[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Sivá je teória, (zelený je strom života).

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Grau ist alle Theorie] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [- | - ] 
* Česky: [Šedá je teorie a zelený je strom života. | Šedá je teorie a zelený je strom života] 
* Maďarsky: [Szürke minden elmélet. | Szürke minden elmélet] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Sivá je každá teória."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [sivá|Search:skkomsivá] Lemma: [sivý|Search:sklemsivý]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [teória|Search:skkomteória] Lemma: [teória|Search:sklemteória]

* [zalaný|Search:skkomzalaný] Lemma: [zelený|Search:sklemzelený]

* [strom|Search:skkomstrom] Lemma: [strom|Search:sklemstrom]

* [života|Search:skkomživota] Lemma: [život|Search:sklemživot]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že [teoretické vedomosti|Search:skbegteoretické00vedomosti] sú často konfrontované v reálnom živote nečakanými skutočnosťami a [nie sú zárukou úspechu|Search:skbegnie00sú00zárukou00úspechu] pri riešení úloh. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Základ príslovia "Sivá teória" sa niekedy v textoch využíva ako samostatný prvok. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Sivá je teória. %%tip-Kommentár Grau ist die Theorie. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Šedivá je teória a večne zelený je strom života. %%tip-Komentár Grau ist die Theorie und ewig grün ist der Baum des Lebens. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [šedivý|Search:skvkošedivý] Lemma: [šedivý|Search:skvlešedivý]

* [večne|Search:skvkovečne] Lemma: [večne|Search:skvlevečne]

* [zelený|Search:skvkozelený] Lemma: [zelený|Search:skvlezelený]

* [strom|Search:skvkostrom] Lemma: [strom|Search:skvlestrom]

