!! Databáze

Zvolte seznam přísloví ve svém jazyce: 

* [Němčina|Deutsch]
* [Slovinština|Slowenisch]
* [Slovenština|Slowakisch]
* [Čeština|Tschechisch]
* [Maďarština|Ungarisch]
%%
%%
----


Přísloví je méžné najít také pomocí těchto seznamů:

* [Deutsch]