Rómát se egy nap alatt építették / Róma se egy nap alatt épült. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy nagyobb munkák eredményes lebonyolításához időre és türelemre van szükség. (A kifejezés a hasonló jelentésű Lassan járj, tovább érsz és a Jó munkához idő kell szinonimájának tekinthető.) A magyarban nem túl gyakori fordulat, a Magyar Nemzeti Szövegtárban mindössze egyetlen előfordulással lehet megtalálni.
[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás(info)):
Európa intézményeinek fejlődésében és földrajzi bővülésében - ami természetesen nem megy egyik napról a másikra, hiszen az amerikai közmondás szerint " Róma sem egy nap alatt épült " - a globalizálódás egy válfaját kell felfedeznünk. Ezeknek demokratikus, szabadpiaci és társadalmilag felelős értékrendszere mögött az ipari társadalmat követő informatikai kor technológiájának és társadalmi normáinak egyensúlykeresése látható. Természetesen a szabadpiaci intézmények, elsősorban a központi kamatláb és a piac által a kölcsönvevő hitelképességétől függő prémiumok vagy diszkontok az EMU-ban is érvényesülni fognak. A gyakorlat nem fogja megengedni, hogy az unió pontosan az előírt nulla infláció mellett működjön. Ez a szabály nyilvánvalóan túlreagálás a weimari köztársaság mamutinflációjára. Sokkal reálisabb egy nulla és két százalék közötti inflációs sávot elképzelni, a 2 százalék pozitív központi reálkamatláb mellett. Magyar Nemzet; Cím: Globalizáció és a délkelet-európai újjáépítés; Dátum: 1999/07/08 Az újságíró téved: természetesen korántsem amerikai közmondásról van szó, szinte az egész világon ismerik. A magyarban azonban nem túl gyakori.


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«