Raději dříve než později. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že je lepší mít na nějakou činnost nebo setkání větší časovou rezervu, abychom nezmeškali začátek. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Ošetření za vegetace Očkování porostu Termín očkování na počátku metání (raději dříve než později). Způsob aplikace pomocí očkovacího stroje, doočkování postřikovačem (nově). Očkovací látkou je námelovina , což je suspenze konidií na silikagelu (nosič infekce). Dávka námeloviny se stanovuje konkrétně podle klíčivosti a pohybuj se v množství se 50 -100 g/ha v 600 -1000 l vody teplé do 25°C a hlavně čisté, ne rybniční. Takto se aplikuje primární infekce. Po 14 dnech klásky medují ( viz.kapitola Biologie), hmyzem a větrem dochází k sekundární infekci. Pro zkvalitnění sekundární infekce je možné provést postřik námelovinou. http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=57&idkapitola=118

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«