This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

S poctivostí nejdál dojdeš. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že čest, poctivost a mravní jednání se člověku v životě nakonec vyplatí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vykytuje v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

S poctivostí nejdále dojdeš. [Doklad 3]

Záměna komponent#

S poctivostí např. člověk nedojde vůbec nikam.
. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Tak, aby vás kdykoli mohl kdokoli zastoupit, kdyby neočekávaně přišla chřipka nebo zlomená ruka. Sami dobře víte, že takové pohromy přicházejí náhle, aby vás o to více potrápily. A také poctivě. Řiďte se i dnes v podnikání názorem vašich prarodičů, že s poctivostí nejdál dojdeš. Vaši obchodní partneři vás ocení, na to se můžete spolehnout. Možná se zpočátku budou divit, proč tak tvrdošíjně trváte na dodržování termínů, proč se zlobíte, když dodavatel nepošle zboží včas a ani se neomluví. Třeba budete mnoha lidem připadat jako nepraktičtí snílci. Hospodářské noviny, 22. 7. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Všechny svízele vyvolávají nejistotu, rozladění, nedůvěru ve vlastní síly, a vyvolávají též nejistotu, pokud jde o budoucnost. Vyvolávají pocit marnosti a pocit, že s poctivostí se dojde nejvýše do chudoby," míní R. Zahradník. Zásadní otázku tvoří podle něho naše školství. Bez pronikavé změny politiky ve školství a vědě se totiž natrvalo přesune na periférii Evropy. "Moudré a promyšlené kroky ke zlepšení situace ve vzdělávání už leta chybějí. Hospodářské noviny, 28. 4. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Možná také proto, že se u nich historická pravda nezamlčuje. Vždyť se nemusí vždy lhát, ale škodlivé je také zamlčovat fakta, která by naučila lidi vidět situaci reálně. Je bohužel smutným faktem, že se lidi nenaučili žít podle hesla "s poctivostí nejdále dojdeš". U mnohých spíše zakořenilo heslo z komunismu "ten, kdo nekrade, okrádá rodinu". Lidé po celých padesát let viděli, že ne z práce, ale z lumpáren se dobře žije. Hospodářské noviny, 19. 3. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Mezi ně samozřejmě nepočítám plány ministra Grégra a podobně," řekl exministr financí a poslanec Unie svobody Ivan Pilip. Jsme to podivná země. Země zázraků, kde ovšem na rozdíl od pohádek s poctivostí člověk nedojde vůbec nikam, natož nejdál. Krátký ekonomický zázrak skončil a zázračně se daří už jen dlužníkům. V zemi, kde nezaplacená faktura je nejlepším úvěrem, se těžko může ekonomika pohnout výrazně kupředu. Vyplatí se u nás neplatit. Blesk, 23. 3. 1999

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Dospěl jsem k přesvědčení, že jednu polovinu národa tvoří kolaboranti, patolízalové, nemakačenkové, podvodníci a podvodníčci, tzv. vlastenci, kteří se měli a za každého režimu budou mít dobře. Druhou půlku tvoří čestní a poctiví hlupáci, kteří dosud věří, že s poctivostí a pravdou dojdou nejdál, a proto žijí v nouzi a chudobě. Národní bohatství bylo po listopadu rozkradeno, morálka národa se rovná páchnoucí stoce, kulturnost se měří konty v bankách a děvkami v posteli... Blesk, 30. 7. 1999

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="poctivost"]{0,3}[lemma="dojít"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«