[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!S hlúposťou aj bohovia márne bojujú.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Mit der Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Proti neumnosti se celo bogovi borijo zaman. | Proti neumnosti se celo bogovi borijo zaman] 
* Česky: [S hloupostí i bohové bojují marně. | S hloupostí i bohové bojují marně]
* Maďarsky: [Hülyeség ellen nincs orvosság. | Hülyeség ellen nincs orvosság] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Proti hlúposti niet lieku."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [hlúposťou|Search:skkomhlúposťou] Lemma: [hlúposť|Search:sklemhlúposť]

* [bohovia|Search:skkombohovia] Lemma: [boh|Search:sklemboh]

* [márne|Search:skkommárne] Lemma: [márne|Search:sklemmárne]

* [bojujú|Search:skkombojujú] Lemma: [bojovať|Search:sklembojovať]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie kriticky poukazuje na skúsenosť, že [s nerozumnými postojmi|Search:skbegs00nerozumnými00postojmi], názormi alebo [s nerozumným správaním|Search:skbegs00nerozumným00správaním] sa človek stretáva neustále. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Proti ľudskej hlúposti aj bohovia márne bojuájú. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Proti ľudskej hlúposti je márne bojovať. %%tip-Komentár Mit der menschlichen Dummheit ist vergeblich zu kämpfen. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje v niekoľkých syntaktických obmenách. [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Birmbaum napríklad predpokladá – a celý jeho ďalší postup nespočíva na ničom inom ako na tomto nepotvrdenom predpoklade –, že celé spektrum textov nájdených v Kumráne sa presne týka rozmedzia rokov od 300 pred n. l. do roku 68 n. l. V jednom prípade si takto vyberá text Samuela nájdený v Jaskyni 4 v Kumráne. Keď metodicky prečesal text, dospel k citovaniu štyridsiatich piatich exemplárov určitého kaligrafického znaku a jedenástich prípadov iného znaku. Ako poznamenal Schiller, „ Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergeben “ (__S hlúposťou márne bojujú aj bohovia__ – pozn. prekl.) Z dôvodov, ktorým by sa počudovali aj bohovia, Birnbaum potom pokračuje stanovením rovnice ... %%tip-Zdroj Baigent, Michael; Leigh, Richard: Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora. Bratislava: Remedium 2005. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Boj s iracionalitou nesmieme vzdať! Niekedy, keď okolo seba vidíme, ako blbosť stále viac a viac hustne, najradšej by sme rezignovali a na ospravedlnenie svojho kroku si požičali slová F. Schillera: __„Proti ľudskej hlúposti aj bohovia bojovali márne.“__ Stačí to ale „vybaviť“ takto, vlastne útekom od rozumu? Hlúposť je tu predsa prítomná snáď od stvorenia sveta, „iba mení pôdu, ale vždy dorastá do starej výšky“ (W. Hazlitt). %%tip-Zdroj http://www.kpufo.eu/sk/?p=665 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Technická civilizácia dospela k svojmu azimutu a keď sa nespamätáme, končíme. Každý z nás je zodpovedný za to, čo robí, ako narába s tým čo má, čo mu bolo zverené. Ekologické poľnohospodárstvo môžeme chápať ako jeden z prejavov individuálnej zodpovednosti človeka za svoje zdravie, za zdravie ľudí vo svojom okolí, za zdravie Zeme. A že je na tejto ceste veľa prekážok? Určite. Ale s tým sa nedá nič robiť, pretože už starí Gréci hovorili, že __proti ľudskej hlúposti aj bohovia márne bojujú__. Zatiaľ ste na Slovensku jediný, hoci v Čechách sú už dávnejšie známe ekologické farmy o západnej Európe ani nehovoriac. Môže to však fungovať aj na Slovensku? - Možno áno, ale veľa veci treba zmeniť. Od roku 1998 u nás platí zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín. Stálo ma dva roky úsilia kým so zistil, čo znamená v praxi. Pritom som pri príprave svojho projektu narazil na takú byrokratickú bariéru, že som mal čo robiť, aby som literu zákona dodržal ... %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/11 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Chápem to tak, že svojho času vás rôzne špekulácie o tom, ako ste k hotelu prišli, zaťažovali... Rátali sme s tým. Pred desiatimi rokmi, keď sme hotel otvárali, sa písalo o tom, čo všetko som vytunelovala, aby som mohla rozbehnúť podnikanie, a podobné nezmysly. Dodnes sa s takýmito názormi stretávam. Naše podnikanie je veľmi osobné, vidno za ním aj moju tvár. Práve teraz sme oslávili desiate výročie otvorenia hotela, vlani sme pridali v Trenčianskych Tepliciach ďalší a som hrdá, že sme to tak dlho vydržali. Zo začiatku ma rôzne špekulácie ťažili, ale potom som si povedala, že __proti ľudskej hlúposti je márne bojovať__, a naučila som sa ju nevnímať. Čím nechcem povedať, že ma nezaujíma názor človeka, ktorý sa v tomto biznise vyzná. Jedno viem určite – mať hotel je ťažká drina. %%tip-Zdroj http://www.mojcasopis.sk/spolocnost/interview/6861-kamila-magalova-zavis-musim-pretrpie.html /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Mnohí sme už dávno vedeli, že homeopatia je čistá pseudoveda. Na jednom stretnutí odborníkov z rôznych oblastí vedy (prístup mali aj obhajcovia homeopatie) v Prahe tuším v roku 1993, získala homeopatia dokonca titul „podvod storočia“, a to v nesmierne silnej konkurencii (napr. astrológia, numerológia, ufománia, psychotronika a pod.). Ale málokto tušil, že homeopatia sa dokáže aj „vyvíjať“ a štiepiť na stále absurdnejšie varianty. A o tom som chcel informovať týmto textom aj ostatných, i keď z trpkých skúseností viem, že všetko, na čo tu upozorňujem, je aj tak možno vanitas vanitatum et omnia vanitas – márnosť nad márnosť a všetko je márnosť (Kaz 1,2). Na druhej strane však, i keď __proti ľudskej hlúposti aj bohovia bojovali márne__ (F. Schiller), predsa len treba niečo robiť, lebo k víťazstvu zla (hlúposti) stačí už i to, keď slušní ľudia nebudú robiť vôbec nič (E. Burke)." %%tip-Zdroj http://diskusie.zena.atlas.sk/zdrava-vyziva-/preco-uzivat-homeopatika-/1515341.html?diskusiaStrana=2 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="hlúposť"] [[]* [[lemma="márne"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]