* [života|Search:skvkoživota] Lemma: [života|Search:skvleživota]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa častejšie používa vo verzii "Šedivá je (všetka) teória a (večne) zelený je strom života." [Doklad 1 | 1 ][Doklad 5 | 5 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Z doterajšej korešpondencie sa zdá , že ten pán má záujem o palivový článok HotModule zásobovanie elektrickou energiou a prípadne by rád ponúkal palivové články napríklad ťažobným spoločnostiam v regióne. Nateraz nemôžeme vylúčiť ani možnosť , že počas leta budeme v Ulaambaatare zostavovať palivový článok. Práve sme si naštudovali záznam o Mongolsku v CIA FactBook. Teraz vieme, že dva a pol miliónové Mongolsko je prevažne chudobná krajina bohatá na nerastné suroviny, že všetci obyvatelia sú gramotní a že v posledných rokoch dosahuje krajina hospodársky rast 5 %, podobne ako Slovensko. __Šedivá je teória a večne zelený je strom života__ ... %%tip-Zdroj Kubica, Juraj: Priestor pod klenbou. Blog. http://priestor.podklenbou.sk. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Prihlásil som sa na diaľkové štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Obhajoval som diplomovku s názvom „Človek, technika, príroda...“, kde som si dovolil vysloviť názor, že tovar má, popri Marxom definovaných hodnotách, úžitkovej a výmennej / trhovej aj tú vlastnosť, že je aj druhotnou surovinou. S tým som neprešiel. Obvinili ma z revízie marxizmu, diplomovku som neobhájil. S druhotnými surovinami ste však pracovali ďalej... Uvedomil som si, že __šedivá je každá teória__, kým sa neosvedčí v praxi. Pochopil som, že musím začať od seba, v dome, kde žijem. V štvorposchodovom paneláku presvedčiť spolunájomníkov, aby aj oni triedili druhotné suroviny už doma. V pivnici som zriadil sklad, kde som od ľudí vytriedené suroviny preberal a z času na čas ich odviezol do Zberných surovín. Ľudia si zvykli. Z tých niekoľko sto korún, ktoré nám Zberné suroviny vyplatili, sme kultivovali okolie domu, alebo si z času na čas urobili posedenie. %%tip-Zdroj Nové slovo, 2008-05-06 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Mnohé z podnetov SIS predsa využila polícia, orgán, ktorý má – na rozdiel od SIS – vyšetrovacie právomoci. Práve v tom je však kameň úrazu: kým SIS získava len indície, že sa niečo deje, polícia musí získavať dôkazy, ktorými presvedčí prokurátorov a sudcov. V právnom štáte tieto zložky musia (alebo by mali) pôsobiť nezávisle od politickej moci. Alebo inak : výmena ministra, premiéra či prezidenta sa nemá dotknúť policajného vyšetrovania, konania prokuratúry či rozhodovania súdov o konkrétnych prípadoch. Toľko __sivá teória__. Večne zelený strom života prináša plody pochybností, ktoré majú na jednej strane farbu až priveľkej nezávislosti súdov (nad výsledkami niektorých konaní, či skôr nekonaní, zastáva rozum), na druhej strane farbu pochybností, či niektoré orgány sú naozaj nezávislé. Ako Fico povedal v reakcii na otázku o pôsobení generálneho prokurátora: „ Pokiaľ nebude politická vôľa tieto veci vyriešiť, tak sa nikdy nevyriešia. Všetko závisí od toho, či vládna garnitúra bude súhlasiť s vyšetrením týchto vecí. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 04/05 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Ďalej Ševc povedal: "KSS si na 3. zjazde postavila úlohu hľadať styčné body pre spoluprácu s ľavicovými stranami, volila metódu dialógu a kompromisu. Ukazuje sa však, že ešte dnes nedozrel čas na to, aby sa politické strany naľavo od stredu vedeli dohodnúť na myšlienke spoločného postupu v sociálno - ekonomických otázkach. V najbližšom období zrejme budú i naďalej pokračovať neplodné diskusie o integrácii ľavice, zakladať účelové koalície v snahe dostať sa do parlamentu." Ferdinand Peroutka v slávnej ankete Prečo nie som komunista napísal, že rub komunistickej zástavy je sivý, pretože __je sivá aj teória__, podľa ktorej chcú koministi usporiadať svet. V dnešnej dobe výzvy k návratu k prekonanej minulosti môžu znieť iba tragikomicky, ako nudná, sivá kázeň politických sektárov. %%tip-Zdroj Nové slovo, 2008-05-06 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Za porušenie tohto zákona sú možné i trestnoprávne dôsledky. Za naplnenie skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi hrozí trest až dva roky väzenia. Podľa zákona o ochrane osobných údajoch v informačných systémoch je možné dotknutej osobe, ktorá vedome poskytla nepravdivé údaje, dať pokutu až 10-tisíc korún. Inej ako dotknutej osobe v rovnakom prípade je možné dať pokutu až 500-tisíc korún. A ak zákon poruší prevádzkovateľ či sprostredkovateľ, jemu hrozí pokuta až milión korún. Robinzoni, hláste sa Že __šedivá je teória a zelený je strom života__, platí i tu. Ľudia, ktorí profesionálne majú do činenia s týmto zákonom, napriek jeho pozitívam vidia i problematické miesta. Už len na to, čo konkrétne je osobný údaj a čo už nie, majú dvaja právnici spravidla dva odlišné právne názory. A tak aj tu sa čaká na nejaký škandálny súdny proces a rozsudok, ktorý urobí precedens. A podľa neho sa už potom asi všetci zariadia. %%tip-Zdroj Profit 1998/08 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Z bilbordov nemenovaného kandidáta na primátora hlavného mesta sme nedávno mali možnosť sa dozvedieť, že „Bratislava je teraz solidárnejšia“. Bolo by zaujímavé vedieť, ako na to prišiel. Zásluhou jeho pravicovej koalície to asi nebude. Ale možno tým chce len konštatovať, že stúpajú preferencie jeho ľavicovej opozícii... Podľa Ivana Mikloša je premiér Fico ideologicky obmedzený. Bolo by lepšie, keby bol ideologicky neobmedzený? Je niekedy celkom zaujímavé sledovať, aká __šedivá je teória a zelený strom života__. Napríklad aj v prípade cirkevných ponaučení. Ľudia aj do kostola zájdu, aj si pána farára vypočujú, aj sa prežehnávajú. A potom si žijú po svojom. Ako napríklad istá už staršia pani, Trnaváčka, keď už si nevedela rady s dobiedzavou, trošku čudáckou susedou ... %%tip-Zdroj Nové slovo, 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
V rámci našich aktivít poriadame rôzne kurzy, školenia a semináre. 
Konferencia o domácom vzdelávaní, praktické kurzy permakultúry, kurzy kompostovania, kurzy pletenia košíkov... Naše vzdelávacie podujatia ladíme s dôrazom na praktickú stránku veci. 
Ak sa prichádzate vzdelávať k nám, či my na Vaše pozvanie prichádzame vzdelávať Vás, pribaľte si do svojej výbavy i pracovný odev. Radi porozprávame i o teórii, avšak ... radšej pri praxi. 
__Sivá je teória a bez košatého stromu praxe je bezvýznamná__ ...
Okrem nami poriadaných kurzov poskytujeme priestor pre stretnutia, semináre či vzdelávacie podujatia aj iným ľuďom, skupinám či organizáciám.
 %%tip-Zdroj http://www.alter-nativa.sk/index.php?akcia=zobraz&id=141&subm=2 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Opozícia argumentovala najmä tým, že vo vymedzenom počte podnikov mal štát získať mimoriadne právomoci pri hlasovaní o okruhu otázok, ktoré sú alebo môžu byť predmetom strategického záujmu štátu. Štát mal získať tieto osobitné práva bez ohľadu na veľkosť podielu v a. s. a dokonca aj spätne, čo neznamenalo nič iné ako to, že akciové spoločnosti mali na valných zhromaždeniach upraviť stanovy tak, aby zodpovedali spomínanému zákonu. Taký bol teda duch a písmo zákona. Ako však vieme, __šedivá je teória a večne zelený je strom života__. Po schválení zákona ešte v júli (t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona) rozhodlo Prezídium FNM o predaji 15, 2 percenta akcií VSŽ spoločnosti Ferrimex, čím štát stratil svoje posledné akcie v tejto spoločnosti a o zlatej akcii (a o presadzovaní strategických zájmov) sa mu môže len snívať. Určite nie je zbytočné pripomenúť, že vo vedení FNM sú len ľudia dosadení vládnou koalíciou, t. j. tým istým zoskupením, ktoré v NR SR schválilo spomínaný zákon. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.11.1995 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="šedivý"] [[]* [[lemma="teória"][[]* [[lemma="strom"], [[lemma="sivý"] [[]* [[lemma="teória"][[]* [[lemma="strom"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]