[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Semmiből nem lesz semmi. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Von nichts kommt nichts. | Von nichts kommt nichts]
* Szlovén: [Brez/iz nič ni nič. | Brez/iz nič ni nič] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Semmiből nincs semmi."\\ /% 
* Szlovák: [Bez práce nie sú koláče. | Bez práce nie sú koláče] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Munka nélkül nincs kalács."\\ /% 
* Cseh: [Bez práce nejsou koláče. | Bez práce nejsou koláče]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [semmiből|Search:hukomsemmiből] Lemma: [semmi|Search:hulemsemmi]

* [nem|Search:hukomnem] Lemma: [nem|Search:hulemnem]

* [lesz|Search:hukomlesz] Lemma: [lesz|Search:hulemlesz]

* [semmi|Search:hukomsemmi] Lemma: [semmi|Search:hulemsemmi]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy komoly munka, erőfeszítések nélkül nem lehet semmit elérni. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\    \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Semmiből semmi nem lesz [Példa 6 | 6 ] %%tip-Kommentár Ez a szórendi forma a példában utána következő feltételes mellékmondat miatt fordul elő.\\ /% 
%% \\


%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Semmiből nem lesz semmi#Sprichwort]): \\
%%quote
Van egy régi latin mondás, így hangzik: ex nihilo nihil. Jelentése: semmiből semmi. És nem nehéz belátni, hogy __a semmiből csakugyan nem lesz semmi__. De érvényes -e ez a magvas lételméleti igazság a költészetre vonatkoztatva, ahol a kritika és a közönség egyaránt az újat; új időknek új dalait, a soha nem volt eredetiséget tekinti a művészi érték talán legfőbb értékmérőjének? Főként Rimbaud, vagyis a modern líra forradalmának megindulása óta. A semmiből támadt, vagy éppenséggel a költői múlt titokzatosan munkálkodó erejétől kap ösztönzést a költői újdonságra a hatvanas-hetvenes évek magyar lírája? Ezt kérdezem Kormos Istvántól; attól a pályatárstól, aki a negyvenes évek közepén, egy apokaliptikus törtértelmi cezúra után, a legeredetibb hangon, csak őrá jellemző költői világot kifejezve jelentkezett a második világháború utáni új magyar líra első nagy hullámában.%%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kormos István művei; Szerző: Kormos István; Dátum: 1995 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Semmiből nem lesz semmi#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
    Ellentétben e könyv alakjaival és eseményeivel, amelyek, ha nem is " kizárólag a képzelet szülöttei ", ahogy a regények végén képmutatóan mondani szokták ( nagyon jól tudjuk, hogy a képzelet semmit se szül, és __semmiből nem lesz semmi__ ), de szabad és kötetlen, vagy, másfelől nézve, nagyon is kötött és egységes szerkezetbe foglalt kombinációi olyan tényeknek, amelyek időben és térben egymástól függetlenül és szétszórva merültek föl - a 3. fejezetben szereplő epepe kifejezés és az általa jelölt játék közvetlenül és felismerhetően a valóságból van merítve. Szerző ifjúkori baráti körének volt kedvelt s a leírtakhoz mindenben hasonló közös leleménye és mulatsága éveken keresztül. Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni, hogy a szót régebben már Karinthy Ferenc is felhasználta hasonló című regényében ( Epepe, Magvető Kiadó, Budapest 1970 ), de más vonatkozásban és más jelentéssel. Az ő baráti beleegyezésével merítettem, őutána én is, közös ifjúkori szó - és élménykincsünkből. