!! Databáze

Zvolte seznam přísloví v požadovaném jazyce: 

* [Němčina|Sprichwort]
* [Slovinština|Sprichwort_si]
* [Slovenština|Sprichwort_sk]
* [Čeština|Sprichwort_cz]
* [Maďarština|Sprichwort_hu]
%%
%%
%%Přísloví je možné najít také pomocí těchto seznamů:

* Němčina:
**[Seznam všech lemmat | Lemmata]
**[Seznam všech komponent | Komponenten] 


* Slovenština:
**[Seznam všech komponent | Komponenten_sk]