[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Ranná hodina, zlatá hodina. 

%%tip-Komentár Toto príslovie sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Ide o zastaraný výraz. / Im Slowakischen handelt es sich um veraltetes Sprichwort. \\ /% 
  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v častiu [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_sk].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Morgenstund hat Gold im Mund. | Morgenstund hat Gold im Mund] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Ranná hodina má zlato v ústach"\\ /% 
* Slovinsky: [Rana ura, zlata ura. | Rana ura, zlata ura] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Morgenstunde, goldene Stunde".\\ /% 
* Česky: [Ranní ptáče dál doskáče. | Ranní ptáče dál doskáče] 
* Maďarsky: [Ki korán kel, aranyat lel. | Ki korán kel, aranyat lel] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto skoro vstane, zlato nájde."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [ranná|Search:skkomranná] Lemma: [ranný|Search:sklemranný]

* [hodina|Search:skkomhodina] Lemma: [hodina|Search:sklemhodina]

* [zlatá|Search:skkomzlatá] Lemma: [zlatý|Search:sklemzlatý]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje presvedčenie, že [skoré vstávanie|Search:skbegskoré00vstávanie] a ranná [aktivita|Search:skbegaktivita] prináša väčší [úžitok|Search:skbegúžitok].  [Doklad 1 | 1 ] \\
   \\
       
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
Ide o [zastarané príslovie|Search:skbegzastarané00príslovie], ktoré sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Registruje ho A. P. Záturecký v Slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach spolu s inými variantnými podobami k pôvodnému latinskému prísloviu __aurora habet aurum in ore__.
    
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. %%tip-Kommentár Wörtlich: Wer früh aufsteht, den segnet der Gott. \\ /% [Doklad 2 | 2 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva. %%tip-Kommentár Wörtlich: Wer früh aufsteht, der hat volle Truhen. \\ /% [Doklad 2 | 2 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Lepšia ráno hodina ako večer tri. %%tip-Kommentár Wörtlich: Besser eine Stunde am Morgen als drei am Abend. \\ /% [Doklad 2 | 2 ] 
%% \\
  

%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) %%(display:inline;) Hodina ranná zlato donáša. %%tip-Kommentár Wörtlich: Morgenstunde bringt Gold. \\ /% [Doklad 2 | 2 ] 

/%/%
  
%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [prináša|Search:skvkoprináša] Lemma: [prinášať|Search:skvleprinášať]
* [zlato|Search:skvkozlato] Lemma: [zlato|Search:skvlezlato]
  
/%/%  
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte
  

%%(display:inline;) V súčasných textoch sa toto príslovie a jeho variantné podoby nevyskytuje. Doklady sú len odkazy na jeho používanie v minulosti. 
%% \\
/%/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
Prichádzali ostatní nocľažníci, po jednom, po dvoch, po troch, zberali sa spať, ale po mojom harpunárovi ani chýru ani slychu. „Krčmár!“ skríkol som. „Čo je to za chlapa — to sa vždy vracia tak neskoro?“ O chvíľu mala udrieť polnoc. Krčmár sa opäť sucho uchechtol a zdalo sa, že do smiechu ho šteklí čosi, o čom ja neviem. „Čoby,“ odvetil, „s kurami zalíha, s kurami vstáva. __Raná hodina , zlatá hodina__, toho sa drží . Ale dnes večer išiel kramáriť a kde ho čo drží , to vie len on . Asi sa mu nedarí predať hlavu.“ „Predať hlavu! Na také balamutenie si vyberte niekoho iného!“ odsekol som a už vo mne vrelo. „Teda podľa vás v túto požehnanú sobotnú noc, či skôr nedeľné ráno, chodí po meste a predáva hlavu, čo?“ „Ako vravíte,“ prisvedčil krčmár. „Ale povedal som mu, že tu nepochodí, trh máme. %%tip-Zdroj Melville, Herman: Biela veľryba. Bratislava: Petit Press 2006. 585 s. Preklad: Otakar Kořínek /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Z múdrosti predkov: __Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva.__ __Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva__, lebo __ranná hodina – zlatá hodina__. Vraj __hodina ranná zlato donáša__ a naisto __lepšia ráno hodina ako večer tri__ – také bolo zmýšľanie našich predkov.
Náš ľud nešetril slovami uznania o pracovitom, usilovnom človeku, ktorému robota ide od ruky. Vedelo sa, že kto chce mať, musí o to dbať, lebo kde sa nič nezaseje, tam sa nič nenaveje. %%tip-Zdroj http://hn.hnonline.sk/2-20464225-k10000_detail-e4 /%/%

%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="(R|r)anná"] [[lemma="hodina"]__ \\
   
%%
    
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]