[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Rovný rovného si hledá.
----
%%coolborder
!!!Cvičení
Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu [Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) | Gemeinsamkeiten Übungen_cz].
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Gleich und gleich gesellt sich gern] %%tip-Komentář Doslovný překlad: "Rovné s rovným se rádo druží."\\ /%
* Slovensky: [Rovný rovného si hľadá. | Rovný rovného si hľadá.]
* Slovinsky: [Gliha vkup štriha]
* Maďarsky: [A hasonló a hasonlónak örül. | A hasonló a hasonlónak örül.]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
   
  
* [rovný|Search:czkomrovný] Lemma: [rovný|Search:czlemrovný]

* [rovného|Search:czkomrovného] Lemma: [rovný|Search:czlemrovný]

* [hledá|Search:czkomhledá] Lemma: [hledat|Search:czlemhledat]
%%

    
!!!Význam(y)
    Říká se, když se [lidé] se stejnými [vlastnostmi] a [sklony] přátelí nebo sdružují. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   Přísloví má velmi často negativní konotaci, protože poukazuje na podezřelé či nebezpečné spojení a propojení osob. [Doklad 2 | 2 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  
Nejčastější je rozšířená varianta: 
%%(display:inline;) Vrána k vráně sedá, rovný rovného so hledá. [Doklad 3 | 3 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Rovný hledá rovného. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [vráně|Search:czvkovráně] Lemma: [vrána|Search:czvlevrána]

* [sedá|Search:czvkosedá] Lemma: [sedat|Search:czvlesedat]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické užití v textu
  
Přísloví se může vzhledem ke své ráznosti uplatnit jako titulek v tisku. [Doklad 5 | 5 ]
   \\
   
%%
    
   
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Přísloví | Základní tvar přísloví#Přísloví]): \\
%%quote
Málokteří rodiče mohou říct, že si jejich děti vybírají přesně ty kamarády, které by jim sami doporučili. Starou pravdu __"rovný rovného si hledá"__ jim poněkud zkresluje láska, zaměňující přání za realitu. Na svých dětech vidí jen to dobré, na jejich kamarádech naopak to špatné. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 18. 5. 1996 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
V novorakouské říši se k moci dostanou fašisté a nakonec je sousední spřátelené Německo přinutí postavit se ve válečném konfliktu na svou stranu. Válka skončí porážkou obou říší a bude zle. Intelektuálové usoudí, že nic jiného se nedalo od prohnilé monarchie čekat, neboť __rovný rovného si hledá__. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 29. 10. 1998 /% 
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty | Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Několik set anticastrovských demonstrantů se včera shromáždilo na letišti Opa-Locka, které používá organizace Bratři pro záchranu. Mnozí mávali kubánskými vlajkami a provolávali hesla odsuzující jak Castra, tak i Clintona." Castro, Clinton - __vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá__," bylo napsáno na jednom z nákladních automobilů parkujících u letiště. Demonstranti se dotazovali, proč USA zavedly totální blokádu a vyslaly vojsko na Haiti a proč totéž neučinily proti Kubě. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 26. 2. 1996 /% 
/%
/%
\\
  
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty | Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Pakliže to dokáží, mají rodiče v jistém směru vyhráno. Jejich děti mají na pomyslném vysvědčení z předmětu sociální inteligence známku, za niž se není třeba stydět. __Rovný hledá rovného.__ "Možná jsem trochu naivní, ale nebojím se ani špatné party, ani špatných kamarádů," nepřipouští si Veronika Žilková častou obavu dospělých, že by jejich děti mohl v choulostivém období dospívání kdosi "zkazit". %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 2. 5. 1998 /% 
/%
%%
-----
 
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): \\
%%quote
__Blesk: Vrána k vráně sedá.__ %%tip-Zdroj Blesk, 14. 12. 1998 /% 
/%
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Další doklad): \\
%%quote
Neméně zajímavá je otázka vzájemné protikladnosti. Ke každému přísloví nalezneme protipřísloví a každá pravda je vyvrácena opakem. Vzniká úžasný propletenec nejrůznějších pravd, které mají univerzální platnost, a přitom jsou situace, kdy neplatí. "__Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá"__ protiřečí známé moudrosti "Protiklady se přitahují". Můžeme se dobrat spolehlivého poznání? Nemůžeme. MÁ BABIČKA PRAVDU? Uznávaný americký badatel Robert Epstein se na základě univerzitního grantu věnoval mnoho let zkoumání přísloví. Výsledkem byla práce příznačně nazvaná Měla naše babička pravdu?. %%tip-Zdroj Reflex, č. 48/2002 /% 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed

!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu __[[lemma="rovný"][[]{0,5}[[lemma="hledat"]__ \\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]