[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
   
!!!Ryba smrdí od hlavy.

  [Doklad 1 | 1] 
  
  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Der Fisch stinkt vom Kopf her] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia] 
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [ryba] Lemma: [ryba]

* [smrdí] Lemma: [smrdieť]

* [hlavy] Lemma: [hlava]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje poznatok, že za [zle fungujúce veci] je obyčajne [zodpovedné zlé vedenie], resp. tí, čo stoja v istej hierarchii najvyššie. [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 V praxi sa však neuplatňoval. Od 1. novembra 1995 ho nahradil ústavný zákon o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. Tiež sa ukázal ako bezzubý. Za šesť a pol roka NR SR nevydala ani jedno uznesenie o rozpore záujmov štátnych funkcionárov. O korupcii najmä vo verejnom sektore a následných etických, morálnych a ekonomických problémoch vedia občania tohto štátu svoje. Pritom i tu platí, že __ryba smrdí od hlavy__. Ukázali sa slabiny tohto zákona. Konanie o rozpore záujmov sa malo uskutočňovať na základe nedostatočne dôveryhodných údajov, spôsoby ich overovania sa legislatívne nedotiahli a sú dosiaľ v pôsobnosti orgánu, zloženého z poslancov, ktorí sami podliehajú režimu tejto právnej normy. Ako sa hovorí, ruka ruku umýva... Nečudo, že podľa výskumu verejnej mienky, ktorú zorganizovala agentúra Focus, 80 percent oslovených si naďalej myslí, že verejní činitelia uprednostňujú osobné záujmy pred verejnými. Čo nové prinesie právna úprava? Podstatne sa rozširuje pôsobnosť zákona ... %%tip-Zdroj Slovo 2002/16 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Do vlády by preto logicky mali prísť ľudia s čistým štítom, ktorí budú schopní plniť presadzovanie týchto požiadaviek. Capovia záhradníkmi Ako výsmech všetkým slušným ľuďom však pôsobí nominácia Ľudovíta Kaníka na post ministra práce sociálnych vecí a rodiny a Pavla Prokopoviča na post ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií. Obaja sú skôr zástupcami rozličných lobistických skupín než politikmi presadzujúcimi verejný záujem. Svet je plný paradoxov, a tak Dzurinda, ktorý v októbri 1999 odvolal Kaníka z funkcie prezidenta FNM zo slovami, že „__ryba smrdí od hlavy__ a my nesmieme prižmúriť oči, ani keď ide o ľudí z nášho košiara, “ bude o týždeň sedieť v jednom kabinete s tým istým človekom, ktorému už raz vyslovil nedôveru v súvislosti s privatizáciou Nafty Gbely spoločnosťou Cinergy Group. Kaníkovu reputáciu potvrdili minulý rok aj odchádzajúci členovia DS po tom, ako sa stal predsedom tejto strany. Šebej, Tatár a spol. upozorňovali na to, že jeho politické aktivity sú prepojené aj s vlastnými podnikateľskými aktivitami. %%tip-Zdroj Slovo 2002/41 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
"Hoci tu žijem nejaký ten rôčik , nestačím sa čudovať, čo všetko na tomto malom Slovensku rozhoduje a kto všetko sa cíti dôležitý v tomto rozhodovaní. Oveľa viac ma však mrzí, že tu neexistuje určitá kultúrna pamäť. Kultúra je totiž v týchto narýchlo vykvasených pomeroch jedna z mála vecí, ktoré poľudšťujú našu existenciu. U nás upadajú krásne projekty príliš rýchlo do zabudnutia. Človek potom prepadá pocitu, že to celé možno ani nemuselo byť... Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. Overoval som si to, __ryba smrdí aj od chvosta__. Ak sme momentálne odkázaní na politickú reprezentáciu, ktorej kultúrnosť veľa nehovorí, musíme my od chvosta vynaložiť o to viac pozitívnej energie, ktorá sa rodí práve v oceňovaní detailov a zdanlivých nepodstatností. O tom, čo sa tu bude diať a kam to bude smerovať, predsa rozhodujeme my." Medzinárodný festival kultúrnych podujatí - Dni Európy v Bratislave, ktorého hlavnými organizátormi sú mesto Bratislava a Kultúrne zariadenia Petržalky, bude hosťovať naše hlavné mesto od 8. do 12. mája. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 5.4.1997 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Je to strach, že niečo pokazí, prezradí alebo že sa, nedajbože, ukáže šikovnejším ako jeho vedúci. Nemáme ani štipku nádeje, že sa v dohľadnej dobe niečo zmení. Na to by bolo treba príliš veľa odvahy. Napríklad zaviesť núdzový režim a obmedziť prevádzku štátneho aparátu, keď niet na ňu peňazí. Robiť polovičaté práce, vypracúvať rôzne koncepcie a projekty, na ktorých realizáciu nie sú a nebudú peniaze, to radšej nerobiť nič. Keďže __ryba smrdí od hlavy__, a úroveň štátneho úradníka je rozmenením úrovne vlády na drobné, na ministerské posty treba nominovať naozaj odborníkov. Štátne financie predsa nemôže spravovať osoba, ktorá si nedokáže ustrážiť ani rodinný rozpočet a musí si požičiavať peniaze od svojho šoféra. Alebo post ministra zdravotníctva by mal zastávať človek, ktorý má tiež vzdelanie z oblasti práva, financií a výkonu štátnej správy. A nemusel by byť ani lekár, čo je napríklad úplne bežné v krajinách Európskej únie. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=3388; Práčovňa /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Bol tiež v hlbokom rozpore so zaužívanými medzinárodnými konvenciami, ktoré nepripúšťajú dvojité zdanenie. Daň z motorových vozidiel bola ale duplicitnou daňou k cestnej dani. Jednoucho, zákon bol po odbornej i formálnej stránke absolútne neprijateľný, nehovorme radšej o jeho pochybnej efektívnosti. Bol pravou vizitkou neschopnosti legislatívcov zabarikádovaných za stenami ministerstva financií. Absurdný zákon, za ktorý mal niekto zaplatiť minimálne "stoličkou", sa ale nestal dôvodom na čistenie žalúdkov vo vlastných radoch. Ako sa hovorí, __ryba smrdí od hlavy__. Brigita Schmögnerová, nielenže nepripustila kritiku k práci jej ministerstva, ale dokonca našla odvahu smerovať výčitky na premiéra, ktorý sa nevyjadril k výplodu " financmajstrov " práve pochvalne. Jej reakciu možno prirovnať k urazenosti chronickej " jednotkárky ", potom ako jej nevyšiel príklad z matematiky. Sebareflexia teda neprichádzala do úvahy a zdá sa, že ani nie je na programe dňa. "Nechceli ste daň z motorových vozidiel, jej predpokladaný výnos musíme získať z cestnej dane a dane z uhľovodíkových palív" ... %%tip-Zdroj Profit 1999/12 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Tam nám roztrhlo motor. Pozbierali sme z cesty úlomky motora, ojnice a iné hriadele a zavolali odťahovaciu službu. A vtedy sa to začalo. Ani nie o dvadsať minút prišlo odťahovacie vozidlo Záchranného systému Slovakia z Fiľakova. Mal som spočiatku obavy, keď som si spomenul na hlúpe vrtuľníkové vyhlásenie ich vrchného bossa, ale ako vývoj situácie ukázal, __tejto rybe smrdí LEN hlava__. Prišli dvaja absolútni profíci, ktorí nielenže boli milí a prívetiví, ale mali za 5 minút naložené bratovo veľmi veľké a veľmi ťažké auto. Šéf nám zároveň oznámil, že vo Fiľakove už čakajú ďalší dvaja záchrancovia aj s pasmi, aby mohli zobrať auto do rakúskeho servisu. O niekoľko okamihov bol milý bračok na ceste v snehobielom a vyblýskanom odťahovacom aute, z ktorého ešte pár sekúnd pred odchodom šéf svedomito pozotieral fliačiky oleja, ktorý vytekal z trosiek motora. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.7.1996 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
   
%%

    
!!!Cvičenia

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
    
----
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]