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Árnyjáték; Szerző: Somlyó György; Dátum: 1984 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Semmiből nem lesz semmi#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Különben Empedoklész épp annak a hiánytalanul teljes természetnek a megtestesülése, amely József Attilának itt revelálódik, az Ódában: Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hinár, a kegyetlenség és a jóság; nap süt, homályló északi fény borong - tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökkévalóság. Közhely már, hogy az Ódában mennyire materialista képeken gyullad az eksztázis. S vajon Empedoklész elragadó ( a szicíliaikat és Hölderlint egyaránt elragadó ) lénye nem egy materialista filozófián gyullad ki? Ő írta ezt az anyag örökkévalóságáról: " __A semmiből nem lehet semmi__, és ami van, el nem enyészik. "%%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napló nélkülem; Szerző: Hubay Miklós; Dátum: 1978 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Semmiből nem lesz semmi#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Azt írta a Trzeci Maj: újabban hírek keringenek Lengyelország feltámasztásáról porosz vezetéssel, e hírek ártalmasak, mert ellenkeznek azon alapelvvel, miszerint csak saját fáradozásunkra számíthatunk. Mickiewicz homályos ideáitól ugyanígy óv a Demokrata Polski, meg Brüsszelben az Orzeł Biały. Nem egy dobos poroszkál a falu főutcáján, hanem legalább fél tucat; örülnek a firkászok, végre van miről írniuk. De fáradtság és tompultság is van a faluban. Annyiszor dobolták már őket össze hiába, a harangokat is félreverve, és soha __nem lett semmiből semmi__. Mit akarnak azok ott, Mickiewicz lakásán? És egyáltalán, kik azok? %%tip-Forrás Belegquelle /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Semmiből nem lesz semmi#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Reméljük a remélhetetlent! "._._.. ha egy eredményes választáson az igen szavazatok kerülnek többségbe a kormányfő azt válaszolta: az országgyűlés elkezdi a jogalkotási folyamatot, és megkezdődik az a nagyon hosszú vita, hogyan lehet ezt " a róka fogta csuka-helyzetet megoldani ". Közölte, a probléma lényegét abban látja, hogy össze kellene egyeztetni a határon belül és kívül élő magyarok érdekeit, de ezzel még egyetlen kormány sem tudott megküzdeni. Elmondta, a következő hetekben a kormány javaslatot dolgoz ki arra, mi lehet az a program, ami a szülőföldön maradás, boldogulás támogatására alkalmas. " Szeretném már látni Annyi programot dolgoztak ki, de __semmiből semmi nem lesz__, ha pénzt nem adnak hozzá. Tegnap láttam TV-ben: nincs benne a jövő évi támogatásaban a Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása. Akkor hogy is van ez? Nem kellene kiemelni a többi támogatás közül? S nem beszélve róla, a támagatás is csökken kb 2 miiliárddal. %%tip-Forrás Régió: kárpátaljai; Stílusréteg: személyes; Cím: Főoldal > Határontúli Magyarok > Kettős állampolgárság /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Semmiből nem lesz semmi#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Kitalálod, megcsinálod, s ha mázlid van, boldog leszel és gazdag. Magyar fülnek ez nem is hangzik rosszul. Aki évtizedek óta maga építi a házát, maga főzi a pálinkáját, maga alakítja át PB-gázüzeművé az autóját, annak mentalitását a történelem csiszolta az internetre. Igaz, az internetes cégek robbanásszerű felfutását manapság éppen a lerobbanási szakasz követi Amerikában is és Európában is. A " __semmiből nem lesz semmi__ " régi gazdasági elvét éppen most kezdik újratanulni azok a próféták, akik az új gazdaság lényegét éppen abban látták, hogy a semmiből, a semmivel való kufárkodásból lehet vagyonokat teremteni. ( Az ötlet persze nem új: az okkult irodalom materializáció néven ismeri a jelenséget, miközben a Rodolfo-iskolában már igen alacsony szinten is elvárás, hogy az üres kalapból legalább egy nyúl kerüljön elő. ) Cikkek százait olvastam, amelyben internetguruk az ingyenesség diadaláról értekeztek. E téren több iskola van: a kemény távol-keleti gazdasági-politikai információszolgáltatók például mind előfizetésesek, Amerikában vegyes a kép, míg Európában általában az ingyenesség dívik. Mindez azonban csak a szerkesztett információkra vonatkozik, lapokra, magazinokra, rádiók és tévék hírszolgálataira. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Friss polippörkölt; Szerző: Krajczár Gyula; Dátum: 2000/08/12 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]