[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Segíts magadon, (az) Isten is megsegít. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. | Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott]
* Szlovén: [Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal. | Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal] 
* Szlovák: [Pomôž si (človeče), aj pánboh ti pomôže. | Pomôž si (človeče), aj pánboh ti pomôže]
* Cseh: [Pomôž si (človeče), aj pánboh ti pomôže. | Pomôž si (človeče), aj pánboh ti pomôže]

%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [segíts|Search:hukomsegíts] Lemma: [segít|Search:hulemsegít]

* [magadon|Search:hukommagadon] Lemma: [magad|Search:hulemmagad]

* [isten|Search:hukomisten] Lemma: [isten|Search:hulemisten]

* [megsegít|Search:hukommegsegít] Lemma: [megsegít|Search:hulemmegsegít]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy csak az ér el eredményt, aki maga is mindent megtesz a siker érdekében. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás __Isten__ komponense néha kicserélődik más elemekkel, pl. __kormány, állam__ stb., lásd a példákat.  [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Sprichwort]): \\
%%quote
„__Segíts magadon, az Isten is megsegít__.” A palesztin diaszpóra üzletembereinek részvételével működő Londoni Csoport ezt a bibliai mondást választotta tevé-kenysége mottójául. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1994. MÁRCIUSI KÜLÖNSZÁM, 29 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Ide kaphatna minden további nélkül beutalót. Ott a Duna. Egy kicsit piszkos, egy kicsit hideg, de romantikusan kanyarog. Semmi sincsen befejezve - még csak most kezdődik. Áldás Flórikára, milyen okosan mondta: __segíts magadon, Isten is megsegít__... és Klumper Böske is megbékült. A művezető megdicsérte a frizuráját, madarat lehet vele fogatni azóta. Megint sokat énekelnek, éjjel kettő és három között. Flóra ujjongott. Örömében megcsókolta Savanyát, az elpirult, és kedves, fickós fintort vágott. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A feladat; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1977/% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A nemzetiségi és kisebbségi hivatal a nemzetiségek kultúrális autonomiájának megteremtését segíti elő egy középtávú intézkedési csomaggal. Az identitás-tudat nagyon fontos a leszakadás megelőzésében - hangsúlyozta több előadó, mivel ennek hiánya okozza sokszor a folyamatos kudarcokat a társadalomban, ami depresszióhoz, súlyos egészségromláshoz, alkalmasint devianciához vezet. 2000._04._01. 10: 56: 00 Sükösd Levente Kárpátmedencei Magyar Oktatási Fórum A magyar oktatásügynek a rendszerváltás óta már módja van segíteni a határon túli magyar ifjúság oktatását és ez egyben persze felelősséget is jelent. Igaz, itt is érvényesül a " __segíts magadon, Isten is megsegít__ " elv. Tehát a segítségre szorulóknak maguknak is tenniük kell sorsuk jobbrafordítása érdekében. Tudósítás a " Kárpátmedencei Magyar Oktatási Fórum " című konferenciáról. Közvetve a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást is segíthetik az Európai Uniónak a határokon át nyúló régiók fejlesztésére szánt támogatási alapjai. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy Magyarország uniós csatlakozása után azonnal automatikusan jelentkeznek, beérkeznek majd ezek a támogatások. %%tip-Forrás Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Kárpátmedencei Magyar Oktatási Fórum; Szerző: Sükösd Levente; Dátum: 2000/04/01 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Igaz közel kétezer éve nem sikerült, miért pont most sikerülne?...Tudod hány helyen, míg a férfiak a gáton dolgoztak, addig az asszonyok a templomban imádkoztak???... Tudod ha csak annyi lett volna a tett, hogy az asszonyok imádkoztak..... Tudom, tudom: __segíts magadon, megsegít az Isten is__. Na erre mondja Kohn bácsi, hogy: ügyes. Egyébként ha az ima segít akkor miért van szüksége a hívőknek és azok egyházainak anyagi javakra? Miért nem tudtok / tudnak megélni az imából?...Ez kissé gyerekes a te korodban...ahogy gondolod.... %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: HJM; Dátum: 1998/11/13 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 A magyar 1.600, a német 1.800, az észak-amerikai 1.950 és a japán 2.050 órával szemben náluk ez 2.400 óra átlag. Mindez nem azt jelenti, hogy nem játszott fontos pozitív szerepet e két ország gazdaságában a külföldi tőke, behozott technológiák és módszerek. Azt azonban meg kellene tanulni tőlük, hogy a külföldi tőke csak oda megy, ahol a hazai tőke is jól érzi magát, ahol az emberek nem kívülről várják a segítséget, hanem maguk látnak hozzá a gazdasági felemelkedéshez. Van egy évezredes bölcsességet kifejező közmondás: __segíts magadon, az Isten is megsegít__. Ezt erre a témára így kellene aktualizálni: __segíts magadon, a külföldi tőke is megsegít__. Miért fontos a kapacitások magas kihasználása? A közgazdászok többsége a magas munkanélküliséget és az alacsony kapacitás-kihasználást azért tartja elkerülhetetlennek, mert " rossz a gazdaság struktúrája, elavult a technikai felszereltsége és nem megfelelő a munkaerő minősége. " Ennek az ellenkezője az igaz: minél elavultabb a gazdasági struktúra és a technikai felszereltség, minél gyengébb a munkaerő minősége, annál fontosabb, hogy legalább minden kapacitást, az elavultat is, kihasználjunk, és sokat, nagyon sokat dolgozzunk. Ezt ugyan az egyszerű emberek nagy többsége tudja, a gazdaságpolitikusok nem.%%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Van kiút!; Szerző: Kopátsy Sándor; Dátum: 1997/11 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Mégsem családi pótlék, hiszen a családi pótlék állampolgári jogon jár, adócsökkentésben pedig csak az adózó állampolgár részesül. Ez egy népességcsoport számára valóban igazságtalan kedvezmény; azon állampolgárok, akik nulla kulccsal adóznak, ilyen adókedvezményből nem tudnak részesedni. Azonban mégis megfontolandó, amikor egy kormányzat arról dönt, hogy a rendelkezésre álló kevés pénzeket, amelyek újraelosztásra kerülnek, hogyan ossza fel az állampolgárok között, megfontolandó, hogy nem helyes -e - amikor a rászorultság egyébként tényleg fennáll - otthagyni az állampolgárnál azt a pénzt, amit ő termelt meg, mintsem hogy elvesszük tőle és esetleg egy másik csatornán ugyancsak neki visszaadjuk. Az adókedvezményeknek ez az értelme, és azt gondolom, hogy a gyermekek támogatásánál ezt az értelmet érdemes meghagyni. Ez a __segíts magadon, az állam is megsegít__ mondás - átalakulva a történelem folyamán - mégiscsak valamifajta késztetést jelent az állampolgárok számára. Most arról hallottunk, hogy az Érdekegyeztető Tanácson megszületett egy gondolat: 200 forintot kapjanak azok, akik gyermeket nevelnek és 360 ezer forint alatt van az éves jövedelmük. Nos, 200 forintot előállítani az állam számára - ha a személyi jövedelemadó a beszerzési forrása - a 20 százalékos adósávban 1000 forint értékkel lehet; hogyan lehet rávenni az állampolgárt, hogy termeljen most többet annak érdekében, hogy az állam hozzájusson ehhez a 200 forinthoz? Ha a saját gyermekéről van szó, nyilván sokkal nagyobb a késztetés, mint ettől függetlenül. Ezek a filozófiai megközelítések azonban a mai nehézségek között nagyon keveset érnek. %%tip-Forrás Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SURJÁN LÁSZLÓ ( KDNP ) :; Dátum: 1994/11/29 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 A függetlenségnek persze ára van: véleményemért, napi harcaimért minden oldalról egyaránt támadnak, ami nehezíti az érdekkijárást, az információhoz jutást. Ma Magyarországon csak a folyton küzdők tudják megvédeni önmaguk érdekét, én pedig Újpestét. Lehet, hogy csúnyán hangzik, de ha valakit megdobnak kenyérrel, annak furkósbottal kell visszaütnie. Nem az anyag számít ugyanis, hanem a szándék. Más szóval: __segíts magadon, mert az isten keveset segít__. - Számos ügyben ütközik a fővárossal, a mindenkori kormányokkal. A kerület tíz éve stabilan működik, milliárdos tartalékai vannak. Ez ellentmondás vagy a " hangoskodás " eredménye? - Az újpestit az különbözteti meg más önkormányzatoktól, hogy a városirányítást már a kezdetekkor egészen új alapokra helyeztük. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Tíz év mérlegen; Szerző: Kálmán Attila; Dátum: 2000/09/14/% %%tip-Kommentár A példa alkalmi elferdítése az eredeti kifejezésnek, csaknem az ellentétébe fordítva annak értelmét.\\ /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Formvarianten]): \\
%%quote
 Angliában, de a szomszédos Ausztriában is minden ablakban virágok nyílnak, minden talpalatnyi földet kertté varázsolnak. Nálunk fillérekbe kerül a virág, az erkélyládák többsége mégis kopaszon árválkodik. Hogyan értessük meg azt, hogy amit Angliában, Németországban és a világ sok országában már több száz éve tudnak, hogy a szegénység nem mentség? Sőt, hogy a szegénynek ( legyen az ember vagy ország ), sokkal jobban kell iparkodnia, szorgoskodnia. Hogy igenis: __segíts magadon, mert akkor, de csakis akkor, talán Isten is megsegít__. Mert ha valaki, bár fizikailag képes lenne rá, de nem segít magán, az mástól sem érdemel segítséget. De siralmas, megvetni való az a gazdag, aki csak fitogtatja vagyonát ahelyett, hogy jó példával járna elő. Ahogy a szegény embert nem magasztosítja fel a szegénység, úgy aljasítja le a kosz és a rendetlenség a gazdagot is. Mert ugyanaz a sár tapad a Trabantokra és a Mercedesekre.%%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Az ezotéria kivitelezése; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 2000/12 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Formvarianten]): \\
%%quote
 A herderi jóslat nem párolgott ki idegzetemből. Mások másféle baljóslatok nehezen múló, nehezen gyógyuló nyomait viselhetik. Nem a nézetek eltávolodásán, hanem épp közeledésén, összehangolódásán kellene tehát mindnyájunknak munkálkodnunk, haladék nélkül. Rengeteg a közös érdekünk. Az időre pedig mondjuk azt, amit a közmondás istenre: __segíts magadon, s majd ő is megsegít__. Azt hiszem, hogy a szóhasználat: a stílus kellő erőfeszítésével a betűvetés szakemberei teljesíteni tudnának már most olyan föladatot népeink teljes együttműködése dolgában, amelyet a történetalakítás szakemberei is - hasznos előmunkának tekinthetnek. Nemzetek élnek a szocializmus csillagjele alatt, s közöttük mégis falak emelődnek? E falak jó egynéhányának leroskasztására lehet már a jól megfogalmazott, jól kifejezett szó is jerichói erejű. Kiváltképp, ha innen is, onnan is egyforma tisztán s egyforma erővel zendül. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Itt élned kell; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1976 /% 
/%
 \\
   
[Példa 10 | #10 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Segíts magadon, az Isten is megsegít#Formvarianten]): \\
%%quote
 Ha Orbán Viktor mond valamit, az nincs következmények nélkül. A jövőben tehát még kevesebb életerős ember fog segélyen élni. Egyrészt, mert egyre kevesebb lesz a segély, másrészt, ha valaki mégis rászorul, hamarosan nem lesz életerős. Nem gondolom, hogy ezzel a gondolatmenettel leleplezhetném a kormányzat szociális érzéketlenségét, ugyanis nem akar itt senki semmit leplezni. A szegénysors láttán nem borulnak könnybe a kormányzó szemek, sőt megszigorodnak a vonások, és azt üzenik, __segíts magadon, a kormány is megsegít__. Politikai álláspont, még inkább emberi érzékenysége szerint elfogadható vagy akár elvethető ez a gondolatmenet, de nem mondható, hogy nem tartalmazza az egyik lehetséges megoldóképletet. Ennek kulcsmozzanata szerint a kormányzat mindent megtesz, hogy aki akar, boldoguljon, s ha partnerekre talál, segít, ellenkező esetben viszont nem fog meghatódni a nélkülözéstől sem. A mindent lehet, csak akarni kell életérzés a kormányfő, és a hozzá közel álló politikusok személyes élményeiből is táplálkozhat, ezért is közvetítik hitelesen. Orbán Viktor kormánya a családpolitika köré szervezett szociálpolitikáját valósítja meg a legkarakteresebben és legerélyesebben. %%tip-Forrás Belegquelle /% 
/%
 \\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]