensky: [Protiklady sa priťahujú. | Protiklady sa priťahujú]
* Slovinsky: [Nasprotja se privlačijo. | Nasprotja se privlačijo] 
* Maďarsky: [Az ellentétek vonzzák egymást. | Az ellentétek vonzzák egymást.]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [protiklady|Search:czkomprotiklady] Lemma: [protiklad|Search:czlemprotiklad]

* [přitahují|Search:czkompřitahují] Lemma: [přitahovat|Search:czlempřitahovat]
%%

     
!!!Význam(y)
Říká se, když [lidé] nebo [věci] souzní, i když si ve své podstatě vlastně odporují a mají odlišné [vlastnosti]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví často popisuje milostný vztah. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) %%tip-X např. zdánlivé \\ /% protiklady se přitahují. [Doklad 3 | 3 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [zdánlivé|Search:czvko.X] Lemma: [zdánlivý|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví je často uvozeno introduktory typu ''nadarmo se neříká''. [Doklad 5 | 5 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Mnozí se domnívají, že klidný až strejcovský Gilbert se s Aga-ssim těžko snese. Je to prý, jako když se setká oheň s vodou. Gilbert se tomuto příměru usmívá. "Proč by se měli snášet jen úplně stejní lidé? Naopak, __protiklady se přitahují__. Já se například pohybuji ve světě sportu, moje žena je umělkyně, zcela jiná než já, a jak nám to spolu klape." O tom , jak spolu s Agassim vycházejí, Gilbert říká: "Pokud jsme na stejném turnaji, trénujeme společně. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 27. 5. 1994/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Nesmělý nápadník a impulzivní herečka Karel Čapek a Olga Scheinpflugová byli prý důkazem tvrzení, že __protiklady se přitahují__ Osudové vztahy Láska, dlouhé přátelství a krátké manželství Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové dokumentují známé tvrzení, že protiklady se přitahují. Olga byla herečka se všemi klady i zápory, které tohle povolání s sebou nese. Čapek byl doktor filozofie, uznávaný literát, přítel prezidenta. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 20. 10. 2004/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
První s názvem Open your eyes (Otevři své oči) je nejnovějším řadovým elpíčkem a druhé, Keys to Ascension 2 (Klíče k Nanebevstoupení), jako další díl série obsahuje živé i studiové nahrávky. Sport a klasická hudba - __zdánlivé protiklady se přitahují__. %%tip-Zdroj Lidové noviny - kultura, č. 36/1998/%
/%
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Neberte to však jako návod k rozvodu - už mnohokrát se stalo, že dvě protivy vytvořily harmonický celek, protože nadarmo se neříká, že __protiklady se přitahují__. Spíše se zamyslete nad tím, co by šlo udělat pro to, abyste oba zůstali sví a přitom našli i více společného. %%tip-Zdroj Reflex, č. 7/1993/% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __protiklady se__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]