!! Databáze

Zvolte seznam přísloví ve svém jazyce: 

* [Němčina|Sprichwort]
* [Slovinština|Slowenisch]
* [Slovenština|Slowakisch]
* [Čeština|Tschechisch]
* [Maďarština|Tschechisch]
%%
%%
%%Přísloví je méžné najít také pomocí těchto seznamů:

* Deutsch