[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!S poctivosťou najďalej zájdeš.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Ehrlich währt am längsten] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Poštenost pripelje najdlje. | Poštenost pripelje najdlje] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Ehrlichkeit bringt einen am weitesten."\\ /% 
* Česky: [S poctivostí nejdál dojdeš. | S poctivostí nejdál dojdeš]
* Maďarsky: [A legjobb út az egyenes út. | A legjobb út az egyenes út] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Najlepšia cesta je rovná cesta."\\ /%
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [poctivosťou|Search:skkompoctivosťou] Lemma: [poctivosť|Search:sklempoctivosť]

* [ďalej|Search:skkomďalej] Lemma: [ďalej|Search:sklemďalej]

* [záješ|Search:skkomzáješ] Lemma: [zájsť|Search:sklemzájsť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje odporúčanie, že v živote sa napriek všetkému najviac oplatí byť [čestný|Search:skbegčestný]m a [úprimný|Search:skbegúprimný]m. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rôznych kontextovo aktualizovaných formách. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) S poctivosťou zájdeš ďalej. %%tip-Kommentár Mit Ehrlichkeit kommst du weiter. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) S poctivosťou človek najďalej zájde. %%tip-Komentár Mit der Ehrlichkeit kommt der Mensch am weitesten. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [človek|Search:skvkočlovek] Lemma: [človek|Search:skvlečlovek]

* [ďalej|Search:skvkoďalej] Lemma: [ďaleko|Search:skvleďaleko]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Buďme v strehu! Minister kultúry sa zachová tak isto ku Košičanom a Prešovčanom - ak zakrneli. Riaditeľ Darmo bude skúšať, kam až môže v televízii zájsť. Pokúša sa o našu ľudskú dôstojnosť priamo v našich domácnostiach. To jeho vysielanie predsa nie je pre ľudí. Buďme v strehu ! Je predsa pod ľudskú dôstojnosť nemôcť mať nadáciu, ktorá by ľuďom pomáhala. Celý život nikto z nás nerobí nič iné, len skúma, kam až môže zájsť. Ľudové porekadlo napríklad zašlo až tak ďaleko, že tvrdí __"S poctivosťou najďalej zájdeš!"__. Hahaha. To je asi taká pravda ako "Viac hláv - viac rozumu". Kam na to ten náš ľud chodí? Prečo nie sme v strehu a dáme sa ním balamutiť ako malé deti? Napokon - ani ja nerobím nič iné, len sa pokúšam zistiť, kam až môžem svojím písaním zájsť? %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 27.1.1996 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
"Pokiaľ ide o otázku viny, som toho názoru, že súd uznal Róberta vinným podľa obžaloby. Tvrdil síce, že financie nepoužil pre vlastnú potrebu, ale je potrebné vidieť to, že ich použil na úhradu schodku, ktorý spôsobil on sám. Obžalovaný nemusel mať priamy zisk - osoh z krátenia tržieb, mal ho zo svojho predchádzajúceho konania..." Božena KUDLÁČOVÁ z Trnavy Hovorí sa, že __s poctivosťou najďalej zájdeš__. Kto sa drží tohoto pravdivého porekadla, nemusí sa ničoho báť. Môže pokojne spať... Róbert ignoroval registračnú pokladnicu, pretože, čo sa naťuká do registračky, to sa musí aj odoviesť ako tržba a keďže chcel rýchlo zbohatnúť, obchádzal zákony. Lenže, dovtedy sa chodí s krčahom... Myslím si, že za spreneveru si trest zaslúžil. Jozef VYSOČÁNI z Hanušoviec nad Topľou : "Myslím si, že súd uznal Róberta vinným zo sprenevery.“ %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2000/05 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Vyškierajú sa nám spoza múrov svojich pevností, vnútri ktorých si dali postaviť honosné vily a haciendy, vyhrievané bazény, sauny či tenisové kurty. Záplava satelitov, priemyselných kamier, nevkusných sošiek medzi fontánkami, jazierkami a na zábradliach schodísk, gýčovité obkladačky a ďalšie detaily iba dotvárajú obraz (ne)vkusu svojich majiteľov. Ešte stále sa smejú, veď oni boli pri procese, ktorý ich vodca nazval historickou príležitosťou, ale väčšina občanov bohapustou privatizačnou drancovačkou. A smejú sa tým, ktorí si mysleli, že __s poctivosťou najďalej zájdu__, a že človek by predsa len nemal púšťať úplne mimo kontroly svoje paleolitické pudy. Na chvíľku im možno aj zahnedlo, keď sa vládna koalícia pustila do skúmania najväčších nekalostí. Už sa však ukazuje, že ani táto kaša sa vďaka časti červených bratov z Gunduličovej nebude jesť taká horúca, ako sa pôvodne navarila. %%tip-Zdroj Profit 2000/05 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Neskôr naozaj dostal prácu v jednej maklérskej firme. Bolo to zaujímavé. Bezdomovec so synom, žijúci na verejnom WC, zamestnanec maklérskej firmy. Bol však vytrvalý. Neskôr mu zavolal jeden z jeho klientov a zveril mu všetky svoje obchody s akciami. Dnes má tento muž vlastnú firmu a je z neho milionár. Možno si pripadáme rovnako, ako muž z príbehu. Hoci Biblia o nás hovorí, že sme deti Kráľa kráľov, my si na tomto svete pripadáme ako poslední žobráci. Na jednej strane si hovoríme, že __s poctivosťou zájdeme ďalej__. Na strane druhej sa podvodníci majú lepšie ako čestní ľudia. Buďme však vytrvalí, ako muž z príbehu ! Nedajme sa oklamať ! Práve adventné obdobie nám pripomína, že Pán Ježiš príde a odplatí každému. Pre niektorých príde ako Sudca. Pre ďalších ako Záchranca. %%tip-Zdroj Tesnou bránou. Ročenka. Kežmarok: Vivit 2004. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Poviedka sa končila tým, že toho Joža našli ráno uškvareného. Uškvareného, aké je to krásne slovo! To je predsa riadna pomsta. Pri tejto príležitosti mi prichádza na um istý verš z básnicky v klerikálnom časopise Sedliacky junoš, kde rozšafný človek napomínal akéhosi lumpa: Len ďalej kľaj, ty nekresťanský osol, a ver mi, že by som sa smial, keby tak do teba udrel ohnivý boží posol. Inak mali poviedky v Rajskej záhradke aj tendenciu, že __s poctivosťou človek najďalej zájde__. Proti tomu sa nedá nič namietať a rád si pripomínam prípad chudobnej Ruženky, ktorej poctivosť sa ťahala cez tri pokračovania. Bol Štedrý deň. Ruženkiní rodičia mali okrem dcérušky doma len jedno poleno. Ruženka teda šla zbierať uhlie, čo povypadávalo z vozov s týmto nákladom. Šla s košíkom a plakala, lebo vedela, že je to hriech. Uhlie bolo cudzie, a keby tie kúsky zbierala, bola by to krádež. %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
... minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Stav: ženatý, dve deti Cudzie jazyky: anglický, nemecký, maďarský, ruský, Uznávaný odborný autor: Fridrich Hayek, Obľúbený spisovateľ: Joseph Heller Záľuby: lyžovanie, plávanie, Koľko hodín denne pracujete: 12 Čo rád robíte: venujem sa rodine, Čo na ľuďoch neznášate: pokrytectvo, Prvý zárobok: prvý raz v pracovnom pomere 1 850 Kčs, Najvyšší zárobok: poslanecký plat, Najšťastnejší deň v živote: narodenie detí, Splnený sen: možnosť podieľať sa na správe vecí verejných, Nesplnený sen: vlastný dom, Životné krédo: __S poctivosťou najďalej zájdeš.__ %%tip-Zdroj Profit 1998/12 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Aj som s tým počítal, že niečo zaplatím. Ale predstav si, že colník sa len zasmial a nežiadal odo mňa ani korunu. A po mne išiel jeden z Ostravy - Vítkovíc. Ten si zapísal len jeden a mal štyri. To si mal vidieť. Platil clo za všetky a ten colník mu ešte aj nadal. A tá hanba. Vtedy som si povedal, že naši dedovia a staré matere hádam aj mali pravdu, keď sa držali zásady, že __s poctivosťou najďalej zájdeš__. Veru ešte aj dnes sú také prípady, že s ňou dakedy aj dosť ďaleko zájdeš. Aj keď zas vždy nie až tak ďaleko, ako by si chcel. Ale aspoň skoro tak ďaleko ako bez nej. %%tip-Zdroj Lenčo, Ján: Roky v kine Úsmev. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1987. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
„Tak či onak, našli sme ich ukrytých v lodnom sklade, keď sme už boli v polovici cesty do Alexandrie. Ubezpečil som cisára, že len čo sme dorazili do Alexandrie, hneď som ich poslal do Anthedonu, aby ich tam potrestali.“ „Herodes Agrippa,“ povedala moja matka prísne, „to bola vedomá lož a ja sa za teba veľmi hanbím.“ „Iste nie tak, ako sa odvtedy hanbím ja, moja drahá pani Antonia,“ povedal Herodes. „Ako často si mi hovorila, že __s poctivosťou najďalej zájdeš__. Ale na východe každý klame, a preto každý berie s rezervou to, čo počuje, a predpokladá, že jeho spoločník robí to isté. Na chvíľu som zabudol, že som sa vrátil do krajiny, kde sa pokladá za nečestné, ak sa človek čo len o vlas odchýli od holej pravdy.“ „Cisár ti uveril?“ spýtal som sa. „Z celého srdca dúfam, že áno,“ odpovedal Agrippa. %%tip-Zdroj Graves, Robert: Claudius Boh. Claudius Boh a jeho žena Messalina. In: Graves, Robert: Ja, Claudius Boh. Bratislava: Ikar 2000. /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="poctivosť"] [[]* [[word="najďalej"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]