!!!Podatkovna zbirka
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]

Izberite seznam pregovorov v željenem jeziku:

* [Nemščina|Sprichwort]
* [Slovenščina|Sprichwort_si]
* [Slovaščina|Sprichwort_sk]
* [Češčina|Sprichwort_cz]
* [Madžarščina|Sprichwort_hu]

Posamezne pregovore lahko najdete tudi s pomočjo naslednjih seznamov:

%%columns-950
* __Nemščina__
* [Sestavine pregovorov|List:dekom*]
* [Lematizirane sestavine pregovorov|List:delem*]
* [Sestavine različic |List:devko*]
* [Lematizirane sestavine različic|List:devle*]
* [Ključni pojmi|List:debeg*]
----
* __Slovenščina__
* [Sestavine pregovorov|List:sikom*]
* [Lematizirane sestavine pregovorov|List:silem*]
* [Sestavine različic|List:sivko*]
* [Lematizirane sestavine različic|List:sivle*]
----
* __Slovaščina__
* [Sestavine pregovorov|List:skkom*]
* [Lematizirane sestavine pregovorov|List:sklem*]
* [Sestavine različic|List:skvko*]
* [Lematizirane sestavine različic|List:skvle*]
* [Ključni pojmi|List:skbeg*]
----
* __Češčina__
* [Sestavine pregovorov|List:czkom*]
* [Lematizirane sestavine pregovorov|List:czlem*]
* [Sestavine različic|List:czvko*]
* [Lematizirane sestavine različic|List:czvle*]
----
* __Madžarščina__
* [Sestavine pregovorov|List:hukom*]
* [Lematizirane sestavine pregovorov|List:hulem*]
* [Sestavine različic|List:huvko*]
* [Lematizirane sestavine različic|List:huvle*]
%%