[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! S poctivostí nejdál dojdeš. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Ehrlich währt am längsten. | Ehrlich währt am längsten] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Poctivý vytrvá nejdéle.
* Slovensky: [S poctivosťou najďalej zájdeš. | S poctivosťou najďalej zájdeš]
* Slovinsky: [Poštenost pripelje najdlje. | Poštenost pripelje najdlje] 
* Maďarsky: [A legjobb út az egyenes út. | A legjobb út az egyenes út]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [poctivostí|Search:czkompoctivostí] Lemma: [poctivost|Search:czlempoctivost]

* [nejdál|Search:czkomnejdál] Lemma: [daleko|Search:czlemdaleko]

* [dojdeš|Search:czkomdojdeš] Lemma: [dojít|Search:czlemdojít]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že [čest], [poctivost] a [mravní jednání] se [člověku] v životě nakonec vyplatí. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se vykytuje v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
Platnost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 6 | 6 ]   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) S poctivostí nejdál(e) dojdeš. [Doklad 3 | 3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) S poctivostí %%tip-X např. člověk nedojde vůbec nikam. \\ /%. [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [vůbec|Search:czvko.X] Lemma: [vůbec|Search:czvle.X]
* [nikam|Search:czvko.X] Lemma: [nikam|Search:czvle.X]
* [nedojdeš|Search:czvko.X] Lemma: [dojít|Search:czvle.X]
%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví je často uvozeno introduktorem typu ''říká se''. [Doklad 6 | 6 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Tak, aby vás kdykoli mohl kdokoli zastoupit, kdyby neočekávaně přišla chřipka nebo zlomená ruka. Sami dobře víte, že takové pohromy přicházejí náhle, aby vás o to více potrápily. A také poctivě. Řiďte se i dnes v podnikání názorem vašich prarodičů, že __s poctivostí nejdál dojdeš__. Vaši obchodní partneři vás ocení, na to se můžete spolehnout. Možná se zpočátku budou divit, proč tak tvrdošíjně trváte na dodržování termínů, proč se zlobíte, když dodavatel nepošle zboží včas a ani se neomluví. Třeba budete mnoha lidem připadat jako nepraktičtí snílci.  %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 22. 7. 1998/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Všechny svízele vyvolávají nejistotu, rozladění, nedůvěru ve vlastní síly, a vyvolávají též nejistotu, pokud jde o budoucnost. Vyvolávají pocit marnosti a pocit, že __s poctivostí se dojde nejvýše do chudoby__," míní R. Zahradník. Zásadní otázku tvoří podle něho naše školství. Bez pronikavé změny politiky ve školství a vědě se totiž natrvalo přesune na periférii Evropy. "Moudré a promyšlené kroky ke zlepšení situace ve vzdělávání už leta chybějí. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 28. 4. 1998/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Možná také proto, že se u nich historická pravda nezamlčuje. Vždyť se nemusí vždy lhát, ale škodlivé je také zamlčovat fakta, která by naučila lidi vidět situaci reálně. Je bohužel smutným faktem, že se lidi nenaučili žít podle hesla "__s poctivostí nejdále dojdeš__". U mnohých spíše zakořenilo heslo z komunismu "ten, kdo nekrade, okrádá rodinu". Lidé po celých padesát let viděli, že ne z práce, ale z lumpáren se dobře žije. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 19. 3. 1998/%
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Mezi ně samozřejmě nepočítám plány ministra Grégra a podobně," řekl exministr financí a poslanec Unie svobody Ivan Pilip. Jsme to podivná země. Země zázraků, kde ovšem na rozdíl od pohádek __s poctivostí člověk nedojde vůbec nikam__, natož nejdál. Krátký ekonomický zázrak skončil a zázračně se daří už jen dlužníkům. V zemi, kde nezaplacená faktura je nejlepším úvěrem, se těžko může ekonomika pohnout výrazně kupředu. Vyplatí se u nás neplatit. %%tip-Zdroj Blesk, 23. 3. 1999/%
/%

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Dospěl jsem k přesvědčení, že jednu polovinu národa tvoří kolaboranti, patolízalové, nemakačenkové, podvodníci a podvodníčci, tzv. vlastenci, kteří se měli a za každého režimu budou mít dobře. Druhou půlku tvoří čestní a poctiví hlupáci, kteří dosud věří, že __s poctivostí a pravdou dojdou nejdál__, a proto žijí v nouzi a chudobě. Národní bohatství bylo po listopadu rozkradeno, morálka národa se rovná páchnoucí stoce, kulturnost se měří konty v bankách a děvkami v posteli... %%tip-Zdroj Blesk, 30. 7. 1999/%
/%
-----

[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Říká s, že __s poctivostí nejdál dojdeš__, ale přidáš-li k tomu něco pošetilosti, dojdeš dál. Stačí jen tolik pošetilosti, abys uvěřil světu reklamy, a tvá víra tě zachrání. %%tip-Zdroj Reflex, č. 37/2000/%
/%
-----
[Doklad 7 | #7 ] (Odstavec [Další doklad| Základní tvar přísloví#Další doklad]): %%quote
Práce na městské kronice v letech šedesátých mu nakonec přinesla i nevoli a kalich hořkosti. Bohumil Hynek byl významnou osobností českého pohraničí. __S poctivostí došla skoro až k soudu__ Byl jarní den jako malovaný, sluníčko předvádělo letní teploty, všechno vůkol kvetlo a vonělo. Kdo by se z takové pohody neradoval! Patricie Nimralová se skoro vznášela na vlně dobré nálady, když z práce zamířila rovnou do supermarketu, aby nakoupila. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 30. 8. 2004/%
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[lemma="poctivost"][]{0,3}[[lemma="dojít"